This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Jacobsen, Rolf: Skylab (Skylab in English)

Portre of Jacobsen, Rolf

Skylab (Norwegian)

Så langt er vi kommet, tenkte astronauten
da han svømte rundt i sin kabine på tredje uken
og av vanvare var kommet til å sparke en gud i øyet
- så langt
at det ikke lenger er forskjell på oppe eller nede,
syd eller nord, lett eller tungt.
Og hvordan kan vi da kjenne rettferdigheten.

Så langt.
Og vektløse, i et lukket rom
jager vi rundt efter soloppgangene i stor fart
og lengter oss syke efter et grønt strå
eller å få gripe fatt i noe som gjør motstand. Løfte en sten.

En natt så han at Jorden lignet et åpent øye
som så på ham alvorsfullt som et barns
når det er våknet midt på natten.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttps://anetteholsen.files.wordpress.com

Skylab (English)

We’ve come so far, thought the astronaut
as he swam around the capsule in his third week
and by accident kicked a god in the eye
--so far
that there’s no difference anymore between up and down,
north and south, heavy and light.
And how, then, can we know righteousness.

So far.
And weightless, in a sealed room
we chase the sunrises at high speed
and sicken with longing for a green stalk
or the heft of something in our hands. Lifting a stone.

One night he saw that the Earth was like an open eye
that looked at him as gravely as the eye of a child
awakened in the middle of the night.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.poets.org

minimap