This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Csoóri Sándor: Trećeg dana počeo je padati sneg (A harmadik nap esni kezdett a hó in Serbian)

Portre of Csoóri Sándor

A harmadik nap esni kezdett a hó (Hungarian)

Az első nap arra volt jó,
     hogy mindent elfelejtsek;
a második arra, hogy mindenre emlékezzek.
S a harmadik nap esni kezdett a hó.
És megszületett a sejtelem,
     hogy mostmár mindig esni fog,
     homlokodtól a szádig,
     szádtól az ágyékodig,
     végig a tested hosszán,
     végig az életemen.
Havazni fog a mennyezet, a telefonkagyló,
     ha fölemelem,
az elmosódó gyerekkori ég, ha hátranézek.
Megrekedt fák és megrekedt kazlak közt is
     csak a hó kísértete kószál,
     az elsötétített földeken megül,
     a háborús menekülőket megkoronázza.
És tudtam már, hogy nem leszek egyedül,
elkísér ez a hóesés, ahova megyek,
leül mellém a vonatba,
átkel velem a tengeren,
füstölgő autógumik s levegőtlen városok
     éjszakájában
     megszólít anyanyelvemen
     s országokat hódít nekem,
     mert országot hódítani
     te akartál
s ha már hazám se lesz, mert nem lesz erőm
     vallani róla,
bezárkózom ebbe a havazásba,
mint aki fehér inget vesz föl,
fehér inget az utolsó napon.Uploaded byFehér Illés
Source of the quotationhttp://dia.jadox.pim.hu

Trećeg dana počeo je padati sneg (Serbian)

Prvi dan bio je zato dobar
     jer sam mogao sve zaboraviti;
drugog dana pak svega se mogao setiti.
A trećeg dana počeo je padati sneg.
     I rodila se slutnja,
     od sad će stalno padati,
     od tvog čela do usta,
     od usta do njedra,
     duž čitavog tvog tela,
     duž čitavog mog bivstvovanja.
Snežiće tavanica, telefonska slušalica,
     ako podignem,
obrisi neba iz dečačkog doba, ako se osvrnem.
Među zapelim drvećem i zapelim stogovima
     samo avet snega luta,
     naslanja se na zatamnjena polja,
     okruni begunce rata.
I već sam znao, neću biti sam,
gde god se budem kretao, pratiće me sneg,
sestće pored mene u vozu,
prelaziće sa mnom more,
u noć zadimljenih autoguma i bezvazduđnih
     gradova
     osloviće me na mom maternjem jeziku
     i zemlje će mi osvojiti,
     jer osvojiti zemlju
     ti si htela
i kad već ni grudu neću imati, jer neću imati
     snagu o njoj govoriti
zatvoriću se u ovo sneženje,
kao neko ko belu košulju obuče,
belu košulju zadnjeg dana.Uploaded byFehér Illés
Source of the quotationhttp://feherilles.blogspot.com

minimap