This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Karinthy Frigyes: Bitte, Herr Professor, Satiren und Erzählungen - Der Musterschüler an der Tafel (Tanár úr kérem in German)

Portre of Karinthy Frigyes

Back to the translator

Tanár úr kérem (Hungarian)

A jó tanuló felel

A jó tanuló az első padban ül, ahol hárman ülnek: ő a középen, a jó tanuló, Steinmann. Az ő neve nem tisztán egy ember jelzésére szolgál – szimbólum ez a név, ahány fiú az Osztályban, annyi apa ismeri otthon ezt a nevet. „A Steinmann miért tudja megtanulni?” – kérdezi otthon harminckét apa harminckét fiútól. „Kérd meg a Steinmannt, hogy magyarázza meg” – mondja az apa, és a fiú valóban megkéri a Steinmannt. A Steinmann mindent tud előre, még mielőtt megmagyarázták volna. Matematikai lapokba dolgozik, és titokzatos szavakat tud, amit csak az egyetemen tanítanak. Vannak dolgok, amiket mi is tudunk, de ahogy Steinmann tudja, az a biztos, az az egyedül helyes, az az Abszolút.
Steinmann felel.
Ez különleges, ünnepélyes pillanat. A tanár sokáig nézte a noteszt, halálos feszültség remeg az Osztály felett. Mikor később a francia rémuralom történetét olvastam, mikor a Conciergerie foglyai közül előszólítják a halálraítélteket: mindig így tudtam csak elképzelni. Az agyak utolsó, véres erőfeszítésben kapkodnak lélegzet után – még van két másodperc, azalatt mindenki villámgyorsan elmondja magában a mértani haladvány tételeit. Tanár úr, én készültem, mondja az ember magában. Tanár úr, fiam tegnap gyöngélkedett. Az egyik lehajol a füzete fölé, mint a strucc, hogy ne lássák. A másik merően szembenéz a tanárral, szuggerálja. A harmadik, idegember, egész elernyed, és behunyja szemeit: hulljon le fejére a bárd. Eglmayer az utolsó padban egészen elbújik Deckmann háta mögé, ő nincs is itt, köszönöm szépen, nem tud semmiről, őt írják be a hiányzók közé, törüljék ki az élők sorából, őt felejtsék el, béke poraira, ő nem akar részt venni a közélet küzdelmeiben.
A tanár kettőt lapoz, a K betűnél lehet – Altmann, aki az év elején Katonára magyarosította a nevét, e percben mélyen megbánta ezt az elhamarkodott lépést. De aztán nagyot lélegzik: egyszerre megállnak, és a tanár becsukja a noteszt.
– Steinmann! – mondja egész halkan és kivételesen.
Nehéz, felszabadult sóhaj. Kivételes, ünnepélyes hangulat. Steinmann gyorsan feláll – a mellette ülő gyorsan kiugrik a padból, szerényen és udvariasan áll, míg a jó tanuló kimászik a padból: mint egy testőr, néma és mellékes, dekoratív szereplője egy nagy eseménynek.
Maga a tanár is ünnepélyes. Oldalt ül le a székre, és összetett ujjakkal gondolkodik. A jó tanuló a táblához megy, és kezébe veszi a krétát. A tanár gondolkodik. A jó tanuló erre felkapja a spongyát, és sebesen törülni kezdi a táblát: ebben végtelen előkelőség és önérzet van, ezzel azt akarja kifejezni, hogy ő ráér, hogy neki nem kell most törni a fejét, ő nem fél, ő mindig készen van, ő addig is, míg a felelés kezdődik, valami hasznosat akar csinálni a társadalomnak, ő ráért gondolni a köztisztaságra és az emberiség békés fejlődésére, és letörüli a táblát.
– Hát – mondja a tanár, és elgondolkodva húzza a szót – majd valami érdekes példát veszünk…
A jó tanuló udvariasan és végtelen megértéssel köhög. Természetesen, valami érdekes példát, az érdekes helyzetnek megfelelőt. Most úgy néz a tanárra, komolyan és melegen, mint egy szép grófnő, akinek egy gróf megkérte a kezét, és mielőtt válaszolna, megértéssel és rokonszenvvel mélyen a gróf szemébe néz, jól tudva, hogy e tekintet elbűvöli a grófot, s a gróf remegő boldogsággal sejti, hogy a válasz kedvező lesz.
– Vegyünk egy kúpot… – mondja a gróf.
– Egy kúpot – mondja Steinmann, a grófnő. De már ezt is úgy tudja mondani ez a Steinmann, annyi megértéssel, olyan okosan: csak ő tudja, mennyire kúp az, amit veszünk. Én, Steinmann, a legjobb tanuló az egész osztályban, veszek egy kúpot, mivel engem mint az erre legalkalmasabbat megbízott a társadalom. Még nem tudom, miért vettem a kúpot, de nyugodtak lehettek mindannyian, bármi történjék ezzel a kúppal, én is ott leszek a helyemen, és megbirkózom vele.
– Különben – mondja a tanár hirtelen – vegyünk inkább egy csonka gúlát.
– Csonka gúla – ismétli a jó tanuló, ha lehet, még értelmesebben. Ő a csonka gúlával éppen olyan határozott, barátságos, bár fölényes viszonyban van, mint a kúppal. Mi neki egy csonka gúla? Ő nagyon jól tudja, őt nem lehet félrevezetni, a csonka gúla is csak olyan gúla, mint más normális gúla, egyszerű gúla, amilyent egy Eglmayer is el tud képzelni – csak le van vágva belőle egy másik gúla.
A felelés rövid ideig tart. Fél szavakban beszélnek egymással, értik egymást, lassanként intim dialógus alakul ki a tanár és a jó tanuló közt: mi már nemi is értjük, ez az ő kettejük dolga, két rokon lélek, mely itt előttünk egyesül, a differenciálegyenletek éteri légkörében. Egy mondat közepén eszmél rá a tanár, hogy miért is beszélgetnek ők, hogy ez felelés, az előmenetel megítélése. A jó tanulónak be sem kell fejezni ezt a mondatot. Minek befejezni? Maradt-e szemernyi kétség afelől, hogy be tudja fejezni?
A jó tanuló szerényen és illedelmesen ül le. A következő percben már roppant érdeklődéssel figyeli a következő felelő szánalmas dadogását: egy szónál gúnyosan és diszkréten elmosolyodik, és a tanár tekintetét keresi lopva, hogy még egyszer összenézzen vele, és a tanár lássa, hogy ő, bár nem szól, arcizma se rándul: e gúnyos mosolyban jelezni óhajtja, mennyire tisztában van vele, milyen marhaságot mondott a felelő, és hogy mit kellett volna felelnie.PublisherMóra Könyvkiadó – Kárpáti Kiadó, Budapest–Uzsgorod
Source of the quotationp. 30-33.

Bitte, Herr Professor, Satiren und Erzählungen - Der Musterschüler an der Tafel (German)

Der Musterschüler sitzt in der ersten Bank, wo drei Schüler ihren Platz haben; er ist in der Mitte, er, Steinmann, der Musterschüler. Sein Name dient nicht allein zur Bezeichnung eines Menschen: sein Name ist ein Symbol. Soviel Jungen es in der Klasse gibt, soviel Väter zu Hause kennen diesen Namen. «Warum kann es denn der Steinmann lernen?» fragen zu Hause zweiunddreißig Väter zweiunddreißig Söhne. «Bitte den Steinmann, er soll es dir erklären», sagt der Vater, und der Sohn bittet Steinmann tatsächlich. Steinmann weiß alles im voraus, bevor man es erklärt. Er arbeitet für mathematische Zeitschriften, und er kennt geheimnisvolle Wörter, die nur an der Universität gelehrt werden. Es gibt Dinge, die auch wir wissen, aber so wie Steinmann sie weiß, das ist das einzig Richtige, das ist das Absolute.
Steinmann steht an der Tafel, um eine Aufgabe zu lösen und eine Note zu bekommen.
Das ist ein besonderer, feierlicher Augenblick. Der Professor hatte sein Notizbuch lange geprüft: tödliche Spannung zittert über der Klasse. Als ich später die Geschichte der Schreckensherrschaft in Frankreich las, die Beschreibungen, wie man unter den Gefangenen der Conciergerie die zum Tode Verurteilten aufruft: ich habe es mir stets nur so vorstellen können. Das Hirn schnappt mit einem allerletzten Versuch nach Sauerstoff - noch hat man zwei Sekunden, während dieser Zeit wiederholt jeder blitzschnell für sich die Lehrsätze der geometrischen Reihe. «Herr Professor, ich habe mich vorbereitet», sagt man bei sich. «Herr Professor, mein Sohn war gestern unpäßlich.» Der eine beugt sich, dein Vogel Strauß gleich, über sein Heft, man soll ihn nicht sehen. Der andere blickt dem Professor geradeaus in die Augen, er sucht, suggestiv auf ihn einzuwirken. Der dritte, ein Nervenbündel, wird völlig schlaff, er schließt die Augen: möge die Guillotine auf sein Haupt niedersausen. Eglmayer versteckt sich ganz in der letzten Bank hinter Deckmanns Rücken, er ist nicht da, er läßt schön danken, er weiß nichts, ihn soll man unter die Abwesenden eintragen, aus der Reihe der Lebenden streichen, vergessen, möge seine Asche in Frieden ruhen, er will an den Kämpfen des öffentlichen Lebens nicht teilhaben.
Der Professor blättert zwei Seiten um, er kann etwa beim Buchstaben K angelangt sein. Altmann, der zu Beginn des Jahres seinen Namen in das ungarische Katona hatte abändern lassen, bereut in diesem Augenblick den überstürzten Schritt zutiefst. Doch dann atmet er auf: der Professor hält plötzlich inne, er schließt das Notizbuch.
«Steinmann!» sagt er ganz leise und wie eine Ausnahme.
Ein schwerer Seufzer der Befreiung. Feierliche Ausnahmestimmung. Steinmann erhebt sich rasch - der neben ihm Sitzende springt schnell aus der Bank und steht bescheiden und höflich da, während der Musterschüler heraussteigt: wie ein Leibgardist ist er eine stumme, nebensächliche und dekorative Figur bei einem großen Ereignis.
Auch der Professor selber ist feierlich. Er setzt sich beiseite, drückt die Fingerspitzen gegeneinander und denkt so nach. Der Musterschüler geht zur Tafel und nimmt die Kreide in die Hand. Der Professor denkt weiter nach. Da ergreift der Musterschüler den Schwamm, und rasch beginnt er die Tafel zu reinigen. Darin spiegelt sich eine unendliche Vornehmheit und ebensoviel Selbstbewußtsein; er will damit bezeigen, daß er Zeit hat und sich jetzt den Kopf nicht zu zerbrechen braucht, daß er sich nicht fürchtet und stets bereit ist und daß er bis zum Beginn des eigentlichen Auftritts für die Gesellschaft jedenfalls etwas Nützliches tun will, Muße hat, an die öffentliche Ordnung und Sauberkeit und an die friedliche Entwicklung der Menschheit zu denken, weshalb er nun die Tafel reinigt.
«Nun», sagt der Professor, und er dehnt das Wort nachdenklich, «wir wollen uns irgendeine interessante Aufgabe wählen...»
Der Musterschüler hüstelt höflich und mit unendlichem Verständnis. Natürlich, eine interessante Aufgabe, die der interessanten Situation entspricht. Er blickt jetzt den Professor ernst und warm an, wie eine schöne Gräfin, um deren Hand ein Graf angehalten hat und die, bevor sie antworten würde, mit Verständnis und Sympathie dem Grafen tief in die Augen blickt, wohl wissend, daß dieser Blick den Grafen verzaubert und der Graf in zitterndem Glück ahnt, die Antwort werde günstig sein.
«Nehmen wir einen Kegel...», sagt der Graf.
«Einen Kegel», sagt Steinmann, die Gräfin. Doch selbst das kann er schon so sagen, dieser Steinmann, mit soviel Verständnis, so klug: nur er weiß, wie sehr das ein Kegel ist, den wir da nehmen. Ich, Steinmann, der Primus der Klasse, nehme einen Kegel, weil mich, den hierfür Bestgeeigneten, die Gesellschaft damit beauftragt hat. Ich weiß noch nicht, warum ich den Kegel genommen habe, aber ihr könnt allesamt beruhigt sein: was mit diesem Kegel auch geschehen möge, er wird mich an meinem Platz finden, ich werde mit ihm fertig.
«Im übrigen», sagt der Professor plötzlich, «nehmen wir lieber einen Pyramidenstumpf.»
«Einen Pyramidenstumpf», wiederholt der Musterschüler, wenn möglich noch verständiger. Er unterhält zum Pyramidenstumpf ein ebenso entschiedenes, freundliches, wenngleich von Überlegenheit gekennzeichnetes Verhältnis wie zum Kegel. Was ist schon ein Pyramidenstumpf für ihn? Er weiß es sehr wohl, ihn kann man nicht in die Irre führen: ein Pyramidenstumpf ist ebenso eine Pyramide wie eine beliebige, normale Pyramide, eine einfache Pyramide, die sich selbst ein Eglmayer vorstellen kann - nur hat man davon eine andere Pyramide abgeschnitten.
Die Lösung der Aufgabe an der Tafel nimmt wenig Zeit in Anspruch. Sie unterhalten sich mit halben Worten, verstehen einander, allmählich entwickelt sich ein intimer Dialog zwischen dem Professor und dem Musterschüler; wir folgen schon lange nicht mehr, das geht nur noch sie beide etwas an, es sind zwei verwandte Seelen, die sich hier vor uns im ätherischen Dunstkreis der Differentialgleichungen vereinigen. Der Professor besinnt sich inmitten eines Satzes, weshalb sie sich eigentlich unterhalten und daß das eine Prüfung ist, die zur Beurteilung der Leistung dient. Der Musterschüler braucht den Satz gar nicht zu beenden. Wozu soll er ihn beenden? Besteht noch der geringste Zweifel, daß er ihn zu beenden vermag?
Der Musterschüler setzt sich bescheiden und artig. Einen Augenblick später folgt er schon mit größtem Interesse dem bemitleidenswerten Stammeln des nächsten, der an der Tafel an der Reihe ist. Nach einem Wort lächelt er dann spöttisch und diskret, und er sucht verstohlen die Augen des Professors, damit er mit ihm einen letzten Blick austauschen kann und damit jener sieht, daß er zwar nichts sagt und keine Miene verzieht, mit diesem spöttischen Lächeln jedoch andeuten möchte, wie sehr er sich darüber im klaren ist, welchen Blödsinn sein Mitschüler soeben gesagt hat und was er statt dessen hätte sagen sollen.Source of the quotationManesse Verlag, Zürich.1983.p. 25-29

minimap