This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Krasznahorkai László: Satanstango (Sátántangó in German)

Portre of Krasznahorkai László

Back to the translator

Sátántangó (Hungarian)

MAGASFÖLDSZINT
I. EMELET
II. EMELET

A huszárkapitányosan sudár százados hosszú, döngő léptekkel halad előttük, csillogó, félszárú csizmája majdnem zenei hangot ad az itt-ott felhorzsolt keramit köveken; egyetlen pillantást sem vet hátra, de ők tudják: most végignézi, áttanulmányozza őket tetőtől talpig, Petrina kubikusbakancsától Irimiás rikítóvörös nyakkendőjéig, talán emlékezetből, talán azon különleges adottsága révén, hogy a nyakszirtjén elvékonyodott bőr mélyebb ismereteket képes érzékelni, mint amit egy szem sovány tapasztalással valaha is felfedezhet. „Azonosítás!” – veti oda egy tömött bajszú, fekete, nagydarab szakaszvezetőnek, amikor belépnek a szintén 24-es számú ajtón egy füstös, fülledt terembe, s még csak le sem lassít, pár gyors ujjmozdulattal leinti a fölpattanó embereket, és mielőtt eltűnne a baloldalt nyíló üvegezett ajtó mögött, pattogó szavakkal rendelkezik. „Utána hozzám! Kérem a sajtót! A jelentéseket! Kapcsoljanak föl a 109-esre! Aztán adjon egy városi vonalat!” A szakaszvezető feszes vigyázzban marad, majd – amikor hallja, hogy kattan a zár – karjával végigtörli izzadt homlokát, leül a bejárattal szemközti asztalhoz, és egy nyomtatványt tol eléjük. „Töltsék ki – mondja fáradtan. – És üljenek le! De előbb olvassák el a »Tudnivalók«-at a hátoldalon.” A teremben áll a levegő. A mennyezeten három sorban futnak a neonok, vakító a világosság, a zsalugáterek itt is zárva vannak. A rengeteg íróasztal között idegesen ide-oda szaladgálnak az írnokok, s ha olykor-olykor szembetalálkoznak egymással a szűk utakon, türelmetlenül arrébb taszítják egymást elnézést kérő mosollyal, emiatt aztán az íróasztalok is percről percre odébb kerülnek, éles csíkot húzva a padlón. Vannak azonban, akik nem mozdulnak el helyükről, s bár láthatóan nyomasztóan tornyosul előttük a munka, idejük nagy részét mégis arra kell fordítsák, hogy kollégáikkal veszekedjenek, amiért minduntalan lökdösik őket hátulról, vagy arrébb tolják asztalukat. Néhányan lovaglóölésben gubbasztanak a piros műbőrrel bevont székeken, egyik kezükben telefonkagyló, a másikban gőzölgő kávé. Hátul, az egyik faltól a másikig hosszú, nyílegyenes sorban öregedő gépírónők verik a gépeket, ellenállhatatlan bájjal. Petrina elhűlve figyeli ezt a lázas munkát, Irimiást böködi a könyökével, de az csak bólogat, s elmélyülten tanulmányozza a „Tudnivalók”-at. „Le kellene lépni, míg nem késő…” – súgja Petrina, de társa ingerülten leinti. Aztán fölnéz a nyomtatványból, szimatolni kezd a levegőbe, és így szól: „Te érzed ezt ?” – s felfelé mutat. „Mocsárszag” – állapítja meg Petrina. A szakaszvezető rájuk néz, közelebb inti magához őket, és azt suttogja: „Rohad itt minden… Három hét alatt kétszer meszeltették ki a falakat…” Mélyen ülő, táskás szemében alattomos fény, tokáját kemény inggallér szorítja le. „Mondjak maguknak valamit?” – kérdi sokat sejtető mosollyal. Az arcukba hajol, érezni áporodott leheletét. Hangtalanul nevetni kezd, hosszan, mint aki már nem bírja abbahagyni. Aztán külön-külön hangsúlyozva minden egyes szót, mintha három bombát helyezne puhán eléjük, amivel aztán „kezdjenek, amit tudnak”, azt mondja: „Úgyis beszarik az egész”. Kárörvendő képet vág, s mintha magában megismételné, lassan hármat koppant az asztalon. Irimiás lekicsinylő mosollyal nyugtázza a bejelentést, ismét a nyomtatvány fölé hajol, Petrina meg elképedve bámul a szakaszvezetőre, aki hirtelen az ajkába harap, megvetően végigméri őket, hátradől a széken, kiábrándultan és hidegen, s a szivacsos, sűrű zaj, melyből egy percre az imént kihajolt, most visszaszippantja, visszanyeli, mint egy pokoli torok. Amikor pedig a kitöltött adatlapokkal a kezében bevezeti őket a százados szobájába, már nyoma sincs rajta annak a fáradtságnak, annak a szinte halálos kimerültségnek, mely az előbb még hatalmában tartotta, lépései kemények, mozdulatai frissek, szavai katonásan feszesek. Az iroda visszafogott kémelemmel van berendezve: a néhai előkelőségről árulkodó íróasztal bal oldalán egy hatalmas fikusz mélyzöldjén pihenhet meg a szem, az ajtó melletti sarokban egy bőrkanapé áll két bőrfotellel és egy „modern vonalú” dohányzóasztalkával. Az ablakot súlyos, méregzöld bársonyfüggöny takarja, a parkettán vörös szőnyeg vezet az ajtótól az íróasztalig. A mennyezetről (inkább érezni lehet, mint látni…) finom por hull alá, örökös lassú méltósággal. A falon egy katona arcképe. „Leülni! – mutat a tiszt három, szorosan egymás mellé tolt faszékre a túlsó sarokban. – Azt akarom, hogy megértsük egymást.PublisherMagvető Könyvkiadó, Budapest
Source of the quotationp. 41-43.

Satanstango (German)

HOCHPARTERRE
I. ETAGE
II. ETAGE

Der Hauptmann, schlank und rank wie ein Husarenrittmeister, geht mit langen, hallenden Schritten vor ihnen her, seine glänzenden, halbhohen Stiefel entlocken dem hier und da zerkratzten Steinfußboden beinahe musikalische Töne; er wirft keinen Blick hinter sich, aber sie beide wissen, jetzt mustert, jetzt studiert er sie von Kopf bis Fuß von Petrinas plumpen Schnürschuhen bis zu Irimiás‘ knallroter Krawatte, vielleicht aus der Erinnerung, vielleicht mittels des ungewöhnlichen Vermögens, durch die dünne Haut des Nackens tiefere Erkenntnisse zu gewinnen, als es das Auge mit seiner mageren Empirie je könnte. «Identifizierung!» sagt er knapp zu einem stämmigen, schwarzhaarigen Wachtmeister mit dichtem Schnurrbart, als sie durch eine Tür, die ebenfalls die Nummer vierundzwanzig trägt, in einen verrauchten, stickigen Raum treten, er verlangsamt den Schritt nicht, winkt mit einigen flinken Fingerbewegungen ab, als die hier sitzenden Männer aufspringen, und gibt, bevor er zur Linken hinter einer Glastür verschwindet, weitere kurze Anweisungen. «Hinterher zu mir! Ich bitte um die Presse! Die Meldungen! Verbinden Sie mich mit 109! Danach ein Stadtgespräch!» Der Wachtmeister steht stramm, dann, als er hört, daß die Tür ins Schloß fällt, wischt er sich mit dem Ärmel den Schweiß von der Stirn, setzt sich an einen Tisch gegenüber der Eingangstür und schiebt ihnen ein Formular hin. «Füllen Sie das aus», sagt er müde. «Und setzen Sie sich! Aber lesen Sie vorher die <Hinweise> auf der Rückseite.» Die Luft ist zum Schneiden. An der Decke verbreiten drei Reihen Leuchtstoffröhren blendende Helligkeit, die Jalousien sind auch hier geschlossen. Zwischen den unzähligen Schreibtischen flitzen nervös die Schreiber umher, und stehen sich dann und wann zwei auf engem Raum gegenüber, so schubsen sie einander mit einem um Nachsicht bittenden Lächeln aus dem Weg, weshalb auch die Schreibtische unablässig verschoben werden, deutliche Rutschspuren auf dem Fußboden zurücklassend. Einige Schreiber jedoch rühren sich nicht von ihren Plätzen, und obwohl sich die Arbeit unverkennbar bedrückend vor ihnen türmt, müssen sie einen Großteil ihrer Zeit darauf verwenden, mit ihren Kollegen zu zanken, weil sie unablässig von hinten angestoßen oder ihre Tische weggerückt werden. Einige hocken rittlings auf den roten Kunstlederstühlen, in der einen Hand einen Telefonhörer, in der anderen dampfenden Kaffee. Im Hintergrund trommeln alternde Tippfräuleins in einer pfeilgeraden, von der einen Wand bis zur anderen reichenden Reihe mit unwiderstehlicher Anmut auf Schreibmaschinen. Petrina betrachtet das hektische Treiben verwundert, schließlich stößt er Irimiás mit dem Ellbogen an, aber Irimiás nickt nur und studiert weiter die «Hinweise». «Wir sollten uns verdrücken, bevor es zu spät ist», flüstert Petrina, aber der andere winkt gereizt ab. Dann blickt er auf und schnuppert. «Riechst du?» fragte er und deutet in die Höhe. «Sumpfgeruch», stellt Petrina fest. Der Wachtmeister sieht sie an, winkt sie zu sich und flüstert: «Hier fault alles. In drei Wochen sind zweimal die Wände geweißt worden ...» In seinen tiefliegenden, verquollenen Augen glimmt ein tückisches Licht, der steife Hemdkragen drückt sein Doppelkinn zusammen. «Soll ich euch was sagen?» fragt er und lächelt geheimnisvoll. Er beugt sich vor, und die beiden spüren seinen übelriechenden Atem. Er beginnt lautlos zu lachen, langanhaltend, als könne er gar nicht mehr aufhören. Dann, jedes Wort einzeln betonend, als lege er sanft drei Bomben vor ihnen nieder («und mit denen macht, was ihr wollt»), sagt er: «Alles für'n Arsch.» Er zieht ein schadenfrohes Gesicht, und als wiederhole er insgeheim das Sprüchlein, pocht er langsam dreimal auf den Tisch. Irimiás quittiert seine Worte mit einem geringschätzigen Lächeln und beugt sich wieder über das Formular, während Petrina verblüfft den Wachtmeister angafft, der sich jäh auf die Lippe beißt, die beiden verächtlich mustert, sich enttäuscht und kühl zurücklehnt und erneut in dem schwammigen, zähen Lärmbrei, aus dem er soeben für eine Minute auftauchte, verschwindet wie in einem Höllenschlund. Und als er sie, die ausgefüllten Formulare in der Hand, zum Hauptmann führt, ist ihm nichts mehr anzumerken von der Müdigkeit, von der unsäglichen Erschöpfung, die ihn eben noch beherrschte, seine Schritte sind fest, seine Bewegungen frisch, seine Worte soldatisch knapp. Das Büro ist mit zurückhaltender Gemütlichkeit eingerichtet: Zur Linken des von einstiger Vornehmheit zeugenden Schreibtisches kann das Auge sich am tiefen Grün eines riesigen Gummibaums laben, in der Ecke neben der Tür steht ein ledernes Kanapee mit zwei Ledersesseln und einem Rauchtischchen in moderner Linienführung. Das Fenster verdeckt ein schwerer, giftgrüner Samtvorhang, und über das Parkett führt ein roter Teppich von der Tür bis zum Schreibtisch. Mit zeitloser, behäbiger Würde rieselt (man fühlt es eher, als daß man es sieht) feiner Staub von der Decke. An der Wand das Porträt eines Militärs. «Setzen!» Der Offizier weist auf drei Holzstühle, die dicht nebeneinander in der gegenüberliegenden Ecke stehen. «Ich will, daß wir uns verstehen.»PublisherRowohlt Verlag GmbH, Berlin
Source of the quotation41-44

minimap