This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Kovács András Ferenc: No man’s landscape (Senkiföldrajz in English)

Portre of Kovács András Ferenc

Back to the translator

Senkiföldrajz (Hungarian)

megszokható a hosszútávfutó fák
ütemes kék lihegése
a gladiátori menny dróthálója
mögött elhessenő pusztaságon
a vak szél
lebegő lantjátéka a póznasoron
győzedelmes csatavesztéskor
az örökösen átmeneti
az átmenetileg örökölhető
szó fegyverszünetében
megszokható a szellem
marathóni magánya
a homloklebeny surranó
árnyéka balhitek sarában
a menekülő
hátsóudvarok történelme
a fellobogózott roncstelepek
a temetők hadiüzenete
a kövek kitelepítése
a holtak száműzetése
megszokható hősi haláluk
a feledés provinciáiban
a sírkertek belháborújában
hol minden moccanó kavics megdöntött forradalmi sztélé
a fogadalmak senkiföldjén
eszmék senkiföldrajzában
az ígérgetések földjén
hatalmi hegyvízrajzban
ismeretlen partszakaszokon
megszokható az ország
a hatalom a dicsőség
a felszámolt bakterházak
kutyaólak tyúkketrecek
az eltűntnek nyilvánított
végállomasok emlékművei
a semmisnek nyilvánított
szabadság menetrendjei
az agylabirintusban a tudat
önkéntes zúzdáiban
megszokható az önkéntelen
táj törlődése
az önkény senkiföldrajzában
a beomlott alagutak
a váratlan váltók
a könyörtelen megváltók
egymást felváltó szobrok istenek
egyetlenegy bevált talapzaton
cserélt reklámok és röpiratok
megszokható törvények
színeváltozása
vasúti szabályzatok
mennybemenetele
az elaknásított emlékezetből
kihajolni veszélyes
elhajolni veszélyes meghajolni
ajánlott igazságosság
áldozatkészség sigsögságség
kokárdás szemétkonténerek
honvédelmi parádéján
drótháló mögött a szó
fegyverszünetében
lélekszakadtig
hány idegen diadalból
hány ismerős vereségbe
fák szelek holtak utazók
a senkiföldrajzban
az örökösen átmeneti
az átmenetileg örökíthető
két lábon járó néma apokalipszis
megszokhatóNo man’s landscape (English)

adjusting to the rhythmic gasps of blue
of long-distance running trees
to the prairies whisked away
behind the gladiatorial sky’s wire-net
to the floating lute toccata
of the blind wind on the serial poles
in the victory of defeat
the inherently transient
the transiently inheritable
in the cease-fire of the word
adjusting to the spirit’s
marathon loneliness
to the sliding shadow of frontal lobes
in the muddy bogs of delusion
to the history
of fugitive backyards
to scrapyards bedecked in flags
to the war declarations of graveyards
to the deportation of stones
to the exile of the dead
adjusting to their heroic dead
in the backwaters of oblivion
in the civil wars of the cemeteries
where every stirring pebble
becomes the stele of revolution
in the no-man’s land of resolutions
in the no-man’s landscape of ideas
in the land of empty promises
in a powerful hydro-geography
along unknown littoral sectors
adjusting to the kingdom
the power and the glory
to obliterated sentinel-boxes
kennels and poultry-coops
to memorials to terminus stations
declared missing
to timetables for freedom
declared null and void
in the voluntary pulp-engines
of labyrinthine consciousness
adjusting to the involuntary
eradication of regions
in the no-man’s landscape of absolutism
the collapsed tunnels
the unexpected transformers
the merciless transcendentalists
transmutable gods and sculptures
on the same transposable pedestals
exchangeable ads and pamphlets
adjusting to the law’s
transfiguration
to the railway regulations’
ascension
hanging out of memory’s
mine-field is dangerous
hanging about is dangerous hanging the head
is recommended righteousness
generosity nessnessecityosity
in the civil defence parade
of the cockaded litter bins
behind wire-net fences
in the cease-fire of the word
to the point of breathlessness
from how many foreign triumphs
into how many familiar defeats
trees winds corpses travellers
in no man’s landscape
the inherently transient
the transiently hereditary
mute two-legged apocalypse
adjusting to it allminimap