This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Kosztolányi Dezső: L'ABC della traduzione e delle storpiature (ÁBÉCÉ a fordításról és a ferdítésről in Italian)

Portre of Kosztolányi Dezső
Portre of Cikos Ibolja

Back to the translator

ÁBÉCÉ a fordításról és a ferdítésről (Hungarian)

A bábeli nyelvzavar. Sinear földjén az emberek építeni kezdték a bábeli tornyot, azzal a dölyfös szándékkal, hogy csúcsa majd az eget veri, s ők kényelmesen átsétikálnak egyik csillagról a másikra.

Az Úr megsokallta fönnhéjázásukat. Ködöt bocsátott elméjükre, összegabalyította a nyelvüket. Többé nem értették egymást. Ha a pallér gerendát kért, csákányt hoztak neki, téglaragasztó szurok helyett vizet. Az építkezést sürgősen abba kellett hagyni.

Nagy deficit mutatkozott. A vállalkozás csődbe jutott, bejelentette fizetésképtelenségét, a torony pedig csonkán meredt az égre, puszta falaival.

De tövében nyomban nyelviskolák, fordítási irodák keletkeztek. Tanárok, ki gyorsan megtanulták az összes nyelveket, nyelvtanokat írtak, s a tolmácsok - csinos sapkával fejükön - jó pénzért arra vállalkoztak, hogy a sok boldogtalan halandót közelebb hozzák egymáshoz.

Ekkor született meg a műfordító.Uploaded bySosity Bea
PublisherOsiris
Source of the quotationKosztolányi Dezső: Nyelv és lélek. Osiris Kiadó, Budapest
Bookpage (from–to)512.
Publication date

L'ABC della traduzione e delle storpiature (Italian)

Confusione babelica della lingua. Sulla terra dei Babilonesi, gli uomini cominciarono a costruire la torre di Babele, con intenzioni spocchiose, di raggiungere il cielo con la cima, dove loro avrebbero potuto passare comodamente da una stella all'altra.

Ma il Signore ebbe abbastanza del loro contegno arrogante. Avvolse le loro menti di nebbia, ingarbuglio le loro lingue. Non riuscivano più a capirsi. Se il capomastro chiedeva delle travi, gli portarono la picozza, al posto della pece, per incollare i mattoni, gli portarono l'acqua. La costruzione dovette essere urgentemente sospesa.

Si presento un enorme deficit. L'impresa fallì, dichiarò bancarotta, la torre con le sue nude mura ergeva incompleto verso il cielo.

Ma ai suoi piedi, nacquero subito scuole di lingue, agenzie per traduttori. I professori, che impararono velocemente le lingue, scrissero libri di grammatica, gli interpreti – in testa con dei berretti graziosi – si offrirono, in cambio di lauto guadagno, di avvicinare gli infelici mortali l'un all'altro.

Cosi nacque il traduttore letterario.Uploaded byCikos Ibolja
Source of the quotationsaját

minimap