This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Szymborska, Wisława: O smrti bez přehánění (O śmierci bez przesady in Czech)

Portre of Szymborska, Wisława

O śmierci bez przesady (Polish)

Nie zna się na żartach,
na gwiazdach, na mostach,
na tkactwie, na górnictwie, na uprawie roli,
na budowie okrętów i pieczeniu ciasta.

W nasze rozmowy o planach na jutro
wtrąca swoje ostatnie słowo
nie na temat.

Nie umie nawet tego,
co bezpośrednio łączy się z jej fachem:
ani grobu wykopać,
ani trumny sklecić,
ani sprzątnąć po sobie.

Zajęta zabijaniem,
robi to niezdarnie,
bez systemu i wprawy.
Jakby na każdym z nas uczyła się dopiero.

Tryumfy tryumfami,
ale ileż klęsk,
ciosów chybionych
i prób podejmowanych od nowa!

Czasami brak jej siły,
żeby strącić muchę z powietrza.
Z niejedną gąsienicą
przegrywa wyścig w pełzaniu.

Te wszystkie bulwy, strąki,
czułki, płetwy, tchawki,
pióra godowe i zimowa sierść
świadczą o zaległościach
w jej marudnej pracy.

Zła wola nie wystarcza
i nawet nasza pomoc w wojnach i przewrotach,
to, jak dotąd, za mało.

Serca stukają w jajkach.
Rosną szkielety niemowląt.
Nasiona dorabiają się dwóch pierwszych listków,
a często i wysokich drzew na horyzoncie.

Kto twierdzi, że jest wszechmocna,
sam jest żywym dowodem,
że wszechmocna nie jest.

Nie ma takiego życia,
które by choć przez chwilę
nie było nieśmiertelne.

Śmierć
zawsze o tę chwilę przybywa spóźniona.

Na próżno szarpie klamką
niewidzialnych drzwi.
Kto ile zdążył,
tego mu cofnąć nie może.


O smrti bez přehánění (Czech)

Nemá smysl pro humor,

hvězdy, mosty,

tkalcovství, hornictví, obdělávání polí,

stavbu lodí a pečení dortů.

 

Do našich hovorů, co budem dělat zítra,

vmísí se pokaždé posledním slovem,

jež nemá s tématem nic společného.

 

Neumí ani to,

co přímo souvisí s jejím oborem působnosti:

ani vykopat hrob,

ani sbít rakev,

ani po sobě trochu uklidit.

 

Zabíjí pořád,

ale nešikovně,

bez systému a bez fortele.

Jako kdyby na každém z nás

se teprv učila.

 

Úspěchy má, to má,

ale co neúspěchů,

ran, kdy se nestrefila,

pokusů od začátku znovu začínaných!

 

Někdy nemá dost sily

srazit mouchu ve vzduchu.

S nejednou housenkou

prohrává závod v plazení.

 

Všecky ty bulvy, lusky,

tykadla, průdušnice, ploutve,

svatební opeření, zimní srst

svědčí o nedostatcích

v její velké práci.

 

Zlá vůle nepostačí.

Ba i naše pomoc

ve válkách, ve vojenských převratech

je — zatím — příliš malá.

 

Ve vajíčkách ťukají srdce.

Kostřičky nemluvňat rostou.

Semena

získávají dva děložní lístky

a často dorůstají v stromy na obzoru.

 

Kdo tvrdí, že je všemohoucná,

je sám živoucí důkaz,

že není.

 

Neexistuje takový život,

který by aspoň na okamžik

nebyl nesmrtelný.

 

Smrt

vždycky o ten okamžik přichází pozdě.

 

Marně lomcuje klikou

neviditelných dveří.

Kolik kdo stačil,

to mu nevezme.

 

 PublisherMladá Fronta
Source of the quotation Konec a počátek
Bookpage (from–to)109-111
Publication date

minimap