This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Madzirov, Nikola: КОГДА ДРУГОЙ УХОДИТ ВСЁ СОЗДАННОЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ (КОГА НЕКОЈ ЗАМИНУВА СÈ ШТО Е СОЗДАДЕНО СЕ ВРАЌА in Russian)

Portre of Madzirov, Nikola

КОГА НЕКОЈ ЗАМИНУВА СÈ ШТО Е СОЗДАДЕНО СЕ ВРАЌА (Macedonian)

На Марјан К.

 

Во прегратката зад аголот ќе препознаеш

дека некој некаде оди. Секогаш е така.

Живеам меѓу две вистини

како неонка што се колеба во

празен ходник. Моето срце собира

сè повеќе луѓе, зашто нив веќе ги нема.

Така е секогаш. Четвртина од будноста

ја трошиме во трепкање. Нештата

ги забораваме уште пред да ги изгубиме -

тетратката по краснопис, на пример.

Ништо не е ново. Седиштето во

автобусот е секогаш топло.

Последните зборови се пренесуваат

како накосени кофи во вообичаен летен пожар.

Утре пак ќе се повтори истото -

лицето пред да исчезне од фотографијата

првин ќе ги изгуби брчките. Кога некој заминува

сè што е создадено се враќа.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://lyrikline.org/index.php

КОГДА ДРУГОЙ УХОДИТ ВСЁ СОЗДАННОЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ (Russian)

Посвящается Марьяну К.

 

В объятиях из-за угла узнаешь,

что другой куда-то уходит. И так всегда.

Живу между двумя истинами,

как неоновая лампа, мерцающая

в пустом коридоре. Моё сердце

вмещает всё больше людей, ибо их больше нет,

Всегда так. Четверть жизни

уходит на моргание. Мы забываем

даже не успев утратить –

тетради по чистописанию, к примеру.

Ничто не ново. Сидение в

автобусе всегда тёплое,

Последние слова передаются,

как вёдра из руки в руку во время простого летнего пожара.

Завтра всё то же повторится,

лицо, перед тем как исчезнуть с фотографии

теряет морщины. Когда другой уходит,

всё созданное возвращается.

 

 

     Павл Попов и Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://makedonija.rastko.net

minimap