This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Radauskas, Henrikas: Sekmadienis

Portre of Radauskas, Henrikas

Sekmadienis (Lithuanian)

Prieš dvidešimt metų mirusiam kambary

Senės šešėlis žiovauja, suka tuščią

Kavos malūnėlį, laikrodis rodo sekmadienį,

Gegutė nutilo, svečią nudūrė smuklėj.

 

Mieganti moteris skaito apdegusią knygą:

“Baisią istoriją demono Belphegoro”.

Jos delnuose nutrūkę Saturno linijos.

Dvigubos sienos pripiltos dukatų ir kaulų.

 

Laiptais iš rūsio atbėga anemiškas balsas,

Žvakėm ir ašarom lašanti koloratūra.

Siena suplyšta, krenta guminė mergaitė,

Kruviną širdį išneša smuikai į sodą.

 

Milžinas klevas kvatodamas beldžia į rausvą

Karstą, išpuoštą fleitom ir fioritūrom.

“Poveri fiori”. Užnuodytos alpsta žibuoklės.

Balso šešėlis nubėga į dingusį namą.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.ltvirtove.lt

Sunday (English)

In a room dead for twenty years

An old woman's shadow yawns, turns an empty

Coffee grinder, the clock shows Sunday,

The cuckoo quiets, a guest is stabbed in the inn.

 

A sleeping woman reads a scorched book:

The Terrible History of the Demon Belphegor.

In her palms are Saturn's broken lines.

The double walls are filled with ducats and bones.

 

An anemic voice runs up the cellar stairs,

Coloratura dripping candles and tears.

The wall rips, the rubber girl falls,

Violins carry the bloody heart out to the garden.

 

A giant laughing maple knocks at the ruddy

Coffin decorated with flutes and fioritura.

Poveri fiori. Poisoned violets faint.

The shadow of the voice runs to the vanished house.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://members.efn.org

minimap