This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Jacobsen, Rolf: Travel (Reise in English)

Portre of Jacobsen, Rolf

Reise (Norwegian)

Stasjonsventesaler om natten
med den kjølige atmosfære av rå cement
og jern,
med rekker av visnede smørbrød under
glassdiskene,
opstablede stoler i skyggen,
vaskekonenes strøm over perrongene
i den fuktige morgentime,
kan fylle min sjel med villhet.

Reise mot fremmede lande.
Røk gjennem kupévinduene, skinnenes
magiske sanger. - Paris, Marseille.

Når asfalten har krystet mine føtter
til glør,
når butikkvinduenes glitrende øine
har mistet sin trolldom
og min verden står stille og bare
stirrer på mig,
da går jeg ofte til jernbanestasjonene
hvor de hvite røksøiler setter glade
spørsmålstegn på himlen,
eller til havnen
hvor de store skib ligger med duft
av maling og hav og skinner av lys.

Jeg vil ride på stavnen av et slikt
skib inn mot en ny by.

Jeg vil høre på bølgene pusle om skrogets plater
når vi glir med sakte fart inn mot de
disige tårne og de gamle broer gjennem røk.

Og jeg vil høre gatenes larm stige,
sporvognene klemte i nye, rare toner.

Jeg vil kjenne lukten av kastanjeknopper
drive mot havnen. Kastanjeknopper og exhaust.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.barnesandnoble.com

Travel (English)

Station waiting rooms at night
with the cool atmosphere of raw cement
and iron,
with rows of wilted sandwiches under
glass counters,
stacked-up chairs in the shadows,
charwomen streaming down the platforms
in the damp morning hour,
can fill my soul with wildness.

Travel to foreign lands.
Smoke through compartment windows, the magic
song of the rails. - Paris, Marseilles.

When the asphalt has pressed my feet
into live coals,
when the shopwindows' glittering eyes
have lost their spell
and my world stands still and just
stares at me,
then I often go to the railway stations,
where the white columns of smoke set lively
question marks in the sky,
or to the harbor,
where the great ships lie with a fragrance of
paint and ocean, shining with lights.

I want to ride on the bow of such a ship
in toward a new city.

I want to hear the waves slosh on the hull's plates
as we glide in toward hazy towers and
old bridges at slow speed through smoke.

And I want to hear the street-noise rising,
the trolley cars clanging in new, strange notes.

I want to pick up the smell of chestnut buds
drifting toward the harbor. Chestnut buds and exhaust.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.barnesandnoble.com

minimap