This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Bjørnson, Bjørnstjerne: Norwegian seamen's song (Norsk sjømands-sang in English)

Portre of Bjørnson, Bjørnstjerne

Back to the translator

Norsk sjømands-sang (Norwegian)

Den norske sjømand er
et gennem-barket folke-færd;
hvor fartøj flyde kan,
der er han første mand.
På togt og hjemme her
ved sund og skær og fiske-vær
han har sin Gud i sind
og sætter livet ind.

Her er et folk i krig
for livet uafladelig -
med dyre mande-fald
i kampe uden tal.
Det, som er daglig-dags,
det nævnes ikke netop straks,
og tit er ingen med,
som bringe kan besked.

Men vesle fisker-båd
har båret frem så mangen dåd
af mod og herlig kløgt,
skønt aldrig den blev trykt.
Og mangen sjømands liv
fik dødens krans af tang og siv,
som burde haft i guld
sit navn blant kæmpe-kuld.

Sankt Olavs-korsets ros
ret høvde for en vestlandsk lods,
som redded hundred mænd
og hundred om igen.
Og mangen liden gut,
som red på hvælvet hjem tilslut,
når far var sat ombord,
han burde haft et ord.

Dog Norges høje kyst
er landets eget moder-bryst
med næring og med gråd
ved sønners raske dåd.
I det er alting gemt,
og der er ej den mindste glemt
fra Hafurs-fjordens dag,
til ham på sidste vrag.

Det følte hver, som kom
fra rejs igen, og så sig om;
det følte hver, som gik,
i sidste afskeds-blik.
De følte, hvor de fór,
at landets lykke var ombord:
vor ære og vor magt
har hvide sejl os bragt.

Hurra for dem idag,
som farer under norske flag!
Hurra for lodsen, som
dem først imøde kom!
Hurra for dem, som ror
sin fisker-båd på hav og fjord!
Hurra for alles lyst:
vor skær-omkranste kyst!Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.dagbladet.no

Norwegian seamen's song (English)

Norwegian seamen are
A folk grown strong 'neath sail and spar;
Where boats can find a way,
The best men there are they.
On high seas or at home,
In calm or when the storm-waves comb,
To God their prayer they make,
Their lives they gladly stake.

Incessant is their strife,
They wage with death a war for life,
And dear their souls they sell
In conflicts none can tell.
All that is commonplace
In history seldom leaves its trace,
And often none is there,
The tidings home to bear.

But fishing-boats in need
Have shown so many a daring deed
Of courage fine and skill,
Though unrecorded still.
And many a seaman's head
A wreath of sea-weed wore when dead,
Whose name should shine in gold
Among great heroes bold.

Saint Olaf's Cross's praise
Would on that pilot fitly blaze
Who saved a hundred men,
And hundred once again.
To many a boy so young,
Who riding home to boat's keel clung,
His father set on board,
We honor should accord.

In Norway's mountain-coast
Our land's own mother-breast we boast,
With food for us and tears
For sons whom danger nears.
In it each deed has lot,
And there no brave son is forgot,
From Hafurfjord's great day
To the last castaway.

This each one felt and found
Who homeward came and looked around;
This each one felt who went,
In the last look he sent.
They felt the ocean o'er:
Their ships our country's fortune bore;
Honor and power it sought,-
And these the white sails brought.

Hurrah for them to-day
Who the Norwegian flag display!
Hurrah for pilots true
Who forth to meet them flew!
Hurrah for them who ply
Their fishing-boats 'twixt sea and sky!
Hurrah for all our boast,
Our skerry-skirted coast!Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.gutenberg.org

minimap