This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Nagy László: Hymnus v každé době (Himnusz minden időben in Czech)

Portre of Nagy László
Portre of Daněk, Václav

Back to the translator

Himnusz minden időben (Hungarian)


Te szivárvány-szemöldökű,
Napvilág lánya, lángölű,
Dárdának gyémánt-köszörű,
Gyönyörűm, te segíts engem!

Te fülemülék pásztora,
Sugarak déli lantosa,
Legelső márvány-palota,
Gyönyörűm, te segíts engem!

Siralomvölgyi datolya,
Festmények rejtett mosolya,
Templomon arany-kupola,
Gyönyörűm, te segíts engem!

Díjra korbácsolt versenyló,
Lázadásokban lobogó,
Csillag, dutyiba pillantó,
Gyönyörűm, te segíts engem!

Harctéri sebek doktora,
Hazátlanoknak otthona,
Mézes bor, édes babona,
Gyönyörűm, te segíts engem!

Piaci csarnok álmosa,
Nyomorúságnak táncosa,
Szilveszter-éji harsona,
Gyönyörűm, te segíts engem!

Béta-sugárban reszkető,
Sok-fejű kölyket elvető,
Tengerek habján csörtető,
Gyönyörűm, te segíts engem!

Minden időben ismerős,
Mindig reménnyel viselős,
Bájokkal isteni erős,
Gyönyörűm, te segíts engem!

Öröktől belémkaroló,
Vánkosra velem hajoló,
Varjakat döggé daloló,
Gyönyörűm, te segíts engem!

Iszonyattól ha szédülök,
Ha a pimaszság rámdönög,
Önmagammal ha kűzködök,
Gyönyörűm, te segíts engem!

Jog hogyha van: az én jogom,
Enyém itt minden hatalom,
Fölveszem kardom, sisakom!
Gyönyörűm, te segíts engem!

Felragyog az én udvarom,
Megdicsőül a vér s korom,
Galambok búgnak vállamon,
Gyönyörűm, ha segítsz engem!


© Nagy László jogutódaPublisherHolnap Kiadó
Source of the quotationVersek és versfordítások 1-3.

Hymnus v každé době (Czech)

Duhově blikající z tmy,
světluško s klínem v plameni,
ty démantové znamení,
na pomoc přijď mi, krásko má!

Slavičích písní pastýřko,
slunečních strun ty loutnistko,
z mramoru nové hradisko,
na pomoc přijď mi, krásko má!

Ty datle smutné ulity,
úsmĕve v plátnech ukrytý,
chrámová zlatá vĕži, ty
na pomoc přijď mi, krásko má!

Bĕžkynĕ nepředhonĕná,
ve vzpourách hvĕzdo vzhořená,
planoucí za mříž do temna,
na pomoc přijď mi, krásko má!

Můj sen tĕ, ranhojičko, zve,
ty bezdomovců domove,
povĕro, víno medové,
na pomoc přijď mi, krásko má!

Všech tržnic spící královno,
baletko až na svĕtské dno,
ty silvestrovská valdhorno,
na pomoc přijď mi, krásko má!

V paprscích beta stojící,
netvora potrácející,
plavkynĕ mořskou dálnicí,
na pomoc přijď mi, krásko má!

Odevždy dobrĕ povĕsti,
tĕhotná touhou po štĕstí
a božsky silná v neštĕstí,
na pomoc přijď mi, krásko má!

Kdo zdávna moji náruč máš,
zaklonĕná až na polštář,
kdo vrány k smrti uzpíváš,
na pomoc přijď mi, krásko má!

Ať pogadá dĕs hlavu mou,
hrubosti ať mĕ zazebou,
ať zápasím sám se sebou,
na pomoc přijď mi, krásko má!

Když právo hledá záštitu
a všecka moc mnĕ patří tu,
po meči sáhnu, po štítu,
na pomoc přijď mi, krásko má!

Svitne dvůr v záři horoucí,
bez sazí, krve tekoucí,
vrkat nám budou holoubci,
když pomůžeš mi, krásko má?PublisherMladá fronta, Praha
Source of the quotationVsazování démantů. Šest portrétů maďarských lyriků poválečná generace

Related videos


minimap