This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Hajdu Henrik, Hungarian biography

Image of Hajdu Henrik
Hajdu Henrik
(1890–1969)
 

Biography

Hajdu Henrik (Újpest, 1890. dec. 20. – Bp., 1969. jún. 2.): műfordító, író. Kora ifjúságától magát tartotta el, közben végezte középisk.-i tanulmányait. 1909-ben Versek címmel kötete jelent meg. 1912–19-ben a fővárosnál szociálpolitikai munkát végzett. Közben a Nyugat szerkesztőségi titkára és két évtizedig állandó cikkírója a skandináv irodalom köréből. Magánúton tanult meg norvégül, majd svédül és dánul is, 1915-től jelentek meg fordításai. 1917-től az MSZDP, 1918-tól a KMP tagja volt. A Tanácsköztársaság idején az írói választmány, majd a pártválasztmány tagja. A Tanácsköztársaság bukása után elbocsátották állásából. 1921-24-ben az MSZDP újpesti szervezetének elnöke. A Bethlen-Peyer-paktum megkötésének hírére az ellenzékhez csatlakozott; kizárták az MSZDP-ből. 1925. ápr.-ban a Magyarországi Szocialista Munkáspárt (MSZMP) egyik megalapítója. 1925-ben letartóztatták és közel egy évig vizsgálati fogságban tartották. Kiszabadulása után bekapcsolódott az MSZMP keretében a kultúrszervezetek munkájába. Az 1920-as évek végétől a skandináv irodalmak legismertebb műfordítója, Andersen Nexö, Hamsun, Ibsen, Pontoppidan, Undset műveinek tolmácsolója. 1927-től ismét az MSZDP tagja, a Népszava külső munkatársa. 1939-ben a Norvég Írószövetség műfordításaiért tagjává választotta. 1945-től a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár ig.-ja, nevéhez fűződik a Szabó Ervin könyvtárpolitikájához való visszatérés megindítása. 1948-53-ban a Fővárosi Levéltár vezetője. Fordítói munkásságát haláláig folytatta. Kimagasló teljesítménye a teljes magyar Ibsen-kiadás fordítása és szerkesztése. Munkásságát a norvég Szent Olaf-érdemrenddel ismerték el. – M. Skandináv líra (Újpest, 1935); Skandináv költők (szerk. és ford., Bp., 1964); Ibsen színművei (I-II., ford. és szerk., Bp., 1966). – Irod. Szombathelyi Ervin: H. H. (Népszava, 1965. dec. 19.); Hegedüs Géza: Észak tolmácsa. H. H. 75 éves (Élet és Irod., 1965. 52. sz.); Gál Zoltán: A Szent Olaf-rend lovagja. Látogatóban H. H.-nél (Ország-Világ, 1969. ápr. 30.); Erki Edit: Látogatóban H. H.-nél (Élet és Irod., 1969. 5. sz.); Fáy Árpád: H. H. halálára (Élet és Irod., 1969. 23. sz.); Révész Ferenc: H. H. (A Fővárosi Szabó Ervin Kvtár Évkve, 1968–69, Bp., 1970).

(Editor of this page: P. T.)

Literature ::
Translation ::

minimap