This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Radauskas, Henrikas: Dainos gimimas

Portre of Radauskas, Henrikas

Dainos gimimas (Lithuanian)

Aš nestatau namų, aš nevedu tautos,

Aš sėdžiu po šakom akacijos baltos,

 

Ir vėjas dangiškas į jos lapus atklysta,

Ir paukštis čiulbantis joj suka savo lizdą,

 

Ir skamba medyje melodija tyli,

O aš klausausi jos ir užrašau smėly,

 

Ir vamzdį paimu, ir groju, ir dainuoju

Su vėju ir paukščiu ir su medžiu baltuoju,

 

Ir ūžia debesys nežemiškos spalvos

Virš tos dainuojančios ir grojančios kalvos.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.antologija.lt/texts

minimap