This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Niccolai, Giulia: Frisbees (dettaglio)

Portre of Niccolai, Giulia

Frisbees (dettaglio) (Italian)

Vichinghi, Normanni e altri
(per lo più navigatori),
vengono solitamente raffigurati
a prua, in piedi, che scrutano l'orizzonte.
(Alias infinito).
A un certo punto però anche loro
saranno costretti a dire: "Terra-terra".
 
*
I Presidenti degli Stati Uniti,
da quando televisione è televisione
e quando parlano al popolo americano,
fissano sempre un punto sopra l'obiettivo
della camera.
(Vedi: orizzonte. Vedi: infinito).
Ma, ce li hanno i piedi per terra?
 
*
Letto sulla vetrina
del negozio di ferramenta
in allestimento sotto casa:
PROSSIMA
APERTURA
CHIAVI
SERRATURE.
Che siano ladri?
 
*
Nel sonno
in sogno (ma è sogna?)
ragionamenti (ma sono ragionamenti?)
calcoli (?)
del subconscio.
Come immagine
quella di lunghe rette
che collegano tra loro
punti nello spazio.
Ed è il fatto
di saper collegare questi punti
(questi concetti?)
distanti
apparentemente estranei tra loro
che mi riempie nel sonno
di profondissima quiete.
 
*
"Facciamo che:
Dante è vegetariano
e Shakespeare carnivoro".
"E Omero?"
"Ooom-ero
a modo suo
era cannibale".Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://gepeskonyv.btk.elte.hu

Frizbik (részletek) (Hungarian)

Vikingeket, normannokat és másokat
(többnyire hajósokat),
szokás szerint a hajóorron
állva ábrázolnak, amint a horizontot fürkészik.
(Alias a végtelent.)
Bizonyos ponton azonban ők is
azt kell majd, hogy mondják: „Föld-Föld”.
 
*
Az Egyesült Államok Elnökei,
amióta a televízió televízió,
és amikor az amerikai néphez beszélnek,
mindig egy bizonyos pontra merednek
a kamera fölött.
(Lásd: horizont. Lásd: végtelen.)
De a lábuk vajon a földön áll?
 
*
A felújítás alatt álló
vaskereskedés kirakata
a ház utcaszintjén:
KULCS
ZÁR
NYITÁS
HAMAR.
Tolvajok volnának?
 
*
Álmomban
álomban (de álmos-é)
a tudatalatti
gondolatmenete (de megy-e?),
számításai (?).
Mint kép,
a hosszú egyeneseké,
melyek összekötik
a tér pontjait.
És épp a tény,
hogy e távoli,
egymástól látszólag idegen
pontok
(fogalmak?) összeköthetők,
ez tölt el álmomban
mély nyugalommal.
 
*
„Tegyük fel, hogy:
Dante vegetariánus
és Shakespeare ragadozó”.
„És Homérosz?”
„Hoooom − e rossz
a maga módján
kannibál volt”.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.spanyolnatha.hu

minimap