This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Ferenczi Sándor: Шандор Ференци - Ледниковый период опасностей (A veszedelmek jégkorszaka in Russian)

Portre of Ferenczi Sándor
Portre of Maja Ceszárszkaja

Back to the translator

A veszedelmek jégkorszaka (Hungarian)

 

Elképzelhető olyan szempont, melyből nézve a még oly borzalmas és izgalmas események is csak a kísérleti lélektan nagyarányú experimentumainak látszanak. Afféle "Naturexperiment"-eknek, amilyeneket a tudós dolgozószobájában megcsinálni nem bír, legfeljebb ha gondolkodása műhelyében. Ilyen kozmikus laboratóriumi kísérlet a háború. Békés időkben az egyes ember álmainak, ideges tüneteinek, művészi alkotásainak, vallásának szövevényes módszerrel való vizsgálata útján lehet csak kimutatni (és még így is alig talál vele az ember hitelre): hogy az emberi lélek rétegzett, s hogy a kultúra csak szépen díszített kirakat, míg a bolt mélyében primitívebb portéka van felraktározva. A háború egy rántással letépte ezt a maszkot és elénk állította az embert a maga bensőbb, igazibb mivoltában, megmutatta az emberben a gyermeket, a vadat és az ősembert. Mint a félénk gyermek az apjához, olyan magát alárendelő rajongással tekint most fel a nemrég oly önérzetes és kritikus kortárs mindazokhoz, kikben erőt vagy akár erőszakosságot lát, de akiktől védelmet remél. Az a természetesség, amellyel ölni megyünk, talán magunkat megöletni, nem különbözik a primitív népek ösztön-megnyilatkozásaitól. Összebújnak az emberek, hogy egyesült erővel jobban védekezhessenek kifelé, a szükségből megszületik az erény: mindenki jó, áldozatkész, alázatos és istenfélő. A jégkorszak nyomorúsága így préselte össze valamikor a legelső, családias és vallásos társadalmat, minden későbbi fejlődés fundamentumát. A háború csak visszavetett minket a jégkorszakba, jobban mondva: feltárta azokat a mély nyomokat, melyeket e kor hagyott vissza az emberiség lelki világában.

 

A tanulság pedig ebből ez lehetne: béke idején ne szégyenkezzünk, ha a kezdetleges embert vagy akár az állatot is felismerjük magunkban, nem szégyen a természettel ily közel rokonságban lenni. Háborúban pedig ne tagadjuk meg gyáván az élet magasabb kultúrértékeit s ne áldozzunk fel belőlük többet, mint amennyit okvetlenül szükséges.

 

1914Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://epa.oszk.hu

Шандор Ференци - Ледниковый период опасностей (Russian)

Можно представить себе такой ракурс, в котором даже столь ужасные и волнующие события покажутся всего лишь крупномасштабными экспериментами опытной психологи. Что-то вроде „Naturexperiment“-ов, которые ученый не может поставить у себя в кабинете, разве что в мастерской мысли. Война – такой космический лабораторный опыт. В мирное время лишь кропотливо исследуя сны, невротические симптомы, творчество, религиозные чувства отдельно взятого человека можно показать (и то при этом мало кто тебе поверит), что человеческая душа многослойна, и что культура – не более чем ее красиво оформленная витрина, а в глубине лавки хранится товар попроще. Война единым рывком сорвала эту маску, и человек предстал перед нами в своем глубинном, более правдивом обличье, она показала в нём ребенка, зверя и дикаря. Как боязливое дитя к отцу, так тянется еще недавно столь самолюбивый и критичный современник ко всем, в ком он видит силу и даже насилие, но на чью защиту надеется. Та естественность, с которой мы идем воевать, возможно, быть убитыми неотличима от инстинктивных проявлений примитивных племен. Люди потеснее прижимаются друг к другу, чтобы легче было защититься от того, что снаружи, и из нужды рождается добродетель: все добры, все жертвенны, смиренны и богобоязненны. Так спрессовала когда-то беда ледникового периода самые первые семейное и религиозное общество, фундамент всего последующего развития. Война лишь отбросила нас назад, в ледниковый период, точнее, вскрыла те глубокие отпечатки, которые оставило это время в душевном мире человечества.

 

Урок, который стоило б извлечь: в мирное время не надо стыдиться, узнавая в себе примитивного человека или даже животное: быть в таком близком родстве с природой не стыдно. В войну же не надо отказываться по трусости от высоких культурных ценностей жизни и уступать в них больше, чем требует того прямая необходимость.Uploaded byP. T.
Source of the quotation1 сентября 1914 г. Nyugat 1914. 16-17.

minimap