This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Borbély Szilárd: Vivere nel corpo. (Testben élni. in Italian)

Portre of Borbély Szilárd

Testben élni. (Hungarian)

Az emberi viselkedés evolúciója során
a nyelv az elszigetelődés eszközévé
vált. Ugyanis a tárgyi világgal párhuzamosan
a tudat képes megjeleníteni a dolgokat

mentális reprezentációk által. Amikor fel-
idéződik a tudatban. A nyelv a reprezentáció
harmadik síkja. Segítségével egy másik
tudatban is jelenlévővé tehető a tárgy

képe. A reprezentációnak ezen a szintjén
a metaforák tapasztalata a beszélgetés által
közvetíthetővé lesz. És ha a szeretők éjjel

találkoznak, a sötétben lelkük érintkezik.
A létezésnek ugyanis van egy magasabb
szintje. Mert testben élni maga a halál.

 Uploaded byCikos Ibolja
Source of the quotationhttps://www.lyrikline.org

Vivere nel corpo. (Italian)

Nel corso dell’evoluzione del comportamento
umano, il linguaggio divenne mezzo di isolamento.
Infatti parallelamente al mondo materiale la
coscienza è in grado di visualizzare cose tramite
 
rappresentazione mentale. Quando viene rievocata
dalla coscienza. Il linguaggio è il terzo livello di
rappresentazione. Con il suo aiuto, è possibile render
presente l’immagine dell’oggetto, in un’altra
 
coscienza. A questo livello di rappresentazione
l’esperienza delle metafore sarà trasmissibile
tramite la conversazione. E se gli amanti di notte
 
s’incontrano, le loro anime comunicano nel buio.
In effetti l’esistenza possiede un livello più alto.
Perché vivere nel corpo non è altro che la morte.Uploaded byCikos Ibolja
Source of the quotationsaját

minimap