This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Quasimodo, Salvatore: Uomo del mio tempo

Portre of Quasimodo, Salvatore

Uomo del mio tempo (Italian)

Sei ancora quello della pietra e della fionda,

uomo del mio tempo. Eri nella carlinga,

con le ali maligne, le meridiane di morte,

-t'ho visto- dentro il carro di fuoco, alle forche,

alle ruote di tortura. T'ho visto: eri tu,

con la tua scienza esatta persuasa allo sterminio,

senza amore, senza Cristo. Hai ucciso ancora,

come sempre, come uccisero i padri, come uccisero,

gli animali che ti videro per la prima volta.

E questo sangue odora come nel giorno

quando il fratello disse all'altro fratello:

"Andiamo ai campi". E quell'eco fredda, tenace,

è giunta fino a te, dentro la tua giornata.

Dimenticate, o figli, le nuvole di sangue

salite dalla terra, dimenticate i padri:

le loro tombe affondano nella cenere,

gli uccelli neri, il vento, coprono il loro cuore.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.aphorism.it/autori/showpoesia.php?ID=2169

Az én korom embere (Hungarian)

Alkotó elemed még mindig: kő és parittya;

kegyetlen kortárs! Pilótafülkéből figyelve,

gonosz szárnyaiddal kísérted a halál délköreit.

Láttalak bent a harckocsiban, az akasztófánál:

pontos tudományoddal a hozzád hasonlók kiirtására törtél,

elrugaszkodva szeretettől, Krisztustól. Megint csak öltél,

mint annyiszor eddig, mint atyáid, mint ahogy öltek

az állatok, melyek először láttak téged.

És e vér szaga csap orrunkba, mint azon a napon,

amikor ezt mondá testvérének a testvér:

„Menjünk a mezőkre!" És ez a hideg, konok visszhang

elért hozzád, a te napjaidig.

Felejtsétek el, ó, gyermekek, a vérfelhőket,

mik fölszálltak a földről, felejtsétek el az atyákat:

sírjaik elmerülnek a hamuban,

fekete madarak, vad szelek födik el-szívüket.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://irc.sunchat.hu/vers/

minimap