This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Csehov, Anton Pavlovics: Чехов – A. Н. Плещеев

Portre of Csehov, Anton Pavlovics

Чехов – A. Н. Плещеев (Russian)

5 июня 1890 г. Иркутск

 

   Тысячу раз здравствуйте, дорогой Алексей Николаевич! Наконец поборол самые трудные 3000 верст, сижу в приличном номере и могу писать. Оделся я нарочно во все новое и возможно щеголеватее, ибо Вы не можете себе представить, до какой степени мне надоели грязные большие сапоги, полушубок, пахнущий дегтем, или пальто в сене, пыль и крошки в карманах и необычайно грязное белье. В дороге одет я был таким сукиным сыном, что даже бродяги косо на меня посматривали, а тут еще, точно нарочно, от холодных ветров и дождей рожа моя потрескалась и покрылась рыбьей чешуей. Теперь наконец я опять европеец, что и чувствую всем моим существом.

   Ну-с, о чем же Вам написать? Все так длинно и широко, что не знаешь, с чего начать и что выбрать. Все сибирское, мною пережитое, я делю на три эпохи: 1) от Тюмени до Томска, 1500 верст, страшенный холодище днем и ночью, полушубок, валенки, холодные дожди, ветры и отчаянная (не на жизнь, а на смерть) война с разливами рек; реки заливали луга и дороги, а я то и дело менял экипаж на ладью плавал, как венецианец на гондоле; лодки, их ожидание у берега, плавание и проч.-- все это отнимало так много времени, что в последние два дня до Томска я при всех моих усилиях сумел сделать только 70 верст вместо 400--500; бывали к тому же еще весьма жуткие, неприятные минуты, особенно в ту пору, когда вдруг поднимался ветер и начинал бить по лодке. 2) От Томска до Красноярска 500 верст, невылазная грязь; моя повозка и я грузли в грязи, как мухи в густом варенье; сколько раз я ломал повозку (она у меня собственная), сколько верст прошел пешком, сколько клякс было на моей физиономии и на платье!.. Я не ехал, а полоскался в грязи. Зато и ругался же я! Мозг мой не мыслил, а только ругался. Замучился я до изнеможения и был очень рад, попав на Красноярскую почтовую станцию. 3) От Красноярска до Иркутска 1566 верст, жара, дым от лесных пожаров и пыль; пыль во рту, в носу, в карманах; поглядишь на себя в зеркало, и кажется, что загримировался. Когда по приезде в Иркутск я мылся в бане, то с головы моей текла мыльная пена не белого, а пепельно-гнедого цвета, точно я лошадь мыл.

   Когда приеду, расскажу Вам про Енисей и тайгу -- весьма интересно и любопытно, ибо представляет новизну для европейца, все же остальное обыкновенно и однообразно. Вообще говоря, сибирская природа мало отличается (наружно) от российской; есть различие, но оно мало заметно для глаза. Дорога вполне, безопасна. Грабежи, нападения, злодеи -- все это вздор и сказки. Револьвер совершенно не нужен, и ночью в лесу так же безопасно, как днем на Невском. Для пешего -- другое дело.

   Целую Вас и обнимаю, а Вашим шлю привет и пожелания всего хорошего. Не хворайте, голубчик, и не скучайте. Дай Вам бог и здоровья и денег. Не забывайте Вашего почитателя и искреннего доброжелателя.

А. Чехов.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://az.lib.ru/p/plesheew

A. Ny. Plescsejevnek* (Hungarian)

Irkutszk, 1890. június 5.

 

  Ezerszer üdvözlöm, drága Alekszej Nyikolajevics! Végre magam mögött tudom a legnehezebb 3000 versztát, ülök egy rendes szállodai szobában, és írhatok. Szándékosan csupa új holmit vettem föl, a lehető legdivatosabbat ráadásul, hiszen el se tudja képzelni, mennyire meguntam a nehéz, sáros csizmát, a kátrányszagú bundát vagy a felöltőre ragadt szénaszálakat, a zsebbe rakódott port és morzsát és a mérhetetlenül piszkos fehérneműt. Útközben bizony ilyen csirkefogó módra voltam öltözve, hogy még a csavargók is ferdén néztek rám, s ráadásul, mintha szándékos lett volna, a hideg szelektől és esőtől az arcbőröm berepedezett, s olyan lett, mintha halpikkelyek nőtték volna be. Most újra európai vagyok, át is érzem egész lényemmel.

  Nos, mit is írjak Önnek? Minden oly hosszú és változatos, hogy az ember nem tudja, hol is kezdje, mit válasszon ki. Mindent, amit Szibériában átéltem, három időszakaszra bontok: 1. Tyumenytől Tomszkig 1500 verszta, rettenetes hideg éjjel-nappal, bunda, nemezcsizma, hideg eső, szél és elkeseredés, (életre-halálra) birkózás a folyóáradásokkal: a folyók ugyanis elöntötték a réteket és az utakat, ezért minduntalan ladikra váltottam a fogatot és hajóztam, miként egy velencei a gondoláján; a csónakok, a rájuk való várakozás a parton, a hajózás stb. oly sok időt emésztett föl, hogy az utolsó két napon minden erőfeszítésem ellenére sem tudtam a 400-500 verszta helyett többet megtenni hetvennél; ráadásul voltak nagyon szorongató, kínos pillanatok, különösen akkor, amikor hirtelen szél kerekedett és nyomni kezdte a csónakot. 2. Tomszktól Krasznojarszkig 500 verszta, a sár miatt járhatatlan úton. Fogatostul úgy süllyedtem bele a sárba, mint légy a sűrű lekvárba. Hányszor tört el a fogat (sajátom van), hány versztát gyalogoltam, hány sárfolt volt az arcomon és a ruhámon!... Nem utaztam, sárban cubukoltam. Ezért aztán káromkodtam is ám! Másra már nem is volt alkalmas az agyam, csak káromkodásra. Elkínzott, agyongyötört voltam, s nagyon örültem, amikor végre beestem a krasznojarszki postaállomásra. 3. Krasznojarszktól Irkutszk 1566 verszta, forróság, füst az erdei tűzvészek miatt és por: por a számban, az orromban, a zsebemben; ha tükörbe néztem, úgy láttam, mintha maszkot viselnék. Amikor az Irkutszkba való megérkezésem után megmosakodtam a fürdőben, akkor nem fehéren, hanem hamuszürkén-barnásan folyott le rólam a szappanhab - mintha lovat csutakolnának.

  Ha majd visszatérek, mesélek Önnek a Jenyiszejről és a tajgáról - rendkívül érdekes és különleges, hiszen újdonságot jelent egy európainak. Minden más a szokásos és egyhangú. Általában elmondható, hogy a szibériai természet (külsőleg legalábbis) nem sokban különbözik az oroszországitól; van pedig különbség, de nem feltűnő. Ami a rablótámadásokat, gonosztévőket illeti, az egész csak mese és ostobaság. Egyáltalán nincs szükség revolverre, s éjszaka az erdőben oly biztonságban van az ember, mint nappal a Nyevszkijen. Más dolog, ha valaki gyalogszerrel van.

  Ölelem-csókolom Önt, az egész családját üdvözlöm és minden jót kívánok nekik. Ne legyen beteg, galambocskám és ne unatkozzék! Adjon Isten egészséget és pénzt! S ne feledkezzék meg őszinte tisztelőjéről és jóakarójáról

A. Csehovról

 

*A címzett Alekszej Nyikolajevics Plescsejev (1825-1893), költő, regény- és drámaíró, fordító. Fiatal éveiben petrasevista /politikai kör a XIX. század közepén - a ford./ volt, amiért hosszas száműzetést szenvedett. Az Otyecsecstvennije zapiszki című folyóirat költészeti rovatát vezette. Miután megszűnt, ugyanezt tette a Szevernij vesztnyik irodalmi rovatában. Csehov 1887 decemberében ismerkedett meg Plescsejevvel Pétervárott. A költő kétszer (1888-1889-ben) volt Csehovék vendége a Szumi város közelében lévő nyaralóban. Plescsejev sokszor vállalta, hogy első és jóindulatú kritikusa legyen Csehov kéziratainak, amelyeket a Szevernij Vesztnyiknek küldött el.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.terebess.hu/keletkultinfo

minimap