This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Illyés Gyula: ДЮЛА ИЙЕШ О тирании на одном дыханьи* (Egy mondat a zsarnokságról in Russian)

Portre of Illyés Gyula

Egy mondat a zsarnokságról (Hungarian)

Hol zsarnokság van,

ott zsarnokság van,

nemcsak a puskacsőben,

nemcsak a börtönökben,

 

nemcsak a vallatószobákban,

nemcsak az éjszakában

kiáltó őr szavában,

ott zsarnokság van

 

nemcsak a füst-sötéten

gomolygó vádbeszédben,

beismerésben,

rabok fal-morse-jében,

 

nemcsak a bíró hűvös

ítéletében: bűnös! –

ott zsarnokság van,

nemcsak a katonásan

 

pattogtatott “vigyázz!”-ban,

“tűz”-ben, a dobolásban

s abban, ahogy a hullát

gödörbe húzzák,

 

nemcsak a titkon

félig nyílt ajtón

ijedten

besuttogott hírekben,

 

a száj elé kapott ujj

“pszt”-jében, hogy ne mozdulj,

hol zsarnokság van,

ott zsarnokság van

 

nemcsak a rács-szilárdan

fölrakott arcvonásban

s e rácsban már szótlan

vergődő jajsikolyban,

 

a csöndet

növelő néma könnyek

zuhatagában,

táguló szembogárban,

 

az van az éjben halkan

sikló gépkocsizajban

meg abban,

megállt a kapulajban;

 

abban, ahogy a “halló”

közben – érzed – a kagyló

csöndjén keresztül

figyel egy idegen fül;

 

nemcsak a telefondrót

közt vergődő Laokoon-mód:

vonat, repülő, sínpár,

gúzsbog, kötélszár,

 

mert zsarnokság van,

nemcsak a talpra álltan

harsogott éljenekben,

hurrákban, énekekben,

 

az ernyedetlen

tapsoló tenyerekben,

az operában,

a trombitában,

 

ott van az utca sarkán

az éppoly harsány –

vígan vagy kongó zordan

feszülő kőszoborban,

 

az van a derűtelen

tarkálló képteremben,

külön minden keretben,

már az ecsetben;

 

mert zsarnokság ott van

jelenvalóan

mindenekben,

ahogy a régi istened sem;

 

mert zsarnokság van

az óvodákban,

az apai tanácsban,

az anya mosolyában,

 

abban, ahogy a gyermek

dadog az idegennek,

ahogy, mielőtt súgtál,

hátrafordultál,

 

nemcsak a szögesdrótban,

nemcsak a könyvsorokban

szögesdrótnál is jobban

bénító szólamokban;

 

az ott van

a búcsúcsókban,

ahogy így szól a hitves:

mikor jössz haza, kedves,

 

az utcán oly szokottan

ismételt hogy-vagy-okban,

a hirtelen puhábban

szorított kézfogásban,

 

ahogy egyszercsak

szerelmed arca megfagy,

mert ott van

a légyottban,

 

nemcsak a vallatásban,

ott van a vallomásban,

az édes szómámorban,

mint légydög a borodban,

 

mert álmaidban

sem vagy magadban,

ott van a nászi ágyban,

előtte már a vágyban,

 

mert szépnek csak azt véled,

mi egyszer már övé lett;

vele hevertél,

ha azt hitted, szerettél,

 

tányérban és pohárban,

az van az orrba-szájban,

világban és homályban,

szabadban és szobádban,

 

mintha nyitva az ablak

s bedől a dögszag,

mintha a házban

valahol gázfolyás van,

 

ha magadban beszélgetsz,

ő, a zsarnokság kérdez,

képzeletedben

se vagy független,

 

fönt a tejút is már más,

határsáv, hol fény pásztáz,

aknamező; a csillag:

kémlelő ablak,

 

a nyüzsgő égi sátor

egyetlen munkatábor;

mert zsarnokság szól

lázból, harangozásból,

 

a papból, kinek gyónol,

a prédikációkból,

templom, parlament, kínpad,

megannyi színpad;

 

hunyod-nyitod a pillád,

mind az tekint rád;

mint a betegség,

veled megy, mint az emlék,

 

vonat kereke, hallod,

rab vagy, erre kattog;

hegyen és tavak mellett

be ezt lehelled;

 

cikáz a villám, az van

minden váratlan

zörejben, fényben,

szív-hökkenésben;

 

a nyugalomban,

a bilincs-unalomban,

a záporzuhogásban,

az égig érő rácsban,

 

a cellafal-fehéren

bezáró hóesésben;

az néz rád

kutyád szemén át,

 

s mert minden célban ott van,

ott van a holnapodban,

gondolatodban,

minden mozdulatodban;

 

mint víz a medret,

követed és teremted;

kémlelődsz ki e körből,

ő néz rád a tükörből,

 

ő les, hiába futnál,

fogoly vagy, s egyben foglár;

dohányod zamatába,

ruháid anyagába

 

beivódik, evődik

velődig;

töprengenél, de eszmét

tőle fogan csak elméd,

 

néznél, de csak azt látod,

amit ő eléd varázsolt,

s már körben lángol

erdőtűz gyufaszálból,

 

mert mikor ledobtad;

el nem tapodtad;

így rád is ő vigyáz már

gyárban, mezőn, a háznál;

 

s nem érzed már, mi élni,

hús és kenyér mi,

mi szeretni, kívánni,

karod kitárni,

 

bilincseit a szolga

maga így gyártja s hordja;

ha eszel, őt növeszted,

fiad neki nemzed,

 

hol zsarnokság van:

mindenki szem a láncban;

belőled bűzlik, árad,

magad is zsarnokság vagy;

 

mert már miattad dermed

dacba a gyermek,

s lesz az öledben ringó

feleség ringyó;

 

vakondként napsütésben

így járunk vaksötétben

s feszengünk kamarában

futva bár Szaharában;

 

mert ahol zsarnokság van,

minden hiában,

e dal is, az ilyen hű,

akármilyen mű,

 

mert ott áll

eleve sírodnál,

ő mondja meg, ki voltál,

porod is neki szolgál.Source of the quotationhttp://www.freeweb.hu

ДЮЛА ИЙЕШ О тирании на одном дыханьи* (Russian)

Где тирания,

там тирания

не только

в колючей проволоке

 

и выше,

в часовом на вышке,

в ружейном дуле

замершей пуле,

 

в лязге: на выход,

в камере пыток,

в чаду признанья,

в тюремной морзянке,

 

в бесстрастном слове

судьи: виновен! –    

там тирания

не только в вые,

 

напруженной на рравняйсь! и пли,

во взрытой пыли,

в кровавом сраме

трупа, что тащат к яме,

 

не только в полщели

приоткрывшейся двери,

в весточке, слухе,

в испуге при каждом стуке,

 

шип, палец у губ:

знак её, сугуб,

где тирания,

там тирания,

 

не только в крике,

раздробленном изнутри,

– не выдаст ни шёпотом –

лице-решётке,

 

в зрачке вполглаза,

в ступоре разом

с шорохом шины

в тиши на

 

вспышке короткой:

встал в подворотне;

не только ночью,

куда захочет, –

 

да хоть в твоё алло,

дохнёт – и трубку свело –

чуешь, нюхом –

чужое ухо;

 

не только трубку и шнур,    

в лаокоонов жгут

свило: листья жгут –

дым, рельсы, пеньку,

 

ведь тирания            

не только тыщи

в одном порыве 

неутомимо  

 

бьющих ладоней,

в гимне и домне,

себя огромней,

в опере и валторне,

 

на каждом углу: помни!,

в камне ли, бронзе,

добром ли, грозном

колоссе,

 

из каждой рамы

прёт, безотрадна,

в каждом мазке и жесте,

ещё в кисти,

 

старого бога пуще

бдит, вездесуща:

в себе носишь ты её,

ведь тирания

 

в поскрипи зыбки,

в материнской улыбке,

в одной гребёнке:

в твоём ребёнке,

 

с пелёнок, с сада,

наученом, как надо,

в оглядке твоей: чужие,

ведь тирания

 

не только

в колючей проволоке,

в шеренге книг на полке

и проволоки жутче

 

крючащей речи,

в поцелуя горечи,

в прощаньи каждом:

когда ждать?

 

в торопливо покатых 

ну как ты?

на улице, во влажно

жалком рукопожатьи,

 

в том, как внезапно

сникает

свиданья трепет:

тут третий,

 

не только в дознаньи,

в первом свиданьи,

в нежном признаньи

как муха в вине,

 

и даже во сне

не с собой наедине,

ты и на брачном ложе 

тоже с ней,

 

ведь тесней

союз переспавших с ней;

думаешь, любишь,

а сам её голубишь,

 

облапливает тушей,

тычет в тарелку: кушай!,

в уши лезет и в душу,

всё хуже,

 

как окно на помойку, 

открой-ка,

и враз понесло,

как будто газ прорвало;

 

говоришь про себя,

а это она тебя

выспрашивает:

допрашивает,

 

вверху млечный путь единое

поле минное,

звезда: глазок камеры,

луна: прожектор,

 

всё небо над головой

сплошной трудовой

лагерь, все рабы её;

повсюду тирания,

 

в заутрене, обедне,

в твоём исповеднике;

храм ли, подвал пыточный,

всё её балаганчик;

 

не жмурься, не поможет,

уже под кожей:

память, вина, зараза –

бьёт отовсюду сразу,

 

дует во все дыры,

и в ритме колёс: ты раб,

ты раб, сам слышишь:

в такт дышишь;

 

в паре и робе

льнёт и коробит,

на агоре, в утробе,

в целом и дроби,

 

в кости и горсти,

не вынести,

круглые сутки

в кандалах скуки,

 

в застенках снега

до неба;

глазами пса твоего,

хоть сам вой,

 

глядит за тобой; в цели,

мысли и деле,

и ты как река руслу

послушен ей, и руша,

 

опора ей, порука,

и как из круга

ни рвись: даже из зеркала

её зыркалы;

 

до конца жизни

надзиратель и узник

ты: бежать бесполезно,

хватка железна;

 

вонь гаже пытки,

ею пропитан

мозг, пиджак, и повисли

на крючке её мысли;

 

жуёшь, ею напичкан,

пока от одной спички,

и та плохая,

лес полыхает,

 

раз не затоптал,

раз сам прозевал,

она и присмотрит:

не кури по три;

 

в любви ли, в хлебе,

в вине ли, в небе

и горсть радости

не выскрести,

 

свои оковы ведь –

тебе и выковывать;

ешь, её кормишь,

сына ей родишь,

 

хочешь, не хочешь,

и ты звено в цепочке,

и как ни кляни её,

ты и есть тирания;

 

из-за тебя ведь сын твой

насупился, бунтуя,

сам ведь в любви-люльке

колышешь жену-шлюху;

 

все на одной верёвке,

на свету как в кладовке,

как в мышеловке с сахаром,

да хоть в Сахару

 

мчи, и напрасна

как ни искусна песня

твоя, и как ни верна –

раз она

 

тебя же и оценит,

сама прицепит,

согласно цели,

бирку к твоей могиле.

 

* Оригинальное название: «Одно предложение о тирании»Uploaded byP. T.
Source of the quotation«Звезда», №3, 2011

minimap