This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Gils, Gust: Het portret van de geduchte filozoof

Portre of Gils, Gust

Het portret van de geduchte filozoof (Dutch)

'hij was een begaafd schrijver
maar geen begaafd mens'
kun je lezen
op een bordje in het muzeum
onder het portret van de geduchte filozoof

waarop hij niet bijster geflatteerd
staat afgebeeld: blind en doofstom namelijk
en zonder armen of benen -

het is immers geen geheim:
hoe geducht hij ook filozofeerde
hij was niet begaafd integendeel
hij vond alleen maar
in zijn gebreken de stimulans

tot zijn geniaal presteren
dat op de lange duur zeg dat wel
niet menselijk meer kon hetenUploaded byP. T.
Source of the quotationPEN

Egy félelmetes filozófus arcképe előtt (Hungarian)

„mint írónak tehetsége csoda-nagy volt
embernek lenni - kevés"
ez áll a múzeumban
a félelmetes nagy filozófus
portréja alatt

amelyen ő különben
nem fest igazán daliásan: vaksi süket
s keze-lába sincsen -

no de nem volt ez titok sohasem:
bármi félelmetesen filozofált is
tehetsége fikarcnyi sem volt
sőt csupán fogyatékosságait
nyergelte meg úgy ám

zseniális nagy művéhez amely
az idők távolába helyezve
minden volt csak emberszabású sohaUploaded byP. T.
Source of the quotationL. L.

minimap