This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Sebestyén Péter: Zona montuosa del'Antartide (Antarktisz hegyvidéke in Italian)

Portre of Sebestyén Péter

Antarktisz hegyvidéke (Hungarian)

Kínosan ügyelj, hogy ne lépj a koldusokra odalenn. A türelem első játszótere ez, félhomály, hólétocsogás. Odafenn pótdíjat szednek az erre rendeletben feljogosított személyek, akik mind az ismerőseid. Hovatovább rend lesz.
Az első vagon üres. Temérdek az utolsó talpalatnyi hely, s a pokolfehér szerelvény vígan siklik el. Az ötödik vagy hatodik megálló lesz az, amiről a fagyott csontvelő sem akar tudni, csak a hétpróbás emlékezet. Feltételes végállomás.
A mozgólépcsők itt is tele vannak, mindenki lefelé sorjázik, mindenki lefelé sorvad el. A csarnokból kilépve friss a lég, taxit keresel, s a távolban tavasz simogatja Antarktisz hegyvidékeit.Uploaded byP. T.
Source of the quotationAuthor

Zona montuosa del'Antartide (Italian)

Stai attento scrupolosamente nel non pestare i mendicanti laggiù. La prima palestra della pazienza è questa, penombra, scalpiccio nella poltiglia di neve. Per questo,lassù, persone autorizzate per decreto, che son tutti conoscenti tuoi, raccolgono un supplemento.
Viepiù ci sarà ordine.
Il primo vagone è vuoto. L’ultimo fazzoletto di terra è a profusione, il convoglio, bianco come l’inferno, allegramente fila via. Sarà la quinta o la sesta fermata, di cui neanche il midollo congelato vuol prender nota, solo l’emerito ricordo.
Stazione terminale a richiesta.
Anche le scale mobili sono piene: tutti in fila verso ingiù, tutti deperiscono verso ingiù. Uscendo dalla stazione l’aria è fresca, sei alla ricerca di un tassi,in lontananza la primavera accarezza la zona montuosa del’Antartide.

 Uploaded byCikos Ibolja
Source of the quotationsaját

minimap