This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Zagajewski, Adam: A mestereim (Moi mistrzowie in Hungarian)

Portre of Zagajewski, Adam

Moi mistrzowie (Polish)

Moi mistrzowie nie są nieomylni.
To nie Goethe, który nie może
zasnąć tylko wtedy, gdy w oddali
płaczą wulkany, ani Horacy,
piszący w języku bogów
i ministrantów. Moi mistrzowie
pytają mnie o radę. W miękkich
płaszczach narzuconych pośpiesznie
na sny, o świcie, gdy chłodny
wiatr przesłuchuje ptaki, moi
mistrzowie mówią szeptem.
Słyszę jak drży ich głos.Uploaded bySebestyén Péter
Source of the quotationhttp://stronypoezji.pl/monografie/moi-mistrzowie/

A mestereim (Hungarian)

A mestereim nem tévedhetetlenek.
Mások, mint Goethe, aki
csak akkor hánykolódott álmatlan,
ha távoli vulkánok nyögtek, s mint Horatius,
aki az istenek és ministránsfiúk
nyelvén verselt. A mestereim
tanácsom várják. Bolyhos
felöltőjükben, mit kapkodva rángattak
álmaikra, hajnaltájt, mikor
a fagyos szél vallatóra fogja a madarakat,
a mestereim fojtottan pusmognak.
Hallom akadozó beszédük.Uploaded bySebestyén Péter
Source of the quotationhttp://www.inaplo.hu/nv/200112/09.html

minimap