This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Ventadorn, Bernart de: [Can la frej' aura venta]

Portre of Ventadorn, Bernart de

[Can la frej' aura venta] (Occitan)

Can la frej' aura venta
deves vostre päis,
vejaire m'es qu'eu senta
un ven de paradis
per amor de la genta
vas cui eu sui aclis,
on ai meza m'ententa
e mo coratg' assis,
car de totas partis
per leis, tan m'atalenta!

Sol lo be que·m prezenta
sos bels olhs e·l francs vis,
que ja plus no·m cossenta,
me deu aver conquis.
no sai per que·us en menta,
car de re no·n sui fis;
mas greu m'es que·m repenta,
qued una vetz me dis
que pros om s'afortis
e malvatz s'espaventa.

De domnas m'es vejaire
que gran falhimen fan
per so car no son gaire
amat li fin aman.
eu no·n dei ges retraire
mas so qu'elas volran,
mas greu m'es c'us trichaire
a d'amor ab enjan
o plus o atretan
com cel qu'es fis amaire.

Domna, que cujatz faire
de me que vos am tan,
c'aissi·m vezets mal traire
e morir de talan?
ai! francha de bon aire,
fezetz m'un bel semblan,
tal don mos cors s'esclaire!
que mout trac gran afan,
e no·i dei aver dan,
car no m'en posc estraire.

Si no fos gens vilana
e lauzenger savai,
eu agr' amor certana;
mas so en reire·m trai.
de solatz m'es umana
can locs es ni s'eschai,
per qu'eu sai c'a sotzmana
n'aurai encara mai,
c' "astrucs sojorn e jai
e malastrucs s'afana."

Cel sui que no soana
lo be que Deus li fai,
qu'en aquella setmana
can eu parti de lai,
me dis en razo plana
que mos chantars li plai.
tot' arma crestiana
volgra agues tal jai
com eu agui et ai,
car sol d'aitan se vana.

Si d'aisso m'essertana
d'autra vetz la·n creirai;
o si que no, ja mai
no creirai crestiana.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.brindin.com

minimap