This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Szymborska, Wisława: Pi (Liczba pi in Turkish)

Portre of Szymborska, Wisława

Liczba pi (Polish)

Podziwu godna liczba Pi
trzy koma jeden cztery jeden.
Wszystkie jej dalsze cyfry też są początkowe,
pięć dziewięć dwa ponieważ nigdy się nie kończy.
Nie pozwala się objąć sześć pięć trzy pięć spojrzeniem
osiem dziewięć obliczeniem
siedem dziewięć wyobraźnią,
a nawet trzy dwa trzy osiem żartem, czyli porównaniem
cztery sześć do czegokolwiek
dwa sześć cztery trzy na świecie.
Najdłuższy ziemski wąż po kilkunastu metrach się urywa
podobnie, choć trochę później, czynią węże bajeczne.
Korowód cyfr składających się na liczbę Pi
nie zatrzymuje się na brzegu kartki,
potrafi ciągnąc się po stole, przez powietrze,
przez mur, liść, gniazdo ptasie, chmury, prosto w niebo,
przez całą nieba wzdętość i bezdenność.
O, jak krótki, wprost mysi, jest warkocz komety!
Jak wątły promień gwiazdy, że zakrzywia się w lada przestrzeni!
A tu dwa trzy piętnaście trzysta dziewiętnaście
mój numer telefonu twój numer koszuli
rok tysiąc dziewięćset siedemdziesiąty trzeci szóste piętro
ilość mieszkańców sześćdziesiąt pięć groszy
obwód w biodrach dwa palce szarada i szyfr,
w którym słowiczku mój a leć, a piej
oraz uprasza się zachować spokój,
a także ziemia i niebo przeminą,
ale nie liczba Pi, co to to nie,
ona wciąż swoje niezłe jeszcze pięć,
nie byle jakie osiem,
nieostatnie siedem,
przynaglając, ach, przynaglając gnuśną wieczność
do trwania.Source of the quotationhttp://www.liczby_szymborskiej.republika.pl

Pi (Turkish)

Takdire değer sayı pi:
üç nokta bir dört biri
yalnız bir başlangıçtır, bütün ardından gelen basamaklar da,
beş dokuz iki çünkü taş çatlasa ermez sona.
Anlaşılamaz, altı beş üç beş, bir bakışta,
sekiz dokuz, hesaplamakla,
yedi dokuz, düş gücünü kullanmakla,
ya da üç iki üç sekiz şaka olarakta, karşılaştırmakla ya da
dört altıyı herhangibir
iki altı dört üçe dünyada.
En uzun yılan yeryüzündeki biter otuz-küsur ayak sonra.
Kimisi dayanır peri masalı yılanlarına, onlar biraz daha uzunlaştırırmış güya.
Basamaklar kervanı olan pi
durmaz kâğıdın bittiği yerde,
fakat kaçar masaya ve havanın içersine,
duvarın üzerinde, bir yaprakta, bir kuş yuvasında, bulutlarda, gökyüzünün içine doğruca,
kabarmışlığın ve dipsizliğin arasında.
Ah ne kadar da kısa, fare-gibi olmaktan gayri kuyruklu yıldızın kuyruğunun tümü!
Ne kadar çelimsiz yıldız ışığının bir huzmesi, bükülerek herhangi bir yıllanmış boşlukta!
Bu sırada iki üç onbeş üç yüz on dokuz
benim telefon numaram sizin gömlek ölçüsü
bin dokuz yüz yılı ve yetmiş üç altıncı katta
oturanların sayısı altmış beş sent
kalça ölçüleri iki parmak bir maskaralık ve bir gizyazı,
bir ardıçkuşunun ne kadar sevinçli şarkı söylediğini bulduğumuz onun içinde!
ve lütfen bozmayın rahatınızı
ve göçüp gidecek gökyüzü ve yeryüzü
fakat pi değil, o gelmeyecek başa,
onun iyi bir beşi var hala,
ve gayet güzel bir sekizi,
ve en son yedisinden gayri hepsi,
dürterek ve dürterek zorla ilerleyen bir sonsuzluğu
dayansın diye.Source of the quotationhttp://www.mevsimsiz.net

minimap