This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Szilágyi Domokos: Borders (Határok in English)

Portre of Szilágyi Domokos

Back to the translator

Határok (Hungarian)

Határokon járok örökké,
mindig csak a határokon;
ami inneni, ami elérhető:
végül is fájni kezd,
fájni, hogy megtudjam az odaátot,
s hazudom is, hogy megtudom,
vár a határokon
a szent hazugság, a remény,
vár - várom, várjuk mindannyian,
itt, a határokon;
tágul a határ, követem,
indulok, megyek - tágul a határ,
így lesz átléphetetlen,
így leszek egyre gazdagabb,
s annál sóvárabb, minél gazdagabb.
Határokon járok örökké,
örökké hazudom
magamnak is, nektek is
- mindenkinek! -:
hogy átlépem majd, magammal viszem
szomorú poggyászként a Földet, -:
megvámolják majd, mert van, van határ,
amelyen át nem engedik
poggyászomnak gyilkos felét,
őrült felét, képmutató felét,
hullafoltos felét, zimankós,
havakkal könnyező, halállal
teljes felét, és elválik, igen,
elválik a hazugság a reménytől,
millió-éves házasság után,
s addig is, addig is,
járom a határt, járva járom,
s minél könnyebb poggyásszal lépek át majd,
annál mélyebb nyomokat hagyok a talajban.PublisherKriterion, Bukarest
Source of the quotationKényszerleszállás. Összegyűjtött versek

Borders (English)

I am always walking along borders,
always along borders;
what is on this side, what is within reach:
starts finally to hurt,
it hurts to find out about the other side,
yet I am lying, too, that I will find out about it,
the holy lie, hope, is waiting there
on the borders;
it is waiting, I am waiting, all of us are waiting,
here, at the borders;
as the border extends, I follow it,
I start out, I'm going – the border is extending,
the more impassable it becomes,
the richer I get,
and the richer, the more longing.
I'm always walking along borders,
I'm always lying, even
to myself, so to you
- to everybody! -:
that I will cross it, and that I will take
the Earth with me, sad luggage, -:
duty will be imposed on it, because there is, there is a border
across which they won't let me pass
the murderous part of my baggage,
the mad part, the hypocritical part,
the liver-spotted part, the frosty,
snow-teared, death-full
part, and divorces,
yes, the lie divorces hope,
after one million years of marriage,
(and meanwhile, meanwhile)
I am walking along the border, wandering, I am walking,
and the lighter my luggage will be when I cross,
the deeper my footprints will be in the ground.PublisherEötvös József Könyvkiadó, Budapest
Source of the quotationHomeland in the Heights

minimap