This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Tysliava, Juozas: A költő és a tenger (Poetas ir jūra in Hungarian)

Portre of Tysliava, Juozas

Back to the translator

Poetas ir jūra (Lithuanian)

Labas, jūra!
Aš pirmutinis Lietuvos poeta,
Tu pirmutinė visame krašte.
Genijum būti iš amžių žadėta,
Sprandą nusisukti – dar šventam rašte.

Kai jachtos bangynėje galvas užriečia
Ir vėjai kaip demonai siunta,
Tai visa, kas jūrą,
Kas švyturius liečia,
Nors būtų padvėsę, atkiunta.

Dabar aš kaip aras,
Krūtinę įlenkęs,
Su jūrių bangomis taškausi.
Čia smiltis bučiuoju,
Žemai pasilenkęs,
Čia vėlei padangėms kertu aš į ausį.

Didinga senovė kaip sapnas išblankus,
Baltijoj nurimę vikingai.
Norvegija kartais sukyla ir trankosi;
Tačiau jau ne taip įstabu ir didinga,
Kaip buvo vikingų
Laikais.

Naktį ir jūra kitaip pasipuošus.
Dievas nagais grabalioja po dangų.
Žvaiždės sužibusios pusryčių ruošiasi
Ir šoka baletą kaip bangos.

Jūrate!
Pasiųsk į Norvegiją gintaro paštą,
Minėdama žvengiančio Vyties respubliką
Težino, kad pranašo Tysliavos kraštas –
Ne Azija ir ne emyro rubrika!Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.xn--altiniai-4wb.info

A költő és a tenger (Hungarian)

Adj' isten, tenger!
Én Litvánia első költője vagyok,
S te is első vagy az egész vidéken.
Azt mondják, hogy zseni vagyok, sőt még nagyobb,
S hogy kitöröm a nyakam - a Szentírás szerint ezt is megérem.

Mikor a jachtok fölemelik fejüket az ég felé,
Mikor mint démonok tombolnak a szélvészek,
Akkor minden, ami csak tenger,
Ami csak a világítótornyokhoz ér,
Bármilyen vánnyadt is: feléled –

Most én, akár a sas,
Keblembe vájva
A tenger hullámaival locsolgatok.
S földig hajolva
A homokot csókolgatom halálra
Később a fellegek fülébe suttogok.

Miként az álom, kifakult a régi nagyság,
A Baltikumban csendesebbek a vikingek.
Norvégia olykor fészkelődik manapság;
De már korántsem oly pompás, hatalmas,
Mint amikor az égen
A vikingek napja keringett.

Éjjel a tenger is más, másként háborog.
Isten meg-megkopogtatja szivét a fellegeknek.
Reggelre készülnek a fénylő csillagok
És hullámokként járják a balettet.

Ó, tengerecském!
Küldj csak borostyánkő-postát Norvégiába,
S Levante rozsdás köztársaságát idézd eszükbe,
Hadd tudják meg, hogy Tysliava próféta hazája
Nem Ázsia s nem is az emír egy piros betűje.Uploaded byP. T.
Source of the quotationV. Gy.

minimap