This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Snoek, Paul: Memoires

Portre of Snoek, Paul

Memoires (Dutch)

Hoe is het mogelijk?
Oorspronkelijk had ik gehoopt
onopgemerkt doorheen het huis te gaan,
vermomd en overtollig als een mens
tussen de huizen en hun mensen.

En mijn verdriet te dragen alledaags
tot het doorschijnend werd
en draaglijk als daglicht.

Ik dacht dat het voldoende was
een nacht te snikken in een lang, dik bed
en eens tot op het hartsbeen door te huilen.
Maar neen.

Ik ben gewoon te wenen in de eerste persoon
en alleen.
Ik doe dus maar alsof ik glimlach
en met al mijn ledematen in mijn lichaam woon.

Hoe is het mogelijk
dat ik niet wist dat verdriet
van de liefde effent het felle reliëf
en dat het leven geen hoogtepunt is
maar een stilstand.

Toch is het jammer
dat er geen sluiktaal bestaat,
een gerie.ijke code,
waarin ik heimelijk kan schrijven
over het verschijnsel heimwee
en doen alsof ik schrijf over de maan,
ja, dikke boeken schrijf
over het zogezegde maanlicht.

Maar in werkelijkheid
over het huis dat ik bewoonde
en toch verlaten heb,
met in mijn merg de warmte
van nog zoveel toekomstig spijt.

Mijn huid wordt er wit van
en nog witter mijn huiver,
wanneer ik in heldere spiegels lees
de oude teksten over het oog.

Het porselein geworden oog.

Wanneer ik zie hoe duidelijk de sporen zijn
die mijn schaduw achterlaat in mijn verleden.
Mijn schaduw, mensen,
die van eenzaamheid
het lichaam van zijn drager
niet meer behoudt, niet meer herkent.

Een taal, zoals ik zei,
waarmee ik schrijven kan
over het hart en zijn termische traagheid.

Over de liefde
in het leegstaand huis van mijn geheugen.

Over mijn leven,
waarvan ik mij vaag de toekomst herinner.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.lyrikline.org

Erinnerungen (German)

Wie is es möglich?
Ursprünglich hatte ich gehofft,
unbemerkt durchs Haus hindurchzugehen,
vermummt und überflüssig wie ein Mensch
zwischen den Häusern und ihren Menschen.

Und meinen Kummer wie alltäglich zu tragen,
bis er durchscheinend wird
und erträglich wie Tageslicht.

Ich dachte, es würde genügen,
eine Nacht zu schluchzen in einem groβen, breiten Bett
und einmal herzerweichend zu heulen.
Aber nein.

Ich bin es gewöhnt, zu weinen, in der ersten Person
und allein.
Ich tu also einfach so, als ob ich Lächle
und mit all meinen Gliedern in meinem Körper wohne.

Wie ist es möglich,
daβ ich nicht wuβte, daβ Liebes-
kummer scharfe Kanten glättet
und daβ das Leben kein Höhepunkt ist,
sondern ein Stillstand.

Und doch ist es bedauerlich,
daβ es keine Geheimsprache gibt,
keinen  vertraulichen Kode,
in dem ich heimlich schreiben kann
über das Phänomen Heimweh,
und so tun, als ob ich über den Mond schreibe,
ja, dicke Bücher schreibe
über das sogenannte Mondlicht.

Aber in Wirklichkeit
über das Haus, das ich bewohnte
und doch verlassen habe,
in meinem Mark die Wärme
des häufigen zukünftigen Bedauerns.

Meine Haut wird weiβ davon
und noch weiβer mein Frösteln,
wenn ich in klaren Spiegeln lese
die ältesten Worte über das Auge.

Das zu Porzellan gewordene Auge.

Wenn ich sehe, wie deutlich die Spuren sind,
die mein Schatten in meiner Vergangenheit hinterläβt.
Mein Schatten, ihr Menschen,
der vor Einsamkeit
den Körper, der ihn trägt,
nicht mehr behält, nicht mehr erkennt.

Eine Sprache, sagte ich,
in der ich schreiben kann
über das Herz und seine thermische Trägheit.

Über die Liebe
im leerstehenden Haus meiner Erinnerung.

Über mein Leben,
von dem ich mich vage der Zukunft erinnere.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.lyrikline.org

minimap