This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Radauskas, Henrikas: Hospitals in the park (Ligoninės parke in English)

Portre of Radauskas, Henrikas

Ligoninės parke (Lithuanian)

Pro ligoninės langą chloroformas

Iš sudužusio butelio teka

Į vakaro sodą,

Ir užmiega topoliui kojos,

Ir jo rankos sapne paklysta.

 

O radastų žiedų taurelės

Gaudo orą tarytum žuvys, -

Krūmas krūpteli ir pasvyra,

Dar kabinas šakom į žemą

Debesį ir susmunka.

 

O lakštingala nebegali

Iki trijų suskaičiuoti:

Trečioj trelėj melodija pakrinka,

Į geltoną tvenkinį krinta,

Ir iš karto sodas nušvinta:

 

Aš degu vaškine grabnyčia

Prie savo kabančio karsto

Ir plaukiu į bedugnę dėžę.

O bokštelyje vėjo rodyklė

Paklaikusi blaškos ir girgžda

Chloroformui nuvyti maldas

Už radastą, lakštingalą, topolį

Ir, užmiršusi mano vardą,

Isteriškai sukas ir cypia

Ir paspringsta. Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.ltvirtove.lt

Hospitals in the park (English)

Through the hospital window chloroform

Flows from a broken bottle

Into evening's garden,

And a poplar's feet fall asleep

And his hands get lost in dreams.

 

And petals of wild rose buds

Chase air like fish,

A bush winces and staggers.

Grabs with its branches at a low

Cloud, and collapses.

 

And the nightingale can't

Count to three:

The melody melts on the third trill,

Falls into a yellow pond,

And suddenly the whole garden lights up:

 

I burn like a funeral candle

Near my hanging coffin

And swim into the bottomless box.

And the weathervane in the tower

Tosses terrified and squeaks prayers

To chase away the chloroform

From the rose, the nightingale, the poplar,

And, not remembering my name,

It hysterically turns and whines

And chokes.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://members.efn.org

minimap