This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Sánta Ferenc: Ференц Шанта - Пятая печать (Az ötödik pecsét in Russian)

Portre of Sánta Ferenc

Az ötödik pecsét (Hungarian)

Lépéseket hallott az utca felől. Odahajtotta a fejét a deszkához, és a kezét rátette a kilincsre. Megforgatta a kulcsot a zárban. A lépések megálltak a kapu előtt. Megnyitotta a kaput.
Kint – a változatlanul gomolygó ködben – egy férfi és egy gyermek állt.
– Jó estét…
– Gyorsan… – mondta Gyurica, és félreállva utat engedett.
Amikor becsukta a kaput, ottmaradt még egy pillanatra és kihallgatódzott az utcára. Csend volt. – Erre tessék… – mondta megfordulva, és előrement.
Amikor betette a konyhaajtót, odafordult a jövevényekhez. A férfi alacsony, szemüveges ember volt, mellette a gyermek talán öt-hat esztendős kislány.
A férfi megszólalt:
– Minden rendben van, nem látott senki…
– Azt hiszem, ő lesz az utolsó – nézett Gyurica a gyerekre. – Nincs több helyem…
Odanyújtotta a kezét a gyermekhez:
– Szervusz… mindjárt megkapod a mackódat. Egy ilyen nagy doboz cukorkája van, és alig várja, hogy odaadhassa neked! Azt fogja mondani: tessék…! Úgy ám, nagyon ügyes mackó…
A kislány pislogott a fényben, és nem eresztette el a férfi kezét.
– Én nem kapok a cukorból? – kérdezte a férfi.
– Nem bizony – mondta Gyurica –, azt csak az ilyen okos és szép kislányoknak adja a maci…
– És a mackóval sem játszhatok?
– Hogyne…! – mondta Gyurica, és megfogta a kislány kezét. – Az is a miénk. Csak az ilyen ügyes kislányoknak jár mackó… De ha jó leszel, akkor egy kicsit odaadjuk. Ugye, odaadjuk? – nézett a gyerekre.
A kislány megvonta a vállát, és azt mondta:
– Nem tudom…
– Tudod mit? Adjunk majdweki egy kis cukorkát, ha megint idejön… Jó? Addig is vesd le most a kabátodat, mert a mackó fél azoktól, akiken kabát van meg sapka. Azt mondja, hogy ő csak azokat szereti, akik itt laknak nálunk…
– Hadd maradjak itt én is! – mondta a férfi.
– Nem lehet… – mondta Gyurica. – Itt csak azok maradhatnak, akik szeretik a mackót… és akit szeret a mackó!
Odament az ablakhoz, és nagy, masnis mackót hozott a gyereknek. A mackó karjai között kis csokoládésdoboz volt.
– Szereted ezt a kislányt, mackó? – guggolt le a gyerekhez, odatartva a mackót eléje. Megbólintotta a mackó fejét:
– Na, látod! Szeret téged… Adsz cukorkát a kislánynak? Kérdezd meg tőle szépen, hogy ad-e neked cukorkát?
A gyermek körülnézett a helyiségben. Rátekintett a kályhára, az asztalra, aztán a szobaajtóra nézett.
– Mackó! – mondta Gyurica. – Kérdezd meg ettől a kislánytól, hogy hívják! A kislány felnézett Gyuricára, és megkérdezte:
– Ide nem jönnek majd, hogy elvigyenek?
Gyurica leengedte a mackót. A férfira nézett, aztán a gyerekre:
– Nem, gyermekem… Innen senki nem vihet el téged!
A kislány Gyurica arcába nézett:
– Te jó bácsi vagy?
– Igen! – mondta Gyurica. – Itt, ebben a házban mind jó emberek vannak… Te pedig itt maradsz közöttünk. Ott bent a szobában még sok ilyen kisgyermek van, mint te, és azok mind szeretni fognak téged!
Intett a férfinak.
– Szervusz! – mondta a férfi a kislánynak, és lehajolt hozzá. – Viselkedj szépen, és szeresd ezt a bácsit. Ő is nagyon szeret téged!
– Gyere! – állt fel Gyurica. – Vessük le a kabátodat…
– Ők is jók, akik ott bent vannak? – nézett az ajtóra a kislány.
– Igen! Ők is mind olyan kisgyermekek, mint te vagy… Most alszanak, de holnap majd megismered őket, és meglátod, hogy mennyire szeretnek majd… Vesd le szépen a sapkádat!
– Te vagy az apukája azoknak a gyerekeknek?
– Nem! Csak háromnak vagyok én az apukája… A többire én vigyázok, amíg az apukájuk és az anyukájuk visszajön és hazaviszi őket…
A kislány levette a sapkáját:
– Az én apukám és anyukám nem jön vissza többet!
Ránézett a mackóra:
– Most nem kell a maci… Éjszaka aludni kell neki! Add ide, majd én leteszem…
Gyurica odaadta neki, és a kislány mackóval a kezében körülnézett:
– Hol szokott aludni?
Gyurica odavezette a gyermeket az ablakhoz:
– Ide tedd szépen…
– Az ablakba? Nem fázik meg itt az ablakban…?
– Tulajdonképpen – mondta Gyurica –, nem itt szokott aludni. Most csak azért volt itt, mert várt téged. Tegyük le ide, a székre, és amikor te is lefekszel, akkor magaddal viszed, hogy ott aludjon az ágyadban…
– Nem esik le innen a székről?
– Nem… Úgy tedd szépen, hogy üljön. Addig én kikísérem a bácsit…
A gyermek megfogta a mackó nyakán a masnit:
– Nem szorítja a nyakát?
A férfi kezet nyújtott.
Amikor Gyurica visszatért, a gyermek ott ült a széken, a mackó az ölében volt, a masni nem volt a nyakában.
– Hogy hívják a mackót?
– Csak úgy, hogy Maci… – mondta Gyurica.
– Az enyémet úgy hívták, hogy Tündi… Olyan édes volt, ezt miért nem hívják Tündinek?
– Mert más nevet kapott, amikor kicsi volt. Ha új nevet adnánk neki, akkor nem értené meg… Téged hogy hívnak?
Odament, és levette a gyermek nyakából a sálat.
– Akkor maradjon most is Maci a neve… Tedd le ide az asztalra, amíg leveszem a kabátomat! – mondta a gyerek.
Amíg kigombolta a kabátját, a kályhára nézett:
– Te főzöl?
– Igen…
– Én is tudok főzni… A Tündinek is mindig én főztem. Mit főzöl?
– Krumplit… Add ide a kabátodat…
Felakasztotta a gyermek kabátját az ajtóra:
– Hogy hívnak téged?
– Ani…
– Hát akkor, Ani, most valóban hagyjuk aludni a Macit…
– Nem viszed be a szobába?
– Nem. Majd te viszed be, amikor aludni mégy!
Leült az asztalhoz a másik székre:
– Gyere ide hozzám…
A kislány felemelte a mackó karját:
– Te tényleg jó bácsi vagy?
– Igen.
Felnézett a férfira: – Igaziból mondod…?
– Igaziból! na, gyere ide szépen…
A kislány lecsúszott a székről, és macival az ölében odament hozzá. Gyurica az ölébe emelte.
– Nagyon fog itt téged mindenki szeretni!
– Nem csapsz be engem?
– Hogy mondhatsz ilyent? A jó bácsik nem csapnak be senkit…
A kislány végigfektette a mackót az asztalon, és ráterítette az abrosz szélét:
– Az én apukám is jó bácsi volt, és mégis becsapott engem…
– Hogy mondhatsz ilyet? Az apukák és az anyukák nem szokták becsapni a gyerekeket. A te apukád sem csapott be téged, egészen biztos…
A kislány megigazította az abroszt a mackón:
– De…! Engem becsapott az apukám! Azt mondta mindig nekem, hogy nagyon szeret, és ő csak azért van a világon, hogy mindig vigyázzon rám. Azt mondta, hogy mindig velem lesz, egészen addig, amíg nagy leszek, hogy mindig segítsen nekem, és vigyázzon rám, és azt is mondta, hogy soha nem hagy el engem. Anyukám is azt mondta, és most ő sincs itt velem…
– Apukád és anyukád – mondta Gyurica – rám bíztak téged, hogy vigyázzak rád, amíg ők visszajönnek. Addig én fogok segíteni neked mindenben. Tanulni fogunk, úgy, mint a többi gyerek. Itt mindegyik gyereknek van könyve és füzete. Kapsz majd tőlem ceruzát, radírgumit, tolltartót, és megtanulsz írni, olvasni. Azt hiszem, hogy nagyon jó tanuló lesz belőled…
A gyermek összehúzta a szempilláit, és azt kérdezte:
– Mekkorára kell nőni az embernek ahhoz, hogy megöljék?
Gyurica szembefordította magával a gyermeket:
– Hogy lehet ilyen butaságot kérdezni?
– Nekem mekkorára kell megnőni, hogy engem is megöljenek?
– Ilyen butaságokat kérdezel tőlem, Ani?
– Miért kérdeztem butaságot? Nem mindenkit ölnek meg, hogyha megnő? Vagy csak azokat ölik meg, akiknek nincs puskájuk?
Gyurica kezébe vette a gyermek arcát:
– Figyelj ide, Ani!
– Én nem akarom, hogy engem is megöljenek. Megölték a macimat is, pedig olyan jó volt, és soha nem is bántott senkit! És miért mondta apukám, hogy mindig velem marad, ha aztán becsapott engem?PublisherMagvető Kiadó, Budapest
Source of the quotationp. 98-101.

Ференц Шанта - Пятая печать (Russian)

Снаружи послышались шаги. Ои пригнулся н воротам и взаялся рукой за ручку. Повернул в замке ключ. Возле ворот шаги смолкли. Ои открыл.
На улице, в клубах все такого же густого тумана, стояли двое – мужчииа и ребенок.
– Добрый вечер…
– Быстрее… – бросил Дюрица и отступил, пропуская иришедших.
Заперев ворота, задержался на несколько секунд, прислушиваясь. На улице все было тихо.
– Прошу сюда, – сказал ои, обернувшись, и пошел впереди.
Притворив двери кухни, снова повернулся к пришедшим. Мужчина был низкого роста, в очках, ребенок, которого он пропустил вперед, оказался девочкой лет пятишестию
Мужчина сказал:
– Все в порядке, нас никто не видел…
– Полагаю, она будет последнейю – Дюрица посмотрел на ребенка. – У меия больше негде…
Протянул девочхе руку:
– Здравствуй… Сейчас ты получишь своего мишку. У него есть вот такая большая коробка конфет, ему не терпится дать ее тебе! Он так и скажет: бери, пожалуйстаĽ Вот какой я очеиь проворный мишка…
Девочка жмурилась на яркий свет и продолжала крепко держаться за руку лвужчины. – А я не получу конфетки? – спросил мужчина.
– Конечно, нет, – отвечал Дгорица. – Мой мишка угощает только таких вот умненьких и красивых маленьких девочек…
– А можно мне с ним поиграть?
– Разумеется, нельзя!… – ответил Дюпица и взял девочку за руку. – Это, ведь наш мишка. Он идет только к таким вот умным девочкам… Но если ты будешь хороший, то мы на немножко дадим его и тебе. Так ведь, дадим дяде? – Дюрица посмотрел на девочку.
Девочка пожала плечами:
– Не знаю…
– Вот, что. Давай лвы дадим ему конфетку, когда он придет сюда снова… Согласна? А пока снимай свое пальтишко, потому что мишка боится тех, кто в пальто и в шапке. Говорит, что любит только тех, кто живет здесь, у нас…
– Тогда, может, и я здесь останусь? – сказал мужчина.
– Нельзя, – ответил Дюрица. – Здесь могут оставаться только те, кто любит нашего мишку… и кого любит мишка!
Он отошел к окну, принес девочке мишку с бантом на мее. У мишки в лапах была маленькая коробка конфет.
– Ну-ка, мишка, скажи, нравится тебе эта девочка? – Он просел перед девочкой на корточки и повернул к ней мишку. Потом нагнул,мишке голову:
– Вот видишь! Ты ему понравилась… А ты дашь девочке конфетку? Ну-ка, спроси у него, пожалуйста, сама, даст он тебе конфетку?
– Ребенок огляделся вокруг. Посмотрел на плиту, иа стол, потом на дверь.
– Мишка! – сказал Дюрица, – спроси-ка девочку, как ее зовут?
Девочка подняла глаза на Дюрицу и спросила:
– А сюда уже не придут меня забрать?
Дюрица положил мишку. Бросил взгляд на мужчину, потом перевел глаза на девочку.
– Нет, малышка, отсюда тебя никто не сможет забрать!
– Девочка посмотрела Дгорице в глаза:
– А ты добрый дядя?
– Да, – ответил Дюрица. – Здесь, в этом доме, живут только добрые людиĽ И ты тоже останешься с нами. Там, в комнате, еще много маленьких детей, таких, как ты, и все они будут тебя любить!
Он сделал знак мужчине.
– До свидания, – наклонился тот к девочке. – Веди себя хорошо и люби этого дядю. Он тоже очень тебя лгобит!
– Ну, подойди сюда! – выпрямился Дюрица. – Давай сиимем пальтоĽ
– А они тоже добрые, которые в той комнате? – Девочка поглядела на дверь.
– Да! Они все такие же малыши, как и ты… Теперь оии уже спят, но завтра ты с ними познакомишься и увидишь, как ты с ними понравишься… Снимай же шапочку!
– А ты их папа?
– Нет! Только троим из них я папа… А об остальных забочусь, пока ие вернутся их папа с мамой и ие заберут обратно к себе…
Девочка сияла шапку.
– А мои папа с мамой никогда больше не вериутся!
Она посмотрела на мишку.
– Теперь мие не надо мишку… Ночью мишке нужно спать! Дай сюда, я его сама уложу…
Дгорица протянул мишку; девочка взяла его на руки и огляделась вокруг:
– А где он привык спать?
Дюрпца подвел девочку к окну.
– Положи его сюда, пожалyйста.
– На окно? А он там не замерзнет, на окие?
– По правде говоря, – сказал Дюрица, – обычно он спит не здесь. Здесь он сидел только потому, что ждал тебя. Пока уложи его сюда, на стул, а когда сама захочешь спать, возьмешь его к себе, пусть спит в твоей хроватке…
– А он не упадет со стула?
– Нет… Ты его как следует усади, и пусть сидит. А я пока провожу дядю…
Девочка потрогала бант на мишкиной шее.
– А ему шею пе жмет?
Мужчина подал Дюрице руку и вышел.
Когда Дюрица вериулся, девочка сидела на стуле, обняв мишку, банта на мишкиной шее уже не было.
– А как мишку зовут?
– Так и зовут – Мика… – ответил Дюрица.
– А моего мишку звали Тюнди… Он был такой славныйĽ А почему этого не назвать тоже Тюнди?
– Потому что он уже получил имя, когда был маленький. Если мы дадим ему новое имя, он не поймет… А тебя как зовут?
Он подошел и снял с ее шеи шарфик.
– Тогда пусть остается Мики… Положи его на стол, пока я сниму пальто! – попросила девочка.
Когда она расстегивала пальтишко, взглял ее упал на плиту.
– Ты умеешь стряпать?
– Да…
– И я тоже умею… Своему, Тюнди я всегда сама варила. А что ты варишь?
– Картошку варю… Давай сюда твое пальтишко…
Он повесил пальто на дверь.
– Так как тебя зовут?
– Ани…
– Ну вот, Ани, теперъ уж и правда пора уложить Мики спать…
– А ты не отнесешь его в комнату?
– Нет. Вот тебя отнесу, когда спать захочешь!
Он подсел к столу на соседний стул.
– Ну-ка, иди ко мне…
Девочка подняла мишке лапу:
– А ты взаправду хороший дядя?
– Да.
Она посмотрела на него:
– По-правдышнему говоришь?
– По-правдашнему! Ну, иди же ко мне…
Девочка слезла со стула и подошла, прижимая к себе мишку. Дюрица взял ее на руки.
– Все тут будут очень тебя любить!
– А ты не обманываешь?
– Как ты можешь такое говорить? Хорошие дяди пикого не обманывают…
Девочка уложила мишку на стол и накрыла краем скатерти.
– Мой папа тоже быг хороший, а обманул меня…
– Разве можно так говорить? Папы и мамы никогда ие обманывают детей. И твой папа, конечно же, тебя не обманывал…
Девочка поправила на мишке скатерть.
– А вот и нет! … Обманул! Всегда говорил, что очень меня любит, только для того и живет на свете, чтобы беречь меня. Говорил, что всегда будет со мной, всегда-всегда, пока я не вырасту большая, и всегда будет мне помогать, заботиться обо мне, а еще говорил, что никогда меня не оставит. И мама говорила, а теперь и ее со мной нет…
– Твои мама и папа, – сказал Дюрица, – доверили тебя мне, чтобы я о тебе заботился, пока они не вернутся. А до тех пор я буду тебе во всем помогать. Мы будем учиться, как и остальные дети. Здесь у каждого малыша есть книжки и тетрадки. Ты тоже получишь от меня карандаш, ластик, пенал, выучишься писать и читать. Я думаю, ты будешь очень хорошей ученицей…
Девочка зажмурилась и спросила:
– А сколько человеку нужно расти, чтоб его можно было убить?
Дюрица повернул малышку к себе лицом:
– Кax можно задавать такой глупый вопрос?
– Сколько мне еще расти, чтоб меня тоже можно было убить?
– Ани, ты задаешь мне очень глупый вопрос!
– Почему глупый? Разве не всякого убивают, кто вырос? А может, только тех, у кого нет ружья?
Дюрица взял детское личико в ладони:
– Послушай, Ани! …
– Я не хочу, чтобы меня тоже убили. Моего мишку ведь тоже убили, а он был такой хороший, никогда никого не обижал! А почему мой папа сказал, что всегда будет со мной, а потом взял и обманул?PublisherИвдателъство Прогресс, Москва
Source of the quotationp. 133-138.

minimap