This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Erdély, Miklós: Possibility test* (detail) (Lehetőség-vizsgálat in English)

Portre of Erdély, Miklós

Back to the translator

Lehetőség-vizsgálat (Hungarian)

A/1. Az időben való mozgás absztrakt konstrukció, melyre az adott világban nincs, és soha nem is lesz lehetőség. 
A/1.1. Ha az időben való mozgásra volna lehetőség, a jövő lényei a mi jelenünkbe, illetve az ő múltjukba utazást tennének, így észlelhetnénk őket. Mivel ilyesmit nem észlelünk, a feltevés eleve lehetetlen. (Indukció.) 
A/2. Az időben való mozgást ún. "kozmikus cenzúra" tiltja. 
A/2.1. Ha a kozmikus cenzúra nem tiltaná, a világ idő-anarchikus állapotba kerülne, kaotikussá válna, tönkremenne. 
A/2.11. Így az okozati folyamatok, az evolúció végül is a kiegyenlített káosz, "entrópia" állapotába kerülnének. 
A/2.2. Voltak már időanarchikus világok, a végtelen múltban, és tönkre is mentek. Ezért nincsenek. 
A/2.21. Ez a világ azért létezik, mert a végtelen kísérletezés révén olyan törvényei alakultak ki, melyek az időanarchia lehetőségét kiküszöbölték. Ezért van. 
A/2.22. A "Kozmikus cenzúra" fogalma a fentiek szerint a biológiai természetes kiválasztódás kozmogóniai megfelelőjének tekinthető. 
A/3. Az időbeli mozgást felsőbbrendű, istenszerű lény akadályozza meg. 
A/3.1. Aki a világot teremtette, s törvényei által az "idő-utazás" ellen "programozta" be. 
A/3.2. Még nem létező, de a fejlődés folyamán esetleg éppen az emberből kialakuló istenszerű lény, aki jelenünket, mint saját kialakulásának folyamatát szemléli, és hogy ezt meg ne zavarja, nem avatkozik bele. 
A/3.21. Csak akkor avatkozik bele, amikor múlt-utazási kísérletet tapasztal. 
A/3.211. A múlt-utazás módját felfedező kor lényei szembetalálják magukat egy, a még távolabbi jövőben élő és működő istenszerű lény tilalmával. 
A/3.221. A jövőben létrejövő istenszerű lény feltételezésével semmi változtatást nem kell eszközölnünk a jelenlegi "naiv" világszemléletünkön, és egyfajta módon a mitológiák értelmezését is megadja. 
A/3.222. A mitológiák "véletlenül", illetve természetes kiválasztódás kényszere által jöttek létre, melyeket a jövőben kialakuló istenszerű lény, mint saját programját ismeri fel és hagyja jóvá. ("És látta Isten, hogy jó.") 
A/3.223. A jövőben létrejövő, a múltba visszatekintő, a múltra hatni képes, de nem akaró istenszerű lényről, a jelenre vonatkoztatva azt se lehet állítani, hogy van, - hiszen még nincs, és azt sem, hogy nincs, - hiszen lát minket és hatni is tudna, ha akarna - és akar is, ha idő-anarchiához vezető idő-utazást tapasztalna. 
A/3.3. Az időbeli utazás megvalósíthatóságának feltalálásával egyidőben a jövő lényei között létrejön egy olyan jellegű megállapodás, mint az incesztus-tilalom volt az emberiség eddigi történetében, de ami az idő-utazást tiltja. 
A/3.31. Az esetleges törvényszegések (mitológiában: bukások) hatástalanításának valamilyen módját megtalálják, miáltal a kivételeket érvényteleníteni képesek. 
A/3.311. Bizonyos "fertőzött" időszakok kiiktatása és visszavezetése az eredeti érintetlen állapotba. (Mit.: megváltás.) 
A/3.3111. "Fertőzött" időszaknak tekinthető a múlt-utazás érkezési pontjától a múlt-utazás indulási pontjáig terjedő teljes intervallum. (Mit.: kiűzetéstől - feltámadásig.) 
A/4. Az idő-utazás nem lehetséges, mert minden civilizáció mielőtt az idő-utazás lehetőségéhez eljutna, törvényszerűen elpusztul. 
A/4.1. Önmagát pusztítja el. 
A/4.2. Felsőbbrendű lény pusztítja el. 
A/5. Az idő-utazásokat a világegyetemben már létrejött magasabbrendű civilizáció akadályozza meg. 
A/5.1. Magasabbrendű, totális hatalmú civilizáció pusztítja el az utazás képességével rendelkező bármely más civilizációt. (A kozmikus cenzúra egyik változata.) 
A/5.11. Lényegi különbség a földiből kialakuló és máshol létrejött magasabbrendű civilizációk között nincs. 
A/5.111. Hacsak az nem, hogy földön kívüli civilizációról még nem tudunk. 
A/5.112. A földi civilizációról tudunk. 
A/5.113. Semmi sem biztosítja, hogy valaha más civilizációról tudni fogunk, vagy hogy létezik. 
A/5.114. Semmi sem szól bizonyító erővel az ellen, hogy az általunk ismert földi civilizáció ne fejlődjön és végtelen lehetőségeibe ne terjedjen ki. 
A/6. Minden időben tett utazási kísérlet katasztrófához vezet. 
A/6.1. Kozmikus katasztrófához. 
A/6.11. Mellyel egy világperiódus lezárul. 
A/6.2. Helyi katasztrófához. 
A/6.21. Mely által az a bizonyos civilizáció, mely az idő-utazást megkísérelte, semmisül meg. 
A/7. Az idő-utazáshoz végtelenül nagy, vagy elérhetetlen mennyiségű energia szükséges. 
A/7.1. Valami olyan, ami mennyiségben, vagy minőségben az adott világban nem lelhető fel. 
A/8. Az utazási kísérlet az utazó pusztulásához vezet.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.artpool.hu/Erdely

Possibility test* (detail) (English)

A/1. Movement in time is an abstract constuction to the realisation of which in the given world there is not and never will be a possibility.
A/1.1. If there were a possibility for movement in time, the creatures of the future 
would make journeys to our present or their past and this  we would be able to detecet them. Because we do not detected this,the assumption is impossible. (Induction)
A/2. Movement in time is forbidden by  the so-called “cosmic censorship”.
A/2.1. If it weren’t forbidden by cosmic censorship,the world would come to a 
state of time-anarchy,and would become chaotic and ruined.
A/2.11. This way the causative processes and evolution would come to a state of 
ballanced chaos “entropy”.
A/2.2. There existed time-anarchic worlds in the infinite past and perished.That is 
why they do not exist anymore.
A/2.21.This world exists,because through infinite experimentation it formed laws 
which eliminate the possibility of time-anarchy.That is why it exists. 

*The construction and analysis of thought-models in connenction with the so called past-analysis,without the following thought-experiments wanting to truly reflect the real world.
Quote: “So far we cannot preclude the possibility that there exist “bare singularities” without any kind of even horizon. If this is so we are to expect the appearance of other “miracles” too. Among other things - as B. Carter Cambridge professor pointed out - bare singularities can be used as excellent time machines. The process is simple: we approach the singularity with a spaceship,circle around it certain times in a certain direction, then return to the intended world. This way we can go back to any point of time in the past.” ( Delta, January 1974. Zoltán Perjés :  Enclosing space )
Assumption: I have the possibility to return to the past and interfere in some way with the course of events; let us say I prevent my own birth, then return to my present.

A.The assumption is false,cannot be fulfilled.

B.The assumption can be partly fulfilled.

C.The assumption can be fulfilled.

Edward Carlyle andUploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.artpool.hu/art

Related videos


minimap