This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Juhász Gyula: Večna Ana (Anna örök in Serbian)

Portre of Juhász Gyula

Anna örök (Hungarian)

Az évek jöttek, mentek, elmaradtál
Emlékeimből lassan, elfakult
Arcképed a szívemben, elmosódott
A vállaidnak íve, elsuhant
A hangod és én nem mentem utánad
Az élet egyre mélyebb erdejében.
Ma már nyugodtan ejtem a neved ki,
Ma már nem reszketek tekintetedre,
Ma már tudom, hogy egy voltál a sokból,
Hogy ifjúság bolondság, ó de mégis
Ne hidd szívem, hogy ez hiába volt
És hogy egészen elmúlt, ó ne hidd!
Mert benne élsz te minden félrecsúszott
Nyakkendőmben és elvétett szavamban
És minden eltévesztett köszönésben
És minden összetépett levelemben
És egész elhibázott életemben
Élsz és uralkodol örökkön, AmenUploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://mek.oszk.hu

Večna Ana (Serbian)

Godine su došle, prošle, izostala
si pomalo iz mog sećanja,
izbledela ti je slika, sprali
su se obrisi ramena, iščezli
glasovi i ja nisam išao za
tobom u sve gušću šumu života.
Danas ti već mirno izgovaram ime,
danas već ne zadrhtim od tvog pogleda,
danas već znam da si jedna od mnogih,
da je mladost ludost, ipak ne veruj
draga da je sve uzalud bilo
i da je sasvim prošlo, o, ne veruj!
Jer živiš ti u svakoj nakrivo svezanoj
kravati i pogrešno izgovorenoj reči,
u svakom iskrivljenom pozdravu,
u svakom poderanom pismu
i u čitavom mom promašenom životu
živiš ti i vladaš zauvek, Amin.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://feherilles.blogspot.hu

Related videos


minimap