This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

József Attila: Nem emel föl

Portre of József Attila

Nem emel föl (Hungarian)

Nem emel föl már senki sem,
belenehezültem a sárba.
Fogadj fiadnak, istenem,
hogy ne legyek kegyetlen árva.

Fogj össze, formáló alak,
s amire kényszerítnek engem,
hogy valljalak, tagadjalak,
segíts meg mindket szükségemben.

Tudod, szivem mily kisgyerek –
ne viszonozd tagadásom;
ne vakítsd meg a lelkemet,
néha engedd, hogy mennybe lásson.

Kinek mindegy volt már a kín,
hisz gondjaid magamra vettem,
az árnyékvilág árkain
most már te örködj énfelettem.

Intsd meg mind, kiket szeretek,
hogy legyenek jobb szívvel hozzám.
Vizsgáld meg az én ügyemet,
mielőtt magam feláldoznám.Source of the quotationhttp://mek.niif.hu

Už nikto nezodvihne ma (Slovak)

Už nikto nezodvihne ma,
celou ťarchou som ľahol v blato.
Prijmi ma, Bože, za syna,
bych sirotou sa nestal kliatou.

Shrň si ma, formajúca dlaň,
a keď ma prinucujú veľmi
vyznať ťa, zaprieť, ku mne staň,
v potrebách oboch pomáhaj mi.

Vieš, moje srdce deckom je –
nesplať mu, keď ťa zaprie v sebe;
dušu mi neoslep, nech smie
niekedy pozrieť sa aj v nebe.

Ty, čo ta už níč po bôli,
veď ja tvoj trud na seba vzal som,
ty teraz v tieňov údolí
stráž nado mnou drž každým časom.

Napomeň tých, čo milujem,
že mi viac srdca od nich treba.
Preskúmaj moju vec, než deň
príde, bych obetoval seba.PublisherSlovenský Spisovateľ, Bratislava
Source of the quotationNie ja volám

minimap