This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Szymborska, Wisława: Fotografia 11 settembre (Fotografia z 11 września in Italian)

Portre of Szymborska, Wisława

Fotografia z 11 września (Polish)

Skoczyli z płonących pięter w dół
jeden, dwóch, jeszcze kilku
wyżej, niżej.

Fotografia powstrzymała ich przy życiu,
a teraz przechowuje
nad ziemią ku ziemi.

Każdy to jeszcze całość
z osobistą twarzą
i krwią dobrze ukrytą.

Jest dosyć czasu,
żeby rozwiały się włosy,
a z kieszeni wypadły
klucze, drobne pieniądze.

Są ciągle jeszcze w zasięgu powietrza,
w obrębie miejsc,
które się właśnie otwarły.

Tylko dwie rzeczy mogę dla nich zrobić -
opisać ten lot
i nie dodawać ostatniego zdania.Publisherhttp://noblisci.bnet.pl

Fotografia 11 settembre (Italian)

Saltarono dai piani in fiamme giù
uno due altri ancora
più in alto più in basso.
Una fotografia li ha colti mentre erano vivi
e ora li preserva
sopra il suolo diretti verso il suolo.
Ognuno di loro ancora intero
con il proprio volto
e il sangue ben nascosto.
C'è ancora tempo
perchè i loro capelli siano scompigliati
e perchè chiavi e spiccioli
cadano dalle loro tasche.
Essi si trovano ancora nel reame dell'aria
entro i luoghi
che hanno appena aperto.
Ci sono soltanto due cose che posso fare per loro
descrivere questo volo
e non aggiungere una parola finale.Source of the quotationhttp://www.violettanet.it

minimap