This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Lengyel József: Gegenüberstellung, Ein politischer Roman (Szembesítés in German)

Portre of Lengyel József

Szembesítés (Hungarian)

Már itt is volnék. Szemben a másik oldalon a magyar követség. Hm. Jómódú gyáros vagy kereskedő szép kis palotája lehetett. Követségnek elég szerény. Nagy orosz textilgyáros nem lakott volna ilyen kicsiben. A Morozovok palotája, amely a japán követségé lett, cikornyás és ötször ekkora. A Vozdvizsenkán. Nem messze tőle a nagy bérház, ahol Kun Béla lakott… A második emeleten? A másodikon vagy a harmadikon? … Már nem tudom.
Most itt át lehet menni. De mégse. Továbbmegyek a Vorovszkaján, aztán meg át a másik oldalra és úgy…
Megyek. Itt az angol konzulátus. Szolid, megfeketedett kövek. Mintha otthon építették és a londoni ködöt és kormot is hazulról hozatták volna…
Átellenben a sárga-fehér empire Gigliardi-palota. Akkor: Lenin Iskola. Most Gorkij Irodalmi Múzeum. A legszebb épület az egész utcában, és ide még be is mehetnék, kéziratokat nézni üveg alatt. Akkor már inkább embriót spirituszban… Ez lett a Gigliardi-palotából, ez lett a Lenin Iskolából… Magyar csoport… Mi lett azokból a fiúkból? Majd Banicza megmondja…
Nincs már Lenin Iskola, vagy elköltözött innen. A Kominternt is a Lovarda térről valahova a városon kívülre helyezték, és már nem is volt fontos. Aztán megszűnt. Halott halt meg, rendben… A Gigliardi-palotát Rastrelli építette. Rastrelli vagy legalábbis valami olasz. Rastrelli… Rastrell – agyonlövés. A Kominternház… rasztrell… rasztrell… az agyonlövés: golyó, biliárd, biliárd… Á, ezt a házat Gigliardi építette. Gigliardi, a második, a már eloroszosodott olasz. Gigliardi, biliárdgolyó, puskagolyó, Gigliardi, zsigoló, Girardi-kalap, bécsi kávéház, kedélyesség. Wiener schick…
Gigliardi, Rastrelli… Olaszok. Itt meggyökereztek, házaikat belealapozták ebbe a földbe. Marco Polo… keletre… ezek az olaszok is keletre vonultak. A kereskedők messzebb mentek, az építészek itt megálltak, keletebbre nem kellett az ő építészetük. Moszkva a határ. Pénzvágy, becsvágy, szegénység. Először talán a Kreml falát és tornyát építették olaszok, aztán kétszáz évvel ezelőtt jöttek a Rastrellik, Gigliardik. Családot alapítottak, fiaik is itt építettek Moszkvában és Pétervárott. Házakat építettek, hazát találtak. „A proletárnak nincs hazája” – de én a proletár hazába jöttem, a második hazámba…
Követség nincs több erre már, de civil rendőr persze van itt is. Nem nehezebb felismerni őket, mint az egyenruhásokat. A régi Pesten botosoknak hívták őket. Egyenruhájuk keménykalap és meggyfa bot. Itt fényes cipő, jó sötétkék öltöny. Nehéz munka állni és lődörögni a télutói latyakban. Csakhogy jó ám a lábbelijük, én meg már érzem a talpamon a nedvességet…
Az aszfaltnak sötét a színe, mint a rég elföldelt csontoknak. Föld feketesége, titkolt mérgek zöldje keveredett sötét színébe. Fáj ez az aszfaltos utcaföld, mint a csontok, ha keményen ütik azt, aki már elesett.
A házak is megviselten állnak, közömbösek. Nedves, hámló falak. Persze ezek nem követségek és középületek.
Az angol konzulátus mellett a nagyon cifra, nagyon szecessziós ház, század eleji lehet, amikor még Lev Tolsztoj is élt. Tudta-e, hogy itt volt a szabadkőműves-páholy? Mennyire más, mint ahogy ő egy régi szabadkőműves-páholyt elképzelt, vagy talán ismert… Most itt az Írók Klubja. Pierre Bezuhov se menne ide be, egész biztos kikerülné. Ő nem ezen, ő a másik oldalon menne, és kissé még tovább, aztán derékszögben átjönne egyenesen be a széles előterű kis palotába, amely előtt éppen most megyek el.
Ez a sárga-fehér zömök oszlopos kis palota, a nagy udvarban kétoldalt szerényebb szárnyépületekkel, Rosztovék háza… Natasa – a dalos kedvű és szomorú – itt, ezen az udvaron rakatta le a drága bútort, a ládákba pakolt porcelánszervizt, Rosztovék minden megmaradt vagyonát. A kocsik kellettek a sebesülteknek, akiket Borogyinóból hoztak, és egész Moszkván át a macskaköveken zökögő, embert zöcskölő szekereken, véres szalmán, agyonfáradt lovakon. És velük Andrej Bolkonszkij…
A Háború itt találkozott a Békével, örökre megbékéletlenül… Bolkonszkij meghal, Natasa nincs. Rosztov család már nem is lehetne. Pierre Bezuhov? Ő igen. A télikabát rajtam, ez is egy ilyen Pierre tulajdona. Dimitrij Szergejevics Rihlin. Most fűtetlen szobában fagyoskodik, fújja a körmét. A térdén molyette kockás pléd, zöld és piros. Mondtam: „Ha elfognak, a kabát is elvész.” Nevet. „Akasztott ember házában ne beszéljünk kötélről.” Mosolyogni, igen, mosolyogni jól tud: testes, szemüveges, hajlott hátú. Minden nyáron geológiai expedíción izzad, szuszog, kapaszkodik, s legjobban a szemüvegét félti a kövektől. Mert a kövek, mikor kalapáccsal üti, szikráznak és szilánkokra pattannak. Sose akarta Borogyinót látni, még fegyvertelenül se, de engem nem félt befogadni egyetlen szobájába Dimitrij Szergejevics Rihlin: Dima, Dimka, tanársegéd a geológián.
No szóval bemegyek Baniczához, aztán hozzá és vissza Alekszandrovba. Nem akarom, hogy kockáztasson Dima. Nem fogok nála aludni, nem leszek terhedre, Dima, mert elvesztem a szeretetedet. Pedig fontos, hogy barátom maradj… Érted, ugye?
A házak szürkék és vérszegények, az emberek vérszegények és szürkék. Ezek a házak, ezek az emberek sokszor voltak ilyen vérszegények, kopottak. Mikor a borogyinói ütközet sebesültjei döcögtek itt végig macskaköves utcán, a városkapu felé. És a polgárháború éhsége idején. És most. És azelőtt. És már hányszor? Ijesztően ugyanaz, pedig semmi se egészen ugyanaz, és semmi sem ismétlődik ugyanúgy. Tudtam már a táborban is, hogy egyszer majd, ha élek, ide el kell jönnöm. Most mindjárt itt leszek. A ház a megváltozott Magyarország területe. De csak belül. Belül Banicza…
Ott, messze, akkor, repülőgépről képzeltem el a várost. Miért ne képzelhettem volna repülőgépről, mikor vasutat se láttunk évekig, de repülőgépek szálltak felettünk, rajokban. Keletről nyugatra, mindig keletről nyugatra. Ebből mérlegeltük a háborút, és sokat megértettünk.
Úgy képzeltem, filmfelvevő-készülékkel vagyok a repülőgépen, látom az Arbátról csillagsugárban szétfutó utcákat: a Bulvár a térnél tompaszöget alkot, ferde, mint egy törzse közepéig vízben álló fa. A felvevőgép végigpásztázza az utcát, a patikától a Rosztov-házig és vissza. Gépközelbe hozza a követségi épületet, átsvenkol a Tverszkajára, és kísér engem és a szőke norvég lányt, a „Lux”-tól a Lenin Iskoláig. Itt eltűnünk a Gigliardi-épületben, mely most Irodalmi Múzeum… De már jövünk is. Ő nem néz a norvég követség felé, én nem nézek a magyar királyi felé, csak meglökjük egymás könyökét, nem hazánknak vagyunk polgárai, internacionalisták vagyunk. Befordulunk egy kis utcába. Terítő utca? Villa utca? … Ezen a környéken minden utcának valami konyhai és ebédlői neve van. A Vorovszkaja Szakács utca volt… Vorovszkaja új név, de a többieké megmaradt. De hol a norvég lány? És hol vagyok én? No rendben van, most hagyjuk… A cárok szolgaserege lakott itt, akkor ez volt a külváros. Azután a külváros kijjebb került, és kis, nemesi kastélyok épültek itt, a pétervári udvart nem szerető falusi uraságok téli lakásai. Aztán bérházak, és mikor Moszkva főváros lett, és az utcát Vorovszkajának nevezték el, a kis palotákba követségek költöztek. Az utca végéről látszik a külső körúton, egészen szemben áll a cifra húszemeletes új ház. Túldíszített és pöffeszkedő, ez a Sztálin–Kaganovics-stílus, a „szovjetszkij-kupecseszkij” stílus, ahogy Dima Rihlin – otthon is csak suttogva – mondja. Belső egyetemi körök így hívják, így hívják a geológusok is, még a geológusok is… benn, a nagy ház földszintjén már voltam. Csemegebolt van ott. Márvány, üveg, bronz. Kaviár, de kenyér is, néha konzerv és néha cukor is. Bemenni? Most bemenni? Hogy összefolyjon a nyálam, amitől vagy alázatosabb, vagy még dühösebb leszek, mint kellene? Miért akarok minden fényes élelmiszerboltba bemenni? Nem elég, hogy a Gorkij utcában menthetetlen besündörgök a nagy boltba, ahová Hertával jártunk hideg vacsorát venni? „Zabaszékesegyháznak” neveztük.
No most át a másik oldalra és ott vissza! Szép, új és nem is túldíszített épületnél érek át. Előbb nem vettem észre. No persze a Rosztov-házat bámultam.
Hisz ez már akkor épült, amikor tíz év előtt itt jártam. Színház? Klub?
Fekete kis tábla, aranyozott betűk: Filmszínészek Tanulmányi Színháza. De hát hiszen ez az öreg bolsevikok és politikai kátorgások székházának készült, most már jól emlékszem… És ez új, tiszta, jól ápolt… már kicsit a Bauhaus stílusában… No és mire felépült, az öreg bolsevikok már a Ljubjankára tették át a székházukat, és a Tagankára. No persze. Így lett a filmeseké. Csináltak azóta jó filmet?… Hát jó, ehhez semmi közöm… öreg bolsevikok nem maradtak Moszkvában. Legfeljebb ha másfél tucat. Vagy annyi se? Minek a székház? És biztosan nem a legjava maradt meg az öregeknek. Vagy nemcsak?… Mindegy! Most nem ez a kérdés, csak kérdezem.
Ezen az oldalon üzletek is vannak. Kicsik, elhanyagoltak, mint azelőtt. A követségek nem itt vásárolnak. Valamikor külön boltjaik voltak a követségeknek – most is így lehet. Akkor rendben valónak találtam. Á, persze, hiszen „nem kell az egyenlősdi”! Most a lét formálja a tudatomat? Nem egészen így volt, nekem akkor se tetszett a különbözősdi, csak „megértettem”… Ennyit, hogy nem tetszett, mondhatok, ha többet mondanék, máris ronda hazugság…
Posta. Nem emlékeztem rá. Pedig voltam itt, valakinek levelet is küldtem innen… Kinek? Ajánlott levél lehetett, be is mentem. Szép, üvegfalú posta volt, új még, most se csúnya. Kinek írtam? Oly ritkán írtam, emlékezhetnék… No mindegy. Persze hogy mindegy… Igen, a sarki gyógyszertárban, az arbáti patikában vásároltam Natasának orvosságot egy rubel hetvenért… Mindegy.PublisherMagvető Kiadó, Budapest
Source of the quotationp. 14-21.

Gegenüberstellung, Ein politischer Roman (German)

Da wäre ich schon. Gegenüber auf der anderen Seite die ungarische Botschaft. Hm. Der schöne kleine Palast mochte einem wohlhabenden Fabrikanten oder Kaufmann gehört haben. Als Botschaft war der Bau ziemlich bescheiden. Ein großer russischer Textilfabrikant hätte nicht so beengt gewohnt. Der Palast der Morosowoks, worin die japanische Botschaft untergebracht ist, hat ein barockes Gepräge und ist fünfmal so groß. Auf der Wosdwijenka. Unweit davon ein großes Mietshaus, wo Béla Kun gewohnt hat… Im zweiten Stock? Im zweiten oder im dritten?… Ich kann mich nicht mehr erinnern.
Hier könnte ich jetzt über die Straße gehen. Vielleicht doch nicht. Ich gehe weiter auf der Worowskaja, dann hinüber auf die andere Seite und so...
Ich gehe. Hier ist das englische Konsulat. Solide, schwarz gewordene Steine. Als hätten sie es zu Hause gebaut und selbst den Londoner Nebel und Ruß aus der Heimat bringen lassen...
Vis-ä-vis das Gigliardi-Palais im Empirestil. Damals die Lenin-Schule. Jetzt das Gorki-Literaturmuseum. Das schönste Gebäude in der ganzen Straße, und hier könnte ich sogar hineingehen, um mir die unter Glas befindlichen Manuskripte anzusehen. Dann schon lieber ein Embryo in Spiritus... Das also war aus dem Gigliardi-Palais geworden, das also war aus der Lenin-Schule geworden… Die ungarische Gruppe… Was ist aus den Jungs geworden? Banicza wird es mir erzählen...
Die Lenin-Schule gibt es nicht mehr, oder sie ist weggezogen von hier. Auch die Komintern haben sie vom Lowarda-Platz nach außerhalb verlegt, sie war nicht mehr wichtig. Dann wurde sie aufgelöst. Ein Toter war gestorben, in Ordnung… Das Gigliardi-Palais hatte Rastrelli erbaut. Rastrelli oder zumindest irgendein Italiener. Rastrelli… Rastrell -Erschießung. Das Haus der Komintern… rastrell… rastrell…die Erschießung: Kugel, Billard, Billard…Ach so, dieses Haus hat Gigliardi erbaut. Gigliardi, der zweite, der schon russifizierte Italiener. Gigliardi, Billardkugel, Gewehrkugel, Gigliardi, Gigolo, Girardi-Hut, Wiener Kaffeehaus, Gemütlichkeit, Wiener Schick...
Gigliardi, Rastrelli… Italiener. Hier haben sie Wurzeln geschlagen, in dieser Erde haben sie das Fundament für ihre Häuser gelegt. Marco Polo… nach Osten..., auch diese Italiener waren nach Osten gezogen. Die Kaufleute waren unstet, die Architekten schlugen hier ihre Zelte auf, weiter östlich gab es für ihre Architektur keinen Bedarf. Moskau war die Grenze. Geldgier, Ehrsucht, Armut. Zuerst mochten Italiener die Kremlmauer und dessen Turm gebaut haben, dann, vor zweihundert Jahren, kamen die Rastrellis, Gigliardis. Sie gründeten eine Familie, auch ihre Söhne bauten hier in Moskau und Petersburg. Häuser bauten sie und fanden eine Heimat. »Der Proletarier hat keine Heimat«, aber ich war in die Heimat des Proletariats gekommen, in meine zweite Heimat...
Sonst gibt es in dieser Gegend keine Botschaften mehr, aber Zivile sind natürlich auch hier anzutreffen. Sie sind nicht schwerer zu erkennen als die Uniformierten. Im alten Budapest nannte man sie Büttel. Ihre Ausrüstung bestand aus einem steifen Hut und einem Kirschholzstock. Hier aus glänzenden Schuhen und einem guten dunkelblauen Anzug. Eine schwere Arbeit, herumzulungern im Matsch des fliehenden Winters. Ihr Schuhwerk allerdings ist bestens, ich dagegen spüre schon an den Füßen die Feuchtigkeit...
Dunkel die Farbe des Asphalts, wie längst verscharrte Gebeine. Die Schwärze der Erde, das Grün der verheimlichten Gifte, sie haben sich vermischt zu einer dunklen Farbe. Sie schmerzt, diese asphaltierte Straßenerde, wie jemandes Knochen, der, schon am Boden liegend, erbarmungslos geschlagen wird.
Auch die Häuser sind gezeichnet, gleichgültig sind sie. Feuchte, abblätternde Wände. Freilich sind dies keine Botschaften und öffentliche Gebäude.
Neben dem englischen Konsulat ein reichlich überladenes Haus, ein Sezessionsbau, vom Anfang des Jahrhunderts mag es stammen. Als Lew Tolstoi noch lebte. Ob er gewußt hat, daß sich hier die Freimaurerloge befand? Um wievieles anders sie war als eine alte Freimaurerloge, wie er sie sich vorstellte oder vielleicht kannte… Hier ist jetzt der Schriftstellerklub untergebracht. Selbst Pierre Besuchow würde hier nicht hineingehen, ganz gewiß würde er einen Bogen darum machen. Nicht auf dieser Seite, er würde auf der anderen Seite gehen, und noch ein bißchen weiter, dann würde er im rechten Winkel herüberkommen und schnurstracks in dem kleinen Palais mit dem breiten. Vorplatz verschwinden, woran ich gerade vorbeigehe.
Dieses weißgelbe, gedrungen wirkende kleine- Palais, säulengeschmückt, auf dem großen Hof zu beiden Seiten . unauffälligere Gebäudeflügel. Rostows Haus... Hier, auf diesem Hof, hat Natascha, die sangeslustige und traurige, die teuren Möbel abladen lassen, das in Kisten verpackte Porzellanservice, das gesamte den Rostows verbliebene Vermögen. Die Wagen wurden für die Verwundeten gebraucht, die sie von Borodino brachten und durch ganz Moskau auf Fuhrwerken, die über das Kopfsteinpflaster holperten, die Menschen durchrüttelten, auf blutdurchtränktem Stroh, auf völlig ermatteten Pferden. Und unter den Verwundeten Andrej Bolkonskij...
Hier traf der Krieg auf den Frieden, auf ewig unversöhnlich… Wäre Bolkonskij gestorben, gäbe es keine Natascha. Die Familie Rostow hätte nicht mehr existieren können. Pierre Besuchow? Er schon. Der Wintermantel, den ich trage, auch der ist so eine Art Pierre Besitz. Dimitri Sergejewitsch Richlin, jetzt friert er im ungeheizten Zimmer und haucht seine Fingernägel, an. Auf den Knien eine- von Motten durchlöcherte Decke, rot und grün kariert. Ich sage ihm: »Wenn ich geschnappt werde, ist auch der Mantel weg.« Er lacht: »Im Haus des Gehenkten sollten wir nicht vom Strick reden.« Lächeln, ja, lächeln kann er, beleibt-ist er, Brillenträger, der Rücken gebeugt. Jeden Sommer schwitzt er, schnauft und klettert er bei einer geologischen Expedition, und am meisten Angst hat er vor den Steinen wegen seiner Brille. Denn die Steine sprühen Funken und splittern, wenn er sie mit dem Hammer bearbeitet. Borodino wollte er niemals sehen, nicht einmal unbewaffnet, mich aber in sein einziges Zimmer aufzunehmen, hatte Dimitri Sergejewitsch Richlin - Dima, Dimka -, Assistent am Geologischen Institut, keine Angst.
Ja also, ich suche Banicza auf, dann zu Dima und zurück nach Aleksandrow. Ich will Dima nicht unnötig in Gefahr bringen. Ich werde nicht bei ihm schlafen, ich werde dir nicht zur Last fallen, Dima, denn ich will deine Zuneigung nicht verlieren. Und es ist wichtig, daß du mein Freund bleibst… Das verstehst du, nicht wahr?
Die Häuser sind grau und blutarm, die Menschen blutarm und grau. Diese Häuser und diese Menschen waren oft so blutarm und schäbig. Als die Verwundeten nach der Schlacht bei Borodino hier durch die kopfsteingepflasterte Straße in Richtung Stadttor zogen. Und während der Hungersnot im Bürgerkrieg. Und jetzt. Und davor. Und wieviele Male schon? Erschreckend dasselbe, obwohl nichts ganz dasselbe ist, und nichts wiederholt sich ebenso. Schon im Lager wußte ich, daß ich einmal, sofern ich am Leben bleiben würde, hierher kommen müßte. jetzt werde ich gleich da sein. Das Haus ist das Territorium eines gewandelten Ungarn. Doch nur drinnen. Drinnen sitzt Banicza…
Dort, weit weg, damals, versuchte ich, mir die Stadt vom Flugzeug aus vorzustellen. Warum hätte ich sie mir nicht vom Flugzeug aus vorstellen können, wo wir doch jahrelang nicht einmal einen Eisenbahnzug zu Gesicht bekamen? Über unseren Köpfen aber flogen Flugzeuge in Geschwadern. Von Ost nach West, immer von Ost nach West. Daraus ermaßen wir die Kriegsgeschehnisse und verstanden vieles.
So stellte ich mir vor, mit einer Kamera bewaffnet säße ich im Flugzeug, und im Sternenlicht sähe ich die vom Arbat aus auseinanderlaufenden Straßen: Am Platz bildet der Boulevard einen stumpfen Winkel, er ist schräg wie ein Baum, der bis zu seiner Stammitte im Wasser steht. Die Kamera erfaßt die ganze Straße, von der Apotheke bis zum Haus Rostow und zurück. Das Botschaftsgebäude gelangt in die Nähe der Kamera, schwenkt hinüber zum Twerskaja-Platz, begleitet mich und das blonde norwegische Mädchen, vom »Lux« bis zur Lenin-Schule. Hier verschwinden wir im Gigliardi-Gebäude, das jetzt als Literatur-Museum fungiert: .. Doch wir kommen schon. Das Mädchen würdigt die norwegische Botschaft keines Blicks, ich die ungarische königliche Botschaft nicht, wir stoßen uns nur an den Ellenbogen an, wir sind nicht Bürger unserer Heimatländer, Internationalisten sind wir. Wir biegen in eine kleine Straße ein. Tischdeckenstraße? Villenstraße?… In dieser Gegend haben alle Straßen irgendeinen Küchen- und einen Eßzimmernamen. Die Worowskaja hieß Kochstraße… Worowskaja ist ein neuer Name, aber die anderen sind geblieben. Wo aber ist das norwegische Mädchen? Und wo bin ich? Schon gut, lassen wir das… Hier wohnte das Dienstbotenheer der Zaren, ein Außenbezirk war dieses Viertel damals. Schließlich wurde der Außenbezirk weiter zurückgedrängt, und hier wurden kleine Adelsschlösser errichtet, Winterdomizile für die Herrschaften vom Land, die dem Petersburger Hof nichts abgewinnen konnten. Dann schossen Mietshäuser aus dem Boden, und als Moskau Hauptstadt geworden und die Straße Worowskaja genannt worden war, zogen in die kleinen Palais Botschaften ein. Vom Ende der Straße her ist es auf dem Außenring zu sehen, direkt gegenüber steht jenes sonderbare zwanziggeschossige neue Haus. Das ist der Stalin-Kaganowitsch-Stil, überladen und protzig, der »sowjetskij-kupetscheskij«-Stil, wie Dima Richlin auch zu Hause nur flüsternd formuliert. In internen Universitätskreisen wird die Richtung so genannt, so wird sie auch von Geologen genannt, selbst die Geologen… Unten, im Erdgeschoß des Hauses, war ich schon. Ein Delikatessengeschäft befindet sich dort. Marmor, Glas, Bronze. Kaviar, aber auch Brot, manchmal Konserven und manchmal auch Zucker. Soll ich hineingehen? Jetzt hineingehen? Damit mir das Wasser im Mund zusammenläuft, wovon ich noch unterwürfiger oder noch wütender werde als unbedingt nötig? Warum will ich in jedes hell erleuchtete Lebensmittelgeschäft hineingehen? Nicht genug, daß ich in der Gorkistraße unrettbar in das große Geschäft hineinschlendere, wo ich mit Herta zum Abendessen kalte Speisen gekauft habe? »Freßkathedrale« hatten wir den Laden genannt.
Na, jetzt auf die andere Seite und von dort zurück!
An einem neuen, schönen und nicht einmal überladenen Gebäude gelange ich hinüber. Bisher war es meiner Aufmerksamkeit entgangen. Ja, natürlich, ich hatte das Haus Rostow bewundert.
Dabei ist jenes Gebäude schon damals gebaut worden, als ich vor zehn Jahren hier entlanggegangen bin. Ein Theater? Klub?
Eine kleine schwarze Tafel, vergoldete Buchstaben: Studiotheater der Filmschaffenden. War das Haus nicht als Zentrale für die alten Bolschewiken und die politischen Verbannten vorgesehen? Ja, jetzt erinnere ich mich genau... Und dieses neue, saubere und in gutem Zustand befindliche… schon ein bißchen an das Bauhaus erinnernd… Na, und nachdem es fertiggestellt war, verlegten die alten Bolschewiken ihre Zentrale in die Lubljanka und in die Taganka. Ja, natürlich. So kamen die Filmleute zu dem Haus. Haben sie seither einen guten Film gemacht… ? Schon gut, das geht mich nichts an… alte Bolschewiken sind nicht geblieben in Moskau. Allerhöchstens anderthalb Dutzend. Oder nicht einmal soviel? Wozu die Zentrale? Und für die Alten ist sicher nicht das Beste geblieben. Oder nicht nur...? Egal! Das ist jetzt nicht die Frage, ich frage mich das nur.
Auf dieser Seite gibt es auch Geschäfte. Kleine Geschäfte, heruntergekommen, wie zuvor. Die Botschaftsangehörigen kaufen nicht hier ein. Irgendwann existierten für die Botschaften extra Geschäfte. So mag es auch heute noch sein. Damals fand ich das in Ordnung. Ach, natürlich, »was soll die Gleichmacherei!« Jetzt wird mein Bewußtsein durch das Sein umgeformt… Nicht unbedingt, mir gefiel auch damals nicht die Ungleichmacherei, bloß hatte ich »Verständnis dafür«… Daß sie mir nicht gefiel, soviel kann ich sagen, würde ich mehr sagen, so wäre das bereits eine häßliche Lüge…
Die Post. Daran kann ich mich nicht erinnern. Dabei war ich hier, jemandem habe ich von hier einen Brief geschickt… Wem? Es muß ein eingeschriebener Brief gewesen sein, denn ich bin hineingegangen. Eine schöne Post war das, voller Glaswände, sie war noch neu, häßlich ist sie auch jetzt nicht. Wem habe ich geschrieben? Ich habe so selten geschrieben, daß ich mich wirklich erinnern könnte… Na, egal. Natürlich ist es egal:.. Ja, in der Eckapotheke, in der Arbater Apotheke habe ich Natascha für einen Rubel siebzig Kopeken Medikamente gekauft… Egal…PublisherVerlag Neue Kritik, Frankfurt am Main
Source of the quotation17-24

minimap