This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Okudzsava, Bulat Salvovics, Hungarian biography

Image of Okudzsava, Bulat Salvovics
Okudzsava, Bulat Salvovics
(Булат Шалвович Окуджава)
(1924–1997)

Biography


Moszkva, 1924. máj. 9., +Párizs, 1997
Grúz édesapja és örmény édesanyja nagy pártmunkások, 1934-ben mégis letartóztatják őket. Az apját agyonlövik, anyját lágerbe hurcolják. 1955-ben rehabilitálják őket. Fiukat nagyanyja neveli Moszkvában. Innen 1940-ben Tbiliszibe kerül, rokonokhoz.
1942-ben, tizennyolc évesen önkéntesként vonul be és kerül a frontra, megsebesül, 1945-ben leszerel.
1950-ben szerez bölcsészdiplomát a Tbiliszi Tudományegyetemen, ezután öt évig egy távoli kis faluban orosz nyelvet és irodalmat tanít, majd a helyi újságnál, kiadónál is dolgozik. 1953 óta publikál. Első verseskötete után egy moszkvai kiadónál, később a Lityeraturnaja Gazeta szerkesztőségében dolgozik. 1986-ban a Szovjet Írók Szövetségének titkárává választják. A társadalmi igazságtalanságokkal szemben áll, fellép a disszidensek védelmében. Végül kilép a pártból.
Felesége fizikus, fia zenész.
Betegségben huny el Párizsban.
Jevtusenko, Voznyeszenszkij és Rozsgyesztvenszkij mellett a szovjet új hullám első nemzedékéhez tartozik, szorosan kötődik a „városi folklór” irányzatához. Egy sajátságos műfaj, a bárd (’énekes’) költészet elindítója és jeles képviselője: énekelt verseit (mint később Vl. Viszockij is) maga adja elő gitárkísérettel. E dalokat egészen 1985-ig csak zárt körben adhatja elő személyesen, azok illegálisan, másolt kazettákon terjednek. Franciaországban aranylemeze lesz. Szól köznapi dolgokról és nagy szenvedélyekről, felidéz és emlékezik: költészetétől nem idegen a romantikus felhang és a nosztalgia sem. A múlt számára nem csak visszavágyás, hanem út és ragaszkodás a folytonossághoz. A banalitások nála személyes formában fejeződnek ki, sajátjává s eredetivé válnak („lírai dokumentarizmus”).
A versekről áttér a prózára: regényeiben elemző és ironikus, ugyanakkor lírai és beleérző ábrázoló is. Történelmi tárgyú regényeiben túllép az elmúlt idők politikai és történelmi valóságának ismertetésén: sokkal inkább a kor hangulata, a magatartások, sorsok, erkölcsi problémák, kapcsolatok gazdagsága érdekli, s hogy mi az, ami ebből közös a mai világgal: a folytonosságot keresi. A műveiben előforduló fantasztikus elemek, látomások szimbolikusak, de – ellentétben pl. Bulgakovval – nála ezek nem különülnek el szigorúan a valóságtól, így a hozzá való viszonyuk nagyobb mértékben talányos.

Szakirodalom: Zappe László: Okudzsava című esszéje (Mai szovjet írók, Gondolat, Bp., 1985), Internet, Magyar Nagylexikon, Világirodalmi lexikon
Literature ::
Translation ::

minimap