This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Szymborska, Wisława: Möjligheter (Możliwości in Swedish)

Portre of Szymborska, Wisława

Back to the translator

Możliwości (Polish)

Wolę kino.
Wolę koty.
Wolę dęby nad Wartą.
Wolę Dickensa od Dostojewskiego.
Wolę siebie lubiącą ludzi
niż siebie kochającą ludzkość.
Wolę mieć w pogotowiu igłę z nitką.
Wolę kolor zielony.
Wolę nie twierdzić,
że rozum jest wszystkiemu winien.
Wolę wyjątki.
Wolę wychodzić wcześniej.
Wolę rozmawiać z lekarzami o czymś innym.
Wolę stare ilustracje w prążki.
Wolę śmieszność pisania wierszy
od śmieszności ich niepisania.
Wolę w miłości rocznice nieokrągłe,
do obchodzenia na co dzień.
Wolę moralistów,
którzy nie obiecują mi nic.
Wolę dobroć przebiegłą od łatwowiernej za bardzo.
Wolę ziemię w cywilu.
Wolę kraje podbite niż podbijające.
Wolę mieć zastrzeżenia.
Wolę piekło chaosu od piekła porządku.
Wolę bajki Grimma od pierwszych stron gazet.
Wolę liście bez kwiatów niż kwiaty bez liści.
Wolę psy z ogonem nie przyciętym.
Wolę oczy jasne, ponieważ mam ciemne.
Wolę szuflady.
Wolę wiele rzeczy, których tu nie wymieniłam,
od wielu również tu nie wymienionych.
Wolę zera luzem
niż ustawione w kolejce do cyfry.
Wolę czas owadzi od gwiezdnego.
Wolę odpukać.
Wolę nie pytać jak długo jeszcze i kiedy.
Wolę brać pod uwagę nawet tę możliwość,
że byt ma swoją rację.


Möjligheter (Swedish)

Helst bio.
Helst katter.
Helst ekarna vid Warta.
Hellre Dickens än Dostojevskij
Hellre ser jag mig själv tycka om folk
än älska mänskligheten.
Helst har jag nål och tråd i beredskap.
Helst grönt.
Helst vill jag inte hävda
att förnuftet bär skulden till allt.
Helst undantagen.
Helst går jag lite tidigare.
Helst talar jag med läkarna om något annat.
Helst gamla randiga illustrationer.
Hellre det löjliga i att skriva dikter
än det löjliga i att inte skriva några.
Helst ojämna årsdagar i kärleken,
som kan firas varje dag.
Helst moralister
som inte lovar mig något.
Hellre en förslagen godhet än en alltför lättrogen.
Helst en jord i civila kläder.
Hellre underkuvade länder än underkuvande länder.
Helst har jag mina reservationer.
Hellre ett kaoshelvete än ett ordningshelvete.
Hellre bröderna Grimms sagor än tidningarnas förstasidor.
Hellre blad utan blommor än blommor utan blad.
Helst hundar med svansen i behåll.
Helst ljusa ögon eftersom jag har mörka.
Helst byrålådor.
Hellre många saker som jag inte har nämnt här
än många saker som jag inte heller har nämnt här.
Hellre lösa nollor
än ställda på rad till ett tal.
Hellre en insektstid än en stjärnetid.
Helst tar jag i trä.
Helst frågar jag inte hur länge till och när.
Helst beaktar jag faktiskt möjligheten
att tillvaron har sitt berättigande.Source of the quotationhttp://nobelprize.org

minimap