This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Kudirka, Vincas: Tautiška giesmė*

Portre of Kudirka, Vincas

Tautiška giesmė* (Lithuanian)

Lietuva, Tėvyne mūsų
Tu didvyrių žeme,
Iš praeities Tavo sūnūs
Te stiprybę semia.

Tegul Tavo vaikai eina
Vien takais dorybės,
Tegul dirba Tavo naudai
Ir žmonių gėrybei.

Tegul saulė Lietuvoj
Tamsumas prašalina,
Ir šviesa, ir tiesa
Mūs žingsnius telydi.

Tegul meilė Lietuvos
Dega mūsų širdyse,
Vardan tos Lietuvos
Vienybė težydi!

 
*Lietuvos himnas yra „Tautiška giesmė“. Žodžiai ir muzika Vinco Kudirkos.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://dainutekstai.lt

Nemzeti dal* (Hungarian)

Édes hazánk, Litvánia,
hősök szülőföldje,
dicső múltad bizalommal
szívünket betöltse.

Minden fiad csak a jónak
ösvényeit járja,
és hasznodra munkálkodjék,
emberek javára.

Űzze messze éjszakádat
a nap fényessége;
igazság és világosság
léptünket kísérje.

Litvánia szent szerelme
a szívünkben égjen,
köztünk egység virágozzék
a haza nevében.

 
*A Tautiška giesmė Litvánia nemzeti himnusza. Szövegét és zenéjét Vincas Kudirka írta 1898-ban. A dalt 1905-ben publikálták Vilniusban, és 1919-ben lett Litvánia himnusza.Uploaded byP. T.
Source of the quotationSz. D.

Related videos


minimap