This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Radauskas, Henrikas: Visitor from the moon (Svečias iš mėnulio in English)

Portre of Radauskas, Henrikas

Svečias iš mėnulio (Lithuanian)

Jis nusileido iš dangaus virve

Karališkon pilin. Šiaudinis stogas,

Norėdamas užkirst plėšikui kelią,

Pradėjo degt.

              Prie tvenkinio nubėgęs,

Jis puolė semti vandenį. Staiga

Pragydo gulbė keldama namus.

 

Jis atspindžiui nukirto galvą, šoko

Ant stogo, užgesino šiaudus. Aklas

Karalius ėmė kelti karalienę,

Kuri gulėjo demono glėby,

Sapnuodama, kad įžengė į dangų

Ir Dievas duoda jai sparnus. Plėšikas

Įsakė jam parodyt karūnas.

Nė vienas nepasakė, kur karūnos.

 

Jis prikalė karalių prie grindų,

Jis demoną prigirdė tvenkiny,

Ties veidrodžiu pakorė karalienę.

Nė vienas nepasakė, kur karūnos.

Jisai apliejo stogą benzinu,

Ir gaisras ėmė šokti ir dainuoti

Kaip girtas elgeta.

                            Jisai, užšokęs

Ant motociklo, nulėkė dangum.

Tiktai dabar, užtrukęs visą naktį,

Pasibaigė mėnulio užtemimas. Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.ltvirtove.lt

Visitor from the moon (English)

He descended from heaven on a rope

Into a king's palace. The straw roof,

Wanting to block the thief's path,

Began to burn.

                  Running to the pond

He began to ladle water. Suddenly

A swan started to sing and woke up the house.

 

He cut off the reflection's head, jumped

On the roof, put out the straw. The blind

King began to wake the queen

Who lay in a demon's embrace

Dreaming that she enters heaven

And God gives her vings. The thief

Ordered the king to show him his crowns.

No one told where the crowns were.

 

He nailed the king to the floor,

Drowned the demon in the pond,

And hung the queen near a mirror.

No one told where the crowns were.

He spilled gas on the roof,

And fire began to sing and dance

Like a drunken beggar.

                  And he, jumping

On a motorcycle, flew off to heaven.

Just then, having lingered all night,

The eclipse of the moon ended.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://members.efn.org

minimap