This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Rainis : Balsis

Portre of Rainis

Balsis (Latvian)

Es nezinu, kā tām klusēt likt,
Tām balsīm iekš manis!
Tās mūžam un vienā laidā brēc:
«Vai un vai!»

Es esmu jautājis un uzstājies,
Un neatlaidīgi racis un pētījis:
Ko viņas grib? No kurienes nāk?
Un kas viņām mieru var dot?
Bet atbildes nau bijis nekad,
Tik pretī skanējis viņu sauciens:
«Vai un vai!»

Kad nezināt pašas nedz ko, nedz kā,
Vai tad jūs nevarat klusēt un beigt?
Kā nejēgas bērni brēc vienā balsī,
Noņēmušies kā rudens vējš,
Kas nokusis akmenī sēd un gauž,
Un paši nezin, kas viņiem kait,
Tik «vai! » un «vai!».Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.korpuss.lv/klasika

Hangok (Hungarian)

Nem tudom, hogy hallgattassam el őket,
bennem a hangokat.
Ugyanazt sírják szakadatlan:
„Jaj" meg „jaj"!

S én kérdeztem és szónokoltam,
állhatatosan faggatóztam:
mit akarnak? honnan jönnek?
Ki csillapítja le őket?
De választ sohasem kaptam,
a válasz csak zokogás volt:
„Jaj" meg „jaj"!

Ha nem tudjátok magatok sem,
mért nem hallgattok végre?
Oktalan kisgyerekek rínak így,
hosszan, vontatottan, mint az őszi szél,
egy kőre roskadva kimerülten,
nem tudva maguk sem, bennük mi sajog,
csak húzzák: „Jaj" meg „jaj"!Uploaded byP. T.
Source of the quotationR. Zs.

minimap