This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Szymborska, Wisława: The Joy of Writing (Radość pisania in English)

Portre of Szymborska, Wisława

Radość pisania (Polish)

Dokąd biegnie ta napisana sarna przez napisany las? 
Czy z napisanej wody pić, 
która jej pyszczek odbije jak kalka? 
Dlaczego łeb podnosi, czy coś słyszy? 
Na pożyczonych z prawdy czterech nóżkach wsparta 
spod moich palców uchem strzyże. 
Cisza - ten wyraz tez szeleści po papierze i rozgarnia 
spowodowane slowem "las" gałęzie. 

Nad białą kartką czają się do skoku 
litery, które mogą ułożyć się źle, 
zdania osaczające, 
przed którymi nie będzie ratunku. 

Jest w kropli atramentu spory zapas 
myśliwych z przymrużonym okiem, 
gotowych zbiec po stromym piórze w dół, 
otoczyc sarnę, złożyć się do strzału. 

Zapominają, że tu nie jest życie. 
Inne, czarno na białym, panują tu prawa. 
Okamgnienie trwać będzie tak długo, jak zechce, 
pozwoli się podzielić na małe wieczności 
pełne wstrzymanych w locie kul. 
Na zawsze, jesli każę, nic się tu nie stanie. 
Bez mojej woli nawet liść nie spadnie 
ani źdźbło się nie ugnie pod kropką kopytka. 

Jest więc taki świat, 
nad ktorym los sprawuje niezależny? 
Czas, ktory wiąże łańcuchami znaków? 
Istnienie na mój rozkaz nieustanne? 

Radość pisania. 
Możność utrwalania. 
Zemsta ręki śmiertelnej.


The Joy of Writing (English)

Why does this written doe bound through these written woods?
For a drink of written water from a spring
whose surface will xerox her soft muzzle?
Why does she lift her head; does she hear something?
Perched on four slim legs borrowed from the truth,
she pricks up her ears beneath my fingertips.
Silence - this word also rustles across the page
and parts the boughs
that have sprouted from the word "woods."

Lying in wait, set to pounce on the blank page,
are letters up to no good,
clutches of clauses so subordinate
they'll never let her get away.

Each drop of ink contains a fair supply
of hunters, equipped with squinting eyes behind their sights,
prepared to swarm the sloping pen at any moment,
surround the doe, and slowly aim their guns.

They forget that what's here isn't life.
Other laws, black on white, obtain.
The twinkling of an eye will take as long as I say,
and will, if I wish, divide into tiny eternities,
full of bullets stopped in mid-flight.
Not a thing will ever happen unless I say so.
Without my blessing, not a leaf will fall,
not a blade of grass will bend beneath that little hoof's full stop.

Is there then a world
where I rule absolutely on fate?
A time I bind with chains of signs?
An existence become endless at my bidding?

The joy of writing.
The power of preserving.
Revenge of a mortal hand.Source of the quotation"No End of Fun", 1967

minimap