This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Hervay Gizella: A gondolat útja

Portre of Hervay Gizella

A gondolat útja (Hungarian)

Anyám, gyilkosok és elmebetegek
közé szültél védtelen csecsemőnek!
Hazám háború volt, apám katonaszökevény.
Megindultam a háború vonatain,
ütközőkön, vagonok tetején,
befogadott az éhezők közössége, kenyeret adott.
így szöktem vissza anyámhoz
a történelem határain át.

A gondolat útja így alakult agyamban.
Minden új gondolatom végigjárja
az eszmélés útját az emlékezés vonatain,
ütközőkön, vagonok tetején,
s a befogadó közösség kenyerét követeli,
hogy szülőföldre találhasson végre
a történelem határain át.

 Uploaded byCikos Ibolja
Source of the quotationhttp://adatbank.transindex.ro

La via del pensiero (Italian)

Madre, mi hai fatto nascere, me neonata indifesa,
alla mercé di assassini e malati mentali!
Mia Patria era la guerra, mio padre un disertore.
Sono partita sui treni della guerra,
sui respingenti, sul tetto dei vagoni,
mi aveva accolta la comunità degli affamati, mi avevano
dato del pane,
così son tornata fuggendo da mia madre,
attraverso i confini della storia.
 
Cosi s’è formata la via del pensiero nella mia mente.
Ogni mio pensiero nuovo percorre
la via della coscienza sui treni dei ricordi,
sui respingenti, sul tetto dei vagoni,
e pretende il pane della comunità d’accoglienza,
che possa finalmente ritrovare la terra natia,
attraverso i confini della storia.
 Uploaded byCikos Ibolja
Source of the quotationsaját

minimap