This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Déri Balázs: A soriai rebe sírfelirata

Portre of Déri Balázs

A soriai rebe sírfelirata (Hungarian)

      „jó vénségben, öregen és betelve” (Gn 25,7)
     Avruhom Zvi ben Efrajim Fisl barátomnak

A műemléktemplom hátsó falán három tárló,
a boldog XIII. század jelzéseivel.
Az elsőben arasznyi, színezett agyagszobor:
az Anya, Gyermekével. A másodikban egy állati
lapockacsont, rajta egy iskolás gyermek
följegyzései: hatágú csillagban talán
egy pythagorasi feladvány s arab betűs szöveg.
A harmadik tárlóban egy félbetört szarkofágfedél.
A kőbe vésett héber szöveg könnyen olvasható:
„Abban a pillanatban megszűnt a látomás…..
amikor meghalt egy bölcs, egy …..ember,
egy rabbi, teljes….. -val, Abraham Szatabi.”
Elhatározod, hogy majd utánanézel,
mit írt, miről volt nevezetes a soriai rebe.
S hogyan egészítik ki a szöveget a tudományos
közlemények, az ismétlődő formulák ismeretében.
Neveken és jelzéseken gondolkodva jársz a tárlók előtt,
balról jobbra, aztán jobbról balra. Aztán vissza.
A Gyermek, az Anya, a Király, az elűzött, az Ősatya.
A Pátriárka, a megtagadott, a Király, az Anya, a Fiú.

Ez jut eszedbe, amikor a boldog XIII. századból való,
töredékes szöveget olvasod, a soriai rebe
epitáfiumát, a bölcs és istenfélelemmel teli emberét,
akinek halálakor megszűnt a látomás.Uploaded byFehér Illés
Source of the quotationhttp://www.multesjovo.hu

Epitaf rabina iz Sorije (Serbian)

     „dobro je biti ostarelo i zasićeno u iskonu” (Gn 25,7)
     Mom prijatelju Avruhom Zvi ben Efrajimu Fislu

Na zadnjem zidu spomen crkve tri držača
sa oznakama sretnog XIII. stoleća.
U prvom obojen kip od gline veličine pedlja:
Majka sa Detetom. U drugom lopatična kost
životinjskog porekla sa beleškama jednog
školarca: u šestokrakoj zvezdi valjda
Pitagorova postavka i tekst sa arapskim slovima.
U trećem držaču polomljen poklopac sarkofaga.
Jasno se vidi u kamen urezan jevrejski tekst:
„Vizija je u istom trenutku prestala...
kad je umro jedan mudrac, jedan... čovek,
rabin, sa punim... Abraham Satabi.“
Odlučio si, već ćeš pogledati šta je pisao,
zbog čega je bio rabin iz Sorije poznat.
I naučna saopštenja, na koji način dopunjuju
tekst u svetlu formula koje se ponavljaju.
Ispred držača o imenima i znakovima razmišljajući hodaš,
sa leva na desno, pa sa desne na levo. Zatim nazad.
Dete, Majka, Kralj, prognanik, Praotac.
Patriarh, proteranik, Kralj, Majka, Mladić.

Toga se setis, čitajući izlomljen tekst
iz sretnog XIII. stoleća, epitaf
rabina iz Sorije, mudraca i pobožnog čoveka,
čijem srmću prestala je vizija.Uploaded byFehér Illés
Source of the quotationhttp://feherilles.blogspot.com

minimap