This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Đuzel, Bogomil: Исконска штама

Portre of Đuzel, Bogomil

Исконска штама (Macedonian)

Дур вечерта го саѓосува снегот што сипе
под стежнатите елки траат и лишка и птица –
сал тоа с'скање што кацнува меко
го слуша пустиникот од својата пештера
паралдисан, без да ја изусти наизуст молитвата.
Една единствена ноќ можеби на складност
меѓу иконата и исконот, меѓу светлината внатре
и штамата од пред создавањето на светот...
 
Но просторот крие во своите кривини
неостварен скок од рис
и утре кога ќе се јави јаросниот ореол на сонцето
воздухот ќе списка окрвавен од мамуз
и која милосрдност тогаш ќе го скроти исконов
која молноносна молитва, која прошка и причесна?Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.raco.cat

minimap