This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Lermontov, Mihail Jurjevics: I SMUTEK, I NUDA... (И скучно и грустно in Polish)

Portre of Lermontov, Mihail Jurjevics

И скучно и грустно (Russian)

И скучно и грустно, и некому руку подать
В минуту душевной невзгоды...
Желанья!… что пользы напрасно и вечно желать?..
А годы проходят – все лучшие годы!

Любить... но кого же?… на время – не стоит труда,
А вечно любить невозможно.
В себя ли заглянешь? – там прошлого нет и следа:
И радость, и муки, и все там ничтожно...

Что страсти? – ведь рано иль поздно их сладкий недуг
Исчезнет при слове рассудка;
И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, –
Такая пустая и глупая шутка...PublisherИздательство „Просвещение”, Москва
Source of the quotationМ.Ю. Лермонтов: Избранное (Стихотворения, поэмы, Герой нашего времени)

I SMUTEK, I NUDA... (Polish)

I smutek, i nuda. Nikt dłoni nie poda z pomocą,
Gdy troska człowieka przygniata.
Pragnienia? Lecz pragnąć wieczyście, daremnie... i po co?
A lata mijają, najlepsze me lata.
Pokochać? Lecz kogo? Na chwilę pokochać nie warto -
A kochać na wieki któż zdoła?
Gdy spojrzysz w głąb serca, tam przeszłość swą widzisz zatartą:
I radość, i męki dziś błahe są zgoła.
Namiętność? Lecz wcześniej czy później jej słodka trucizna -
Rozsądek mi szepcze - też zginie.
I życie, gdy przyjrzeć się bacznie, z goryczą to wyznam,
Jest żartem niemądrym jedynie.

 Source of the quotationhttp://www.poema.art.pl

minimap