This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Herzberg, Judith: Verrassing

Portre of Herzberg, Judith

Verrassing (Dutch)

Een vrouw van zesenzestig
doet een draad door een naald.
D.w.z. probeert. Nu weer
wil de draad niet, buigt,
splitst zich, vervaagt,
dan weer lijkt er nauwelijks
een oog in de naald, (zo er al
een oog in zit dan is dat
erg smal en scheef)
als de naald beweegt,
beeft, alsof bang
voor die draad,
maar de draad is zelf
ook niet zo zeker -
Boven haar komt
iemand met een bom gevlogen.
Een jongen. Precisie.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.gedichten.nl

Célpont (Hungarian)

Egy hatvanhat éves nő
éppen befűz a tűbe -
azazhogy megpróbál befűzni.
Mármost, a cérna nem akarja,
elhajlik, szétsodródik, összeszürkül.
Aztán mintha már nem is volna
foka a tűnek (de ha van is foka,
nagyon apró,
és csáléra áll).
Elmozdul folyton a tű,
remeg, minthogyha
félne a cérnától,
de a cérnát
ez sem győzi meg.
Az asszony feje fölött
bombával repül valaki.
Egy fiatalember. És pontos.Uploaded byP. T.
Source of the quotationG. Á.

minimap