This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Radauskas, Henrikas: Kino kronika

Portre of Radauskas, Henrikas

Kino kronika (Lithuanian)

Staiga susitiko jų rankos,

Ir keliai abiem suvirpėjo.

Ekrane dundėjo patrankos

Ir dūmai virš lauko kabėjo.

 

Staiga susitiko jų akys,

Tamsoj prasivėrė plačiau,

Ir nieko jisai nepasakė,

Ir ji nepasakė. Tačiau

 

Į salę mirtis įvažiavo,

Ir numirė visa, tik juodu

Žiūrėjo, virpėjo, alsavo

Tuo oru ugningu ir juodu,

 

Kur angelas pūtė trimitą,

Kurs drebino aukštus skliautus,

Ir žvaigždės virpėdamos krito

Ant jų - kaip auksinis lietus. Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.ltvirtove.lt

Newsreel (English)

All at once their hands met,

They both went weak in the knees.

A cannon thundered on screen,

A smokebank loomed over the field.

 

All at once their eyes met

And widened in the dark;

He said nothing at all

Nor did she, and yet

 

Death barged in on that show

So everything went dead, except these two

Watching and trembling, breathing

That fiery black air.

 

The angel blew his trumpet

To make the high vaults shake,

So stars came trembling down

Like a shower of gold on them both.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://members.efn.org

Related videos


minimap