This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Szymborska, Wisława: Some like poetry (Niektórzy lubią poezję in English)

Portre of Szymborska, Wisława

Niektórzy lubią poezję (Polish)

Niektórzy - 
czyli nie wszyscy. 
Nawet nie większość wszystkich ale mniejszość. 
Nie licząc szkół, gdzie się musi, 
i samych poetów, 
będzie tych osób chyba dwie na tysiąc. 

Lubią - 
ale lubi się także rosół z makaronem, 
lubi się komplementy i kolor niebieski, 
lubi się stary szalik, 
lubi się stawiać na swoim, 
lubi się głaskać psa. 

Poezję - 
Tylko co to takiego poezja. 
Niejedna chwiejna odpowiedź 
na to pytanie już padła. 
A ja nie wiem i nie wiem i trzymam się tego 
Jak zbawiennej poręczy. PublisherWydawnictwo a5, Poznań
Source of the quotations. 9.
Publication date

Some like poetry (English)

Some -
therefore not all.
Not even a majority just a minority.
Not counting schools where they have to,
and the poets themselves,
that's probably two per thousand.

Like -
but one also likes noodle soup,
one likes compliments and the colour blue,
one likes an old scarf,
one likes to have one's way,
one likes to pat a dog.

Poetry -
but what is poetry.
There have already been
several shaky answers
to this question.
But I don't know and I don't know and I hold on to this
like a saving hand-rail.
minimap