This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Pilinszky János: Апокриф (Apokrif in Russian)

Portre of Pilinszky János

Apokrif (Hungarian)

1
Mert elhagyatnak akkor mindenek.

Külön kerül az egeké, s örökre
a világvégi esett földeké,
s megint külön a kutyaólak csöndje.
A levegőben menekvő madárhad.
És látni fogjuk a kelő napot,
mint tébolyult pupilla néma és
mint figyelő vadállat, oly nyugodt.

De virrasztván a számkivettetésben,
mert nem alhatom akkor éjszaka,
hányódom én, mint ezer levelével,
és szólok én, mint éjidőn a fa:

Ismeritek az évek vonulását,
az évekét a gyűrött földeken?
És értitek a mulandóság ráncát,
ismeritek törődött kézfejem?
És tudjátok nevét az árvaságnak?
És tudjátok, miféle fájdalom
tapossa itt az örökös sötétet
hasadt patákon, hártyás lábakon?
Az éjszakát, a hideget, a gödröt,
a rézsut forduló fegyencfejet,
ismeritek a dermedt vályukat,
a mélyvilági kínt ismeritek?

Feljött a nap. Vesszőnyi fák sötéten
a haragos ég infravörösében.

Így indulok. Szemközt a pusztulással
egy ember lépked hangtalan.
Nincs semmije, árnyéka van.
Meg botja van. Meg rabruhája van.

2
Ezért tanultam járni! Ezekért
a kései, keserü léptekért.

S majd este lesz, és rámkövül sarával
az éjszaka, s én húnyt pillák alatt
őrzöm tovább e vonulást, e lázas
fácskákat s ágacskáikat.
Levelenként a forró, kicsi erdőt.
Valamikor a paradicsom állt itt.
Félálomban újuló fájdalom:
hallani óriási fáit!

Haza akartam, hazajutni végül,
ahogy megjött ő is a Bibliában.
Irtóztató árnyam az udvaron.
Törődött csönd, öreg szülők a házban.
S már jönnek is, már hívnak is, szegények
már sírnak is, ölelnek botladozva.
Visszafogad az ősi rend.
Kikönyöklök a szeles csillagokra –

Csak most az egyszer szólhatnék veled,
kit úgy szerettem. Év az évre,
de nem lankadtam mondani,
mit kisgyerek sír deszkarésbe,
a már-már elfuló reményt,
hogy megjövök és megtalállak.
Torkomban lüktet közeled.
Riadt vagyok, mint egy vadállat.

Szavaidat, az emberi beszédet
én nem beszélem. Élnek madarak,
kik szívszakadva menekülnek mostan
az ég alatt, a tüzes ég alatt.
Izzó mezőbe tűzdelt árva lécek,
és mozdulatlan égő ketrecek.
Nem értem én az emberi beszédet,
és nem beszélem a te nyelvedet.
Hazátlanabb az én szavam a szónál!

Nincs is szavam.
Iszonyu terhe
omlik alá a levegőn,
hangokat ad egy torony teste.

Sehol se vagy. Mily üres a világ.
Egy kerti szék, egy kinnfeledt nyugágy.
Éles kövek közt árnyékom csörömpöl.
Fáradt vagyok. Kimeredek a földből.

3
Látja Isten, hogy állok a napon.
Látja árnyam kövön és keritésen.
Lélekzet nélkül látja állani
árnyékomat a levegőtlen présben.

Akkorra én már mint a kő vagyok;
halott redő, ezer rovátka rajza,
egy jó tenyérnyi törmelék
akkorra már a teremtmények arca.

És könny helyett az arcokon a ráncok,
csorog alá, csorog az üres árok.

1956Source of the quotationhttp://mek.niif.hu

Апокриф (Russian)

1
И всё будет оставлено тогда.

Отдельно от небесного пребудет
вовек уже земная пустошь и
отдельно ж молчанье собачьих будок.
И мы увидим мечущихся птиц.
И солнце, восходящее уже,
как бешенный зрачок немое и
спокойное, как зверь настороже.

Но неприкаянному отщепенцу,
уснуть нельзя мне будет в эту ночь,
и трепеща, как дерево трепещет,
заговорю в ночи я как оно:

Знаете вы теченье лет, видали
коросту лет на землях, дюны дней?
Морщина преходящего видна ли,
ясна ли вам в коре руки моей?
И как зовут по имени сиротство?
И знаете ли вы, какая боль
тут топчет тьму всевечную и топчет
расщепленным копытом? Всех неволь
увидите ли стылое корыто,
в косом рывке обритой головы
узнаете ли холод, ночь и яму,
и муку зла узнаете ли вы?

Восход. Не больше прутика, чернея,
деревья в инфракрасном гневе неба.

Так выхожу я гибели Навстречу
беззвучным шагом, человек.
С собою ничего, лишь тень.
Да палка. В арестантское одет.


2
Для них учился я ходить! Для этих
поздних, горьких шагов и жил на свете.

Панцирем грязи ночь на мне засохнет,
и я под веками до самого конца
стеречь буду тот путь в сполохах,
те веточки и деревца.

Горячий, весь до листика лесок.
Ведь рай, я знаю, здесь был где-то.
И снова болью в полусон:
стволов его гуденье!

Как я домой хотел, домой вернуться,
как тот, из Библии, в конце концов.
Тень во весь двор, моя, и тени ужас.
Молчанье в трещинах, дом, мать с отцом,
идут уже, зовут, как постарели,
и плачут, обнимают неуклюже.
Вновь принятым в уклад времён,
о россыпь звёзд облокотясь наружу –

Только б сейчас, с тобой, единым словом,
кого я так любил. Как в детстве
вплакиваешь в щель меж досок
всё ту же, чуть жива, надежду
что приду, и ты найдёшься,
годами, безотступно, веря.
В горле колотится: ты здесь.
Я жду, встревоженнее зверя.

Слова твои и человечья речь
мне недоступны. Только птицы живы,
под небом мечутся, небо в огне.
Из тлеющего поля сиротливо
тут, там, обугленная жердь
и клетки догорают, недвижимы.

Мне непонятна человечья речь,
и языком твоим я не владею.
Слово моё бесприютней слова!
И слова нет.
Невыносимый гнёт
его ссыпается, и где-то
столб башни звуки издаёт.

И нет тебя. Как же мир пуст.
Шезлонг, в саду забытый стул.
Тень моя, дребезжа в щебёнке острой.
Устал я. Из земли торчащий остов.

3
Видит Бог, как я стою на солнце.
Тень видит на заборе и на щебне.
И видит, как дыханья не хватает
тени моей в сдвигающейся щели.
Тогда иссечен тысячью борозд,
и я буду уже мертвее камня;
в щебёнку с добрую ладонь
утрусится уже лицо созданья.

Морщины вместо слёз по лицам;
и каплет в ров, и ров пустой струится.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://vodoleybooks.ru/home/item/978-5-91763-103-5.html

minimap