This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Sebestyén Péter: Alfa e Omega (Alfa és Omega in Italian)

Portre of Sebestyén Péter

Alfa és Omega (Hungarian)

Innen már nem megyek el. Behúzódtam egy parti barlangba. Sokáig voltam itt s velem ők, akik azok voltak, aminek mondták maguk: héroszok, istene és isteni gyermekek. Majd mindegyikük belepusztult ebbe az utolsó olümposzi tébolyba. Szemem nem látta őket, sem azt, ami történt, hiszen vak vagyok; ám a képzelet, az emlékezet irgalmatlansága és a kötelező igazmondás minden rhapszódosz sajátja
A fiú, aki - már nem is tudom, mióta - velem van, enni hoz, rendben tartja és megvarrja rongyos khitónom és köpenyem; kitetvészi és lenyírja elvadult szakállam és hajam. És ír. Ha kérdem, mit körmöl, vagy miért törődik velem, nem felel. Motyogásomat jegyzi, azt hiszem, vagy ami abból kihámozható; az elnémíthatatlan hangokat a fülemben, amiket károgva ismételek; vagy azt, ami - maradék eszemet vesztve - éjjelente a romok között nyögő szellemeknek és a dühöngő viharnak ordibálok. Csak ír. Ám ma hajnalban, amikor - ki tudja, hányadszor - a nevét tudakoltam, végre válaszolt.
"- Homérosznak hívnak, mint téged, öregember, és én sem születtem sem hét városban, sem semmiféle néven nevezhető helyen. Sietnünk kell, mert néhány nap múlva mind a ketten meghalunk. Ha addig nem végzünk, háromszáz és egynéhány év múlva egy Homérosznak nevezett, ismeretlen származású férfi géniusza sem lesz képes megnyitni az eseményhorizontot. Mögötte található, amit még - én tudom - a Khaósz nemlétében határoztál el, és amiről most kell gondoskodnunk. Még százegy év; akkor kell elvettetniük azoknak a magoknak, amelyek felcseperedő fáiból megépülnek a legelső, tengereket hasító hajók, és Trója alá vonulnak. Máskülönben hiábavalóság, mi volt és mi lesz a szándék vagy az akarat. Ezért beszélj vagy ordíts tovább: kezdődjön a Történelem."Uploaded byP. T.
Source of the quotationS. P.

Alfa e Omega (Italian)

Oramai, di qua, non me ne vado. Mi sono ritirato in una grotta costiera. C’ero già stato a lungo qui, e loro con me, quelli che si ritengono quel che sono: semidei,  Dei, e figli di Dio. Quest’ultima follia olimpica li spinse quasi tutti nella morte. I miei occhi non li videro,e neanche quel che sucesse, infatti son cieco, ma l’immaginazione, l’inesorabilità della memoria, e la veridicità obbligatoria e propria di ogni rapsodo.
Il giovane, che – da non so quanto tempo – è con me, mi porta da mangiare, mi accudisce, cuce il mio chitone a brandelli e il mio mantello; mi spulcia e mi taglia la barba e i capelli inselvatichiti. E scrive. Se domando che sta scribacchiando, perché si occupa di me, non mi risponde. Annota i miei farfugliamenti, credo, o quel che di ciò riesce a rilevare; le voci incessanti nelle mie orecchie, che gracchiando vado ripetendo; o quello, che – perso l’ultimo barlume della ragione -  nottetempo vado gridando a tra le rovine ai fantasmi gementi  e alle tempeste furiose. E lui continua a scrivere. Ma all’alba di oggi, quando – chi sa per quantesima volta – domandai il suo nome, finalmente rispose.
“ – Mi chiamo Omero, come te vecchio, e non son nato neppure io, in sette città, e in nessun luogo, che  a un nome qualsiasi risponde. Dobbiamo sbrigarci, fra qualche giorno saremo morti tutti i due. Se non finiremo prima, fra trecento e rotti anni, neppure un uomo chiamato Omero, il genio di un uomo sconosciuto sarà capace di spalancare l’orizzonte degli eventi. Ha dietro di sé – io lo so –  quel che decidesti nel insussistenza del Caos, per la quale, oggi dobbiamo provedere. Ancora centun anni; allora sarà tempo per seminare quei semi, di cui, gli alberelli  cresciuti daranno il legno per costruire le prime navi, che solcheranno i mari e attracheranno sotto Troia. Altrimenti è del tutto inutile, ciò che è stato e ciò che sarà l’intenzione e la volontà. Perciò devi continuare a parlare e a gridare: che la Storia cominci.”Uploaded byP. T.
Source of the quotationC. I.

minimap